Pojištění proti úrazůmVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Fido z Řáholce | 08.05.2014 20:36
Stále platí zákon o myslivosti, kde škody hradí uživatel honitby. Tečka. Pokud jsem četl nové vzorové stanovy MS, zpracované v kontextu nové OZ, tak statutárním orgánem MS je výbor. Nic o přenesení povinností na statutára. Žádné ručení. Jinak se to moc neliší od původních. Pokud MS nemá finance na náhradu škody, tak buď podá návrh na svoji likvidaci nebo vybere na škody od členů. Jiná možnost neexistuje. Rozhodovací pravomoc má ČS.

Autor: palkopal | 08.05.2014 18:03
Někdo to na začátku zmotá a historka dál žije svým životem.
Proto se spolky zakládají, aby se za případné závazky ručilo pouze do výše majetku spolku. Źádné ručení statutárem neexistuje.
Co vím, tak u obchodních společností může soud rozhodnout o ručení za závazky společnosti majetkem statutára, pokud tento věděl o předlužení a neučinil vše pro odvrácení, co učiniti mohl nebo měl (či tak nějak to je, necituji).
Spolek podle OZ není obchodní společností podle zákona o obchodních korporacích.

Autor: Tomio | 08.05.2014 10:29
Moc nechápu, kde berete tu jistotu, že to přechází na statutární orgány. Spolek zbankrotuje a to také může být konečná, více na tom spolku nikdo neveme. V konečném důsledku škod zvěří, to může jen pomoci.

Autor: Fesoj | 08.05.2014 10:20
Zeptám se - možná hloupě : Pokud spolek ručí za způsobené škody pouze do výše svého majetku, skutečně podle nového OZ přechází zbytek "dluhu" na statutárního zástupce ? Protože pokud ano, neumím si představit fungování mysliveckého spolku v podmínkách polní honitby, kde uživatel pozemků bude nárokovat enormní škody zvěří. Pak by totiž muselo zákonitě dojít k tomu, že by se nenašel nikdo, kdo by toho statutára byl ochotný dělat. Vždyť by mu za dnešních podmínek velkých lánů, v nichž mohou myslivci ovlivnit škody působené černou pouze minimálně, hrozila ekonomická sebevražda - a nejen jemu, ale i celé jeho rodině a třeba i její další generaci. Ukažte mi někoho, kdo na sebe bude ochoten vzít takovéhle riziko - to by musel být blázen. Ledaže by statutára dělal někdo, kdo nemá žádný majetek a žádnou rodinu, protože kde nic není, ani smrt nebere.

Autor: Michal Mirčev | 08.05.2014 08:41
Ano Fido je to logické. Taky to tak chápu,ale pokud vznikne dluh sdružení na základě škod zvěří tak už je to sporné.Zemědělec vyčíslí škody na,které sdružení nebude mít prostředky. Pak teoreticky nese zodpovědnost statutár.Dřív se dluh rozpočítal mezi členy stejně.

Autor: Fido z Řáholce | 08.05.2014 08:26
Jsem názoru jako Fesoj. Pokud jde o škody zvěří, tak ty platí uživatel honitby, ať právnická osoba, tedy spolek nebo fyzická osoba. A pokud jde o dluhy, tak ty platí ten, kdo je udělal. Jestli si vezme spolek třeba půjčku, tak to musí nějaký orgán spolku schválit, dle mého soudu, záleží však na znění stanov, členská schůze.

Autor: Michal Mirčev | 08.05.2014 07:47
No já to teď řeším s právníkem.Příští týden mám s ním schůzku.Myslel jsem,že je někdo napřed.

Autor: rici czech | 08.05.2014 07:39
Michale a to je právě ta patová situace,všichni se těchto funkcí budou chtít co nejdříve zbavit,viz. vlákno odstoupení předsedy ČMMJ.

Autor: Michal Mirčev | 08.05.2014 07:32
Trošičku odbočím od tématu,ale souvisí to také s NOZ.Dle ustanovení NOZ(§215) neručí členové spolku za jeho dluhy.Ručí statutární orgán(ten který je zapsán ve veřejném rejstříku)-např individuelní- předseda nebo kolektivní-výbor.Dnes běžné ustanovení stanov-členové ručí rukou společnou a nerozdílnou-je v rozporu s donucujícím paragrafem NOZ a tudíž ho stanovy nemohou obsahovat.Tak by v případě škod zvěří by vše padalo na hlavu předsedy. Jak to budete řešit u Vás?

Autor: Fesoj | 07.05.2014 20:42
Já bych to tak černě neviděl. Potom by ČEZ musely hradit škodu, kterou by utrpěl kdokolv, kdo leze na stožár a spadne, ČD by platily každámu, koho zachytí vlak na kolejích a nakonec poleze-li někdo na strom a spadne z něj, měl by být za případnou škodu odpovědný majitel stromu ? Vždyť všechny tyto případy mají jedno společné - postižené tam nikdo neposílal, neměli tam co dělat a jak správně uvedl Honza, jednali na vlastní nebezpečí.

Autor: Jan Slavětínský | 07.05.2014 10:49
Nebo tam lezou na vlastní nebezpečí...

Autor: palkopal | 07.05.2014 10:15
A podle kterého §?

Autor: Ellhenicky | 07.05.2014 09:02
Podle nového OZ budou muset myslivci hradit náhrady při případném zranění"nemyslivce", který by utrpěl zranění pádem z mysliveckého zařízení.Myslivci jsou ze zákona pojištěni, ale taková náhrada u nemyslivce by mohla být dosti masná. Pochybuji, že jsou MS na takový případ nějak pojištěna.Aby nemusel být na každém posedu či kazatelně nápis Nepovolaným vstup zakázán.