Dnes je 28.1. 2023. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Nový jednatel ČMMJVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Fido z Řáholce | 31.08.2014 20:02
Haralde, nebudeme se přít o slovíčka. Za mysl. hospodaření v honitbě zodpovídá ten, kdo honitbu myslivecky využívá. Může to být HS ve vl. režii, MS, fyz. osoba jako uživatel/nájemce, popř. vlastník honitby, tj. fyzická nebo právnická osoba. My se bavíme o pronájmu honitby ať MS nebo fyzické, popř. právnické osobě. Jakýkoliv nájemce honitby zodpovídá za mysl. hospodaření v honitbě držiteli. Držitel se vyjadřuje, souhlas/nesouhlas. Pokud by se nevyjadřoval, resp. by schvaloval, tak odpovědnost nese on, nikoliv uživatel. Kdo schvaluje, ten nese odpovědnost. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, problémů s plněním plánu nesete odpovědnost vy jako uživatel nebo to svedete na držitele že s vašim plánem vyjádřil souhlas (tím ho schválil) a tudíž nese odpovědnost on.

Autor: Harald Altmann | 31.08.2014 17:39
Já netvrdím, že slova vyjádření a schválení je synonymum. Snažil jsem se vysvětlit, že o chovu a lovu má konečné rozhodnutí v rukách vlastník honitby. OSSM do toho může mluvit až v případe že nedojde ke shodě. Na plánu lovu je část přední strany vyhrazena držiteli honitby. Má tam kolonku "Vyjádření držitele honitby" kde vyjádří "Souhlas" nebo "Nesouhlas". Pro můj selský rozum to znamená, že mi plán schválí nebo neschválí. Bez tohoto vyjádření bys plán neměl ani odevzdat. I když silně pochybuji, na základě Tvých reakcí, že už jsi takový plán viděl.

Autor: Fido z Řáholce | 30.08.2014 18:29
Harald, vyjádření/schválení není synonymum. Myslím, že palkopal to napsal přesně.

Autor: Fesoj | 30.08.2014 09:01
Skutečnost je ovšem taková, že mnohé OSSM si přisvojují pravomoci, které jim nenáleží a určují uživatelům honiteb, kolik kusů /zejména bachyní/ je možno v honitbě, kde není černá normována, ulovit. Přitom celé plánování chovu a lovu černé zvěře, tak, jak se dnes provédí, je nesmysl sám o sobě. U nás např. černá normovaná není. Jde o honitbu smíšenou, ale dnes už se zde prasata vyskytují celoročně. Lov se pohybuje kolem 20 ks ročně. U sousedů, kde je černá normována, jí loví několikanásobně víc, což je pochopitelné, protože na značné ploše je tam pěstována kukuřice, zatímco u nás není ani hektar orné půdy - jen lesy, louky a pastviny. Tudíž škody nulové. Nemáme potřebu snižovat stav černé odstřelem bachyní a proto také mají všichni naši členové v povolenkách psáno pouze "sele a lončák". A vcelku to vyhovuje, protože zvěřina z černé je u nás mimo MS prakticky neprodejná, takže si ji rozdělíme mezi sebou - a o nějaké staré "nechutné hemely", jak kdysi napsala Erika, není co stát. To vše je celkem pochopitelné. Jen taková zdánlivá "maličkost" - při tomto způsobu "plánování" a lovu nikdy - z celorepublikového hlediska bráno - nemůže dojít k podstatnému snížení stavů černé zvěře. Je ovšem otázka, zda to vůbec chceme...

Autor: František Dušák | 30.08.2014 06:00
O všech mýtech kolem plánů chovu a lovu jsem napsal v Myslivosti 3/2014 str. 58. Ale asi zbytečně, protože se zde některé omílají kolem dokola.

Autor: Harald Altmann | 30.08.2014 00:03
Fido, logicky, když držitel honitby VYJÁDŘÍ nesouhlas, tak se plán musí předělat. Tudíž v konečném efektu vlastně schvaluje nebo neschvaluje. Vyjádření sousedů nemyslím proto, že mi to ukládá zákon, ale třeba pro to, aby byly uskutečněny nejaké chovatelské záměry na větší rozloze. Jestli jsi mysl. hospodář tak by Ti měly být tyto věci jasné.

Autor: palkopal | 29.08.2014 20:44
§ 36 odst. 3 Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se držitel honitby do 15 dnů od doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. Pokud po vyjádření držitele honitby nedojde mezi ním a uživatelem honitby k dohodě o plánu, určí jej na návrh některého z nich orgán státní správy myslivosti rozhodnutím. Odsouhlasený, popřípadě dohodnutý plán je uživatel honitby povinen zaslat orgánu státní správy myslivosti.

OSSM rozhoduje pouze tehdy, když držitel nesouhlasí (= pouze rozhoduje ve sporu). Nic se neschvaluje (úřadem), pouze odevzdává (úřadu).

Autor: Fido z Řáholce | 29.08.2014 18:59
Haralde, cituji § 36 odst. 3: Vpracovaný plán, myšleno mysl. hospodaření, předloží uživatel honitby držiteli honitby k VYJÁDŘENÍ, nikoli ke schválení. Držitel s ním buď souhlasí nebo souhlasí. Jinak rozhoduje OSSM. Sousedé dle odst. 1 mají právo se zúčastnit pouze SČÍTÁNÍ zvěře o vyjádření k plánu lovu jsem nikde nečetl.

Autor: Leon Zumr | 29.08.2014 18:04
nejlíp to řekl kamarád který po padesáti letech vystoupil krmit každý rok tenhle spolek zlodějů může jedině nesvéprávná osoba :-)))))))))))))))

Autor: kocourvbotach | 29.08.2014 17:23
Tak jsem právě dočetl rozhovor s panem Kšicou v novém čísle myslivosti a nestačím zírat...Stručně přeložím do srozumitelné češtiny: Palas s Koostečkou byli E E! Utekli ve chvíli kdy byly zjištěny nesrovnalosti kolem státních dotací a Palas dokonce dokázal zamlčet kolik kamarád Kostečka vlastně bere zlaťáků a MR údajně vůbec netušila:)))
Co se týče nového jednatele pana Horálka-opět volně přeloženo,byl to chlapec co ani nevěděl co chce,požadoval audit,MR sice souhlasila,ale jen "ocamcať po camcať(asi jako nuda pláž v Slunce,seno,Erotika) A ta personální změna?ano,zase schválena,ale až po auditu,takže s pana Horálka udělali vlastně malého chlapečka blbečka....
MR za nic nemůže a vše je v pořádku
Až to budete číst nalejte si něco dobrého na nerva.
Vůbec nelituji,že jsem po nástupu Palase do ČMMJ já vystoupil a po téhle frašce co se odehrává už se opravdu,ale opravdu nikdy nevrátím...
"To je hnus velebnosti"

Autor: Harald Altmann | 29.08.2014 14:18
Fido, plán lovu si stanoví uživatel honitby a vlastník ho schvaluje. OSSM se to dává navědomí. Pokud si uprostřed sezony změním plán a dám na vědomí OSSM, tak tento má 2 možnosti - buď mi ho rozporovat a prokázat, že nemám pravdu, nebo si může trhnout nohou. Plán lovu (myslím u normované zvěře) schvaluje vlastník honitby a maximálně se k tomu vyjadřuje vlastník sousední(ch) honitby. Nikdo jiný! Vy tam ten výklad zákona máte nějaký divný. Z jakého kraje jsi?

Autor: palkopal | 29.08.2014 12:56
Jak Fido slíbil, poslal, okomentuji :

Jedná se o rozhodnutí podle § 39 ZoM, žádost podaná v červenci, o co a jak bylo žádáno, není ze zaslané kopie části rozhodnutí zřejmé, rozhodnutí v srpnu, povolen skutečně odstřel zvěře v honitbě nenormované, samčí pohlaví, starší 2 let, pro druh sika (více kusů), daněk (více kusů), jelen (více kusů), prase (jeden kus), a to u všech v členění podle věkových tříd (!). Dál nevím, odůvodnění neznám.

Jak chápu :
Pokud, jak Fido uvádí, bylo zasláno oznámení o výskytu spárkaté zvěře, v honitbě nenormované, a o úmyslu jí lovit a došlo zpět vyjádření OSSM (bez ohledu na to, co je v něm uvedeno), lze ve stanovené době lovu lovit samčí do 2 let a samičí bez omezení věku, a to bez omezení počtu a věkových tříd až do úplného vystřílení (= kluků do 2 let a všech holek). Vše v souladu s právem. Nic víc není třeba.
Pokud bylo vydáno rozhodnutí podle § 39 ZoM pro zvěř, která není v honitbě normována, potom se skutečně může týkat pouze samčí zvěře starší 2 let, možná počtů (nejsem si jist, neznám znění žádosti), ale už ne věkových tříd - věková třída je termín používaný pouze pro účel plánování (to v takovéto honitbě nepadá v úvahu), nikoliv kontroly odstřelu zvěře neplánované (mimochodem – za nedodržení plánu lovu v počtu, pohlaví a členění do věkových tříd není sankce, ledaže by nesplněním v počtu došlo k překročení normovaných stavů). Takže žádná jedna bachyně, ale kňour.

Můj závěr : Fido to trošku pomotal, důvod neznám.

Návrh – tato diskuse vyústila jako reakce na uvažovaný přenos pravomocí z MZe na ČMMJ. Budeme-li v ní dále pokračovat, doporučuji založit nové téma, ať nám členové ČMMJ nevytýkají, že jím mluvíme do jejich vnitřních záležitostí.

Autor: palkopal | 29.08.2014 11:05
palkopal@seznam.cz

Autor: Fido z Řáholce | 29.08.2014 10:45
Pánové, asi jste mimo mísu. OSSM jsem ve smyslu § 36 odst. 5 zaslat žádost o VYJÁDŘENÍ k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří 2 let bez jakéhokoliv kvantitativního omezení, kterou nemáme normovanou. To je v pořádku. OSSM se musí takto písemně vyjádřit. Ale já se bavím o ROZHODNUTÍ, týkající se samčí zvěře st. 2 let. Z mé strany je žádán ve smyslu § 39 ZoM. OSSM rozhodl ve smyslu § 39 ZoM a ROZHODNUTÍM mě stanovil počty spárkaté zvěře samčí starší 2 let, kterou mohu lovit, to je zvěř, kterou zde nemáme normovanou. Nejde jen o černou ale o siku, dančí, vysokou. Při osobním přebírání onoho rozhodnutí jsme se bavili o černé zvěře a o tom 1 kusu. Již loni mi potvrdil, že kraj nechce lovit kňoury st. 2 let, spíše se zaměřit na bachyně.
Pro palkopala, uveď mail, pošlo Ti to. Pro Haralda, nemáš pravdu. Vykonávat myslivost v tom nejširším smyslu slova můžeš jen na základě pravidel (zákona, vyhlášek, směrnic), které stanoví st.orgán, tj. MZe. HS, MS nemůže myslivost dělat jak se jim líbí. Snad dáváte měsíční hlášení, plány lovu, sčítání, atd. OSSM. Lovit můžete jen to, co a kolik vám toho OSSM schválí. Takže, co a jak bude si naplánovat můžete, realita ale může zcela jiná.

Autor: prroud | 29.08.2014 09:19
Tak se tak tise zamejslym nad dobama "nedavno" minulejma,zrejme to bylo vsude ruzny,ale znaval jsem party lidi vedeny starsima zapalenejma a zodpovednejma clenama s prirozenou autoritou (umeli a znali!),ktery si delaly naprosto co chtely,ovsem velice zodpovedne a naramne jim to klapalo!Ovsem chtelo to zadnou zavist,tedy spravedlivost a tim zadnyho praskace.A uz tenkrat na ne nikdo nemel a troufam si rict,ze by na takovou partu nemel nikdo ani dneska!Meli les v poradku,zvere hafo a pritom plny mrazaky,samozrejme vsichni.Takze je to v lidech na ty ktery honitbe jak si to zaridej a udelaj.Kde neni zalobce,neni soudce.Jak taky jinak,kdyz tomu celymu velej blbci pod blbcema v maticce Praze? Kdyz chces Fido aby neco klapalo jak ma oficialne,musis mit logicky ono "oficialni" poctivy a v poradku,coz je uz davno sci-fi,a podle toho to vypada!!!

Autor: palkopal | 29.08.2014 07:44
Prosba na Fida :
Bylo by možné ono inkrimonované "Rozhodnutí" podle § 39 nascanovat a dát do fotogalerie? Samozřejmě se začerněním identifikačních údajů (= nakopírovat, začernit na kopii, nascanovat, uložit jako obrázek a pak vložit do fotogalerie).
Hlava mi totiž nebere, co píšeš.
Omlouvám se všem, že to řešíme v tomto vlákně, ale já pouze začal reagavat na návrh přenášet kompetence státní správy (MZe) na ČMMJ, proč to není možné.

Autor: František Dušák | 29.08.2014 02:30
Už mne to nebaví psát kolem dokola.
Podle § 36 odst. 5 - VYJÁDŘENÍ - smím lovit veškerou SAMIČÍ zvěř starší 2 let bez OMEZENÍ. Pokud to nějaký ouřada vydá s jakýmkoli omezením je to NEPLATNÉ a může si s tím leda tak vytřít řiť. A žádný příkaz kraje nemůže změnit zákon o myslivosti. To, že si necháte ouřadou kálet na hlavu je váš problém a žádný další článek státní správy to nevyřeší. Ono stačí důsledně dodržovat platný zákon a není potřeba žádných dalších výmyslů a dalších úředníků bližších lidu a pracující třídě.

Autor: Harald Altmann | 29.08.2014 02:26
Fido, OSSM Tě nemůže omezovat početně. Už to psal Franta Dušák. Odlov neplánovaného druhu buď povolí nebo ne. Doporuč tomu vašemu "orgánovi" ať si přečte § 36 odst. 5 Zák. 449/2001Sb.

A ještě bych s Tebou nesouhlasil, že MZe určuje co a jak bude. To si určuje HS. MZe pouze nastaví pravidla (zákon)

Autor: Fido z Řáholce | 28.08.2014 22:25
Františku, opravdu jsi mě pobavil. Žádost o "VYJÁDŘENÍ" dle § 35 odst. 5 a "ROZHODNUTÍ" dle § 39 ZoM, píši a posílám OSSM už pár let. Samozřejmě černou (lončáky) lovíme celý rok, je však tlak k většímu odlovu bachyní. Letos jich máme odloveno 7. Jak jsem uvedl v předešlém příspěvku, "ROZHODNUTÍ" jsem obdržel 12. 8. povolen 1 ks černé starší 2 let a hlavně ať je to bachyně. Proč, je to dle pokynů z kraje. Co si budeme Františku namlouvat, řeknu to kulantně, prostě se někdo jak se říká ustřelí. A řeknu Ti, některých bachyní mě bylo líto, nebyly to žádné "lončačky". To co po nich pak zůstalo, s tím se setkávám denně. Ale snižují se stavy a možná i škody, což se určitě projeví v následujících letech.
A ten řád, nemyslím ten Myslivecký řád stanovuje MZe, nikoliv ČMMJ. Jen MZe určuje co a jak bude. Bohužel od stolu, vzdáleného někdy stovky km. Příslušný odbor kraje by byl jistě v obraze a nevydával by nesmyslná nařízení. Byla by jistě cílenější, adresnější. Nevím, ale já jsem žádnou vyhlášku, nařízení od ČMMJ nedostal a ani nečetl. ČMMJ Tobě a mnoha dalším jen "pije krev", což docela nechápu, proč se tak čílíte. A už je pro nepochopitelné, že někdo může věřit tomu, že když místo Jirky tam bude Jarda, že se něco změní. Bláhové naděje. ČMMJ bude dále postupovat ve smyslu svých stanov jako z. s. a MZe bude určovat, řídit a popř. připravovat novelu ZoM.

Autor: František Dušák | 28.08.2014 19:13
Fido si buď vymýšlí, nebo jsou tam tukani. Pokud má povolenou 36/5, tak samíčí zvěř může střílet i stoletou bez omezení. Starší 2 let nesmí jen zvěř samčí. A na samcích stavy nesníží. 36/5 není rozhodnutí, proto nemůže mít taxativní omezení a výčet. Pokud toto vyjádření obsahuje tento výčet, tak je od začátku chybné a při placení škod bych ho dal k soudu a škody by zaplatil stát. Pokud ve sdružení toto neví, tak mohou mít zřízenou státní správu i ve vesnici a stejně k ničemu. Tento stát už reguluje a kecá do všeho a je to více a více k hovnu. Klíčema jsem cinkal rád a právě pro zrušení všech možných úředních omezení. K myslivosti potřebuji řád v honitbě a ne zkorumpovanou ČMMJ a tisíce nesmyslných vyhlášek a zákazů a příkazů od stolu chytrých.

Autor: Radek Chadim | 28.08.2014 18:48
Nechtěl jsem se do této diskuze moc zapojovat, protože každému musí být jasné, že do funkce jednatele bude dosazen zase jen ten, to bude šlapat s MR, takže žádný rebel s audity nemá šanci, což samozřejmě jen a jen potvrzuje podezření, že ve vedení ČMMJ není vše ve stoprocentním pořádku, spíše naopak, není v pořádku vůbec nic.
V danou chvíli koncept ČMMJ, OMS, MS nemůže už dnes fungovat, protože je tolik druhů honiteb a mysliveckých zájmů, kolik je myslivců, a zastřešovat je v jedné organizaci je už z tohoto principu nemožné. A ČMMJ, OMS, MS jsou pořád jen sdružení osob, která by teoreticky měla mít určité společné cíle. Ale, není možné sjednotit zájmy polních a lesních honiteb, honiteb kde hospodaří MS, HS nebo fyzická či právnická osoba... protože se to dělá po česku a tudíš každý schopný si to ohne tak, jak potřebuje. S tím souvisí i členství v ČMMJ OMS - myslím, že většina členů jsou členy jen proto, že jsou buď liní najít si jiné pojištění k vykonávání myslivosti, nebo proto že mají chovnou stanici psů a za zkoušky potenciálně trochu ušetří,... a z mnoha jiných důvodů, které se samotnou myslivostí sice souvisí, ale dost vzdáleně. Je to vidět i na adeptech, já když jsem dělal kurz už před 7 lety, tak minimálně třetina lidí dělala zkoušky z nemysliveckých důvodů, dalších pár to dělalo proto, že měli nějakého předka, který je k tomu trošku dotlačil že až tady nebude, tak aby měl kdo převzít zbraně, a o samotnou myslivost jim až tak nešlo, a zbytek adeptů to dělalo kvůli lovu - řekl bych, že jen pár si alespoň jednou do roka řekne, a jak funguje naše největší myslivecká organizace? Každýho zajímá jen to, jestli mu ke vnadišti chodí divočáci, kde běhá dobrý srnec, ale už se nestará, co dostane za svých 800,-, které platí jako členský příspěvěk. Navíc po zkušenostech s českými politiky, kteří slíbí všechno a nesplní nic, se členské základně nelze ani divit, že se nezajímá o to, co se děje "tam nahoře". A bude hůř.

Autor: palkopal | 28.08.2014 18:16
Ano, u nás to platí. Což znamená, že k řešení není třeba nových vyhlášek či novel.
300 tisíc škod je dost - dost pádný důvod pro povolení snížení stavu zvěře a povolení lovu kusů starších 2 let, a to třeba i bez omezení. Povolení se vydává OSSM ve správním řízení, odvolacím orgánem je krajský úřad - trošku nechápu, proč by žádost nemohla uspět, pokyny z MZe byly a jsou jednoznačné - povolovat, povolovat. Při neúspěchu by stačil jeden krátký dopis ministrovi - a to by byl fofr, jaký by daný OSSM zažil!

Autor: Fido z Řáholce | 28.08.2014 16:10
To se máš opravdu čím chlubit za ty klíče. Jinak tu černou jsem uvedl jako příklad, tak se toho hned nechytej. Spíše se zamysli nad tím, zda současný systém řízení myslivosti není třeba změnit. U vás jistě ne, jste spokojeni, i bez členství v ČMMJ. Tak tu diskuzi nech na těch, co mají problémy a ty si chtějí vyřešit bez nájemných lovců ale zákonnou cestou s podporou úřadů. Když už jsi zmínil OSSM, tak při našem ročním odlovu cca 130 ks černé (nemáme ji normovanou), nám OSSM povolil 1 ks, slovy jeden kus černé st.2 let. A jdi nyní lovit černou, když je sklizeno. Pobídky lovcům jsou u nás nadstandardní, vnadíme na cca 20 místech. Roční škody cca 300 tisíc. Tak nepiš takové bláboly, které možná platí u vás.

Autor: palkopal | 28.08.2014 13:39
Žádný kraj žádné problémy s černou zvěří nemá. Ostatně - co to jsou problémy, že? Pro někoho, že je pašíků moc, opro jiného, že je jich málo, pro jiného, že mu tropí škody na majetku bez ohledu na početní stavy.
Podle mne problémy s pašíky má ten, kdo zodpovídá (uživatel honitby) za škody, které pašíci způsobují, náhrady jsou na něm vymáhány a on je nechce či nemůže hradit (nemá na to). Do té doby se o žádný problém nejedná.
Ale tento problém je řešitelný (z pohledu uživatele honitby):
- více se snaží s odlovem selat a lončáků (nepotřebuje k tomu státní správu), nestačí-li to,
- zažádat úřad (SSM) o snížení stavu zvěře až po zrušení chovu (jednoduchá žádost i rozhodnutí) a pak lovit bachyně i kňoury, nemá-li normované stavy,
- donutit či motivovat své spolulovce, aby více lovili (je rozdíl mít povolenku úplně či téměř zadarmo a vše střelené odevzdávat nebo povolenku za tisíce či desetitisíce a moci si vše ponechat),
- pozvat nájemné lovce patřičně motivované (viz předchozí),
- na vše se vykašlat, protože se najde jiný, toužící po honitbě a ten se bude sakra snažit.
A PŘESTAT KRMIT, MAX. VNADIT!!!
Na to nejsou potřebné vyhlášky či novely zákona, není potřebné řízení úřadem. Potřebuje-li někdo ke zvednutí svého pozadí z hospodské židle či domácího otomanu úředníka, neměl před pětadvaceti lety cinkat klíčky. Já jsem cinkal a jsem tomu strašně rád.

Autor: Fido z Řáholce | 28.08.2014 12:46
Asi jsme si nerozuměli a možná jsem se špatně vyjádřil, ale já jsem nechtěl apelovat na vznik KMS (Krajský mysl. spolek), jako z.s. ale vznik příslušného odboru jako je na MZe. KMS jako z.s. je to samé co ČMMJ nebo OMS. Už nyní nějaká agenda přešla z MZe na kraje, tak nevidím žádný problém v tom, aby došlo k nějaké dohodě o převedení některých dalších kompetencí na kraje, zejména podřízení myslivosti v regionu kraji a tím přiblížení se myslivcům v daném regionu. Problémy kraje např. s černou zvěří může kraj řešit rychleji příslušnou vyhláškou platnou pro tento kraj a nečekat na rozhodnutí MZe s platností pro celou republiku, byť ty problémy někde nemají a tudíž je to zbytečné.

Autor: palkopal | 28.08.2014 11:58
Ústava s tím má společného tolik, že MZe je ze zákona orgán státní správy, jeho kompetence mohou být stanoveny pouze zákonem a jakýkoliv přenos výkonu státní správy (= pravomoci MZe v podání Fida) Ústava umožňuje pouze na orgány územní samosprávy, což jsou v současné době jenom kraje a obecní (městské) úřady.
ČMMJ není orgánem územní (ani profesní)samosprávy zřízeným zákonem, ale dobrovolným zájmovým sdružením.
Souhlasím, že moc papírování a moc byrokracie znamená moc možností zlodějiny a mělo by se to zjednodušit a také se tím řídím - v naší honitbě není nikdo členem ČMMJ a vůbec, ale vůůůbec nám to nevadí.

Autor: prroud | 28.08.2014 09:00
Co ma s timhle spolecnyho Ustava?Jinak moc papirovani,moc byrokracie,moc moznosti zlodejny,tim padem neprehlednost a tezka moznost kontroly,natoz oznacit "zlodeje",meli byste si to zjednodusit.

Autor: palkopal | 28.08.2014 07:15
Fido napsal : "V prvé řadě je třeba, aby vznikly krajské organizace a ty převzaly pravomoci MZe."

Dodávám : neumožňuje Ústava.

Autor: Fido z Řáholce | 27.08.2014 21:42
Rone, na okresním sněmu jsem vyzval předsedu OMS, aby nám sdělil, jaké zaujme stanovisko na následujícím jednání SZ. Sněm byl koncem května. Hovořil o dění na předcházejícím jednání SZ a vyjádřil se i k dění v ČMMJ v souvislosti s rezignací čl. MR. Přítomným sdělil, pro co bude na následujícím sněmu a proč hlasovat. Nechtěl jsem, což nyní považuji za chybu, aby rezignovala celá MR. Tento názor sdílel i předseda. Nebylo námitek. Čili z mé strany zájem je, ne však od ostatních. Diskuze žádná.
Rone, nic se nepohne kupředu, pokud stávající systém řízení myslivosti bude pokračovat ve stejném duchu. Ruku na srdce, budeš vykonávat myslivost i bez toho, že tady ČMMJ nebude, co očekáváš od nového vedení, myslíš, že se něco změní. Prostuduj si stanovy ČMMJ. Ano, ať existuje ČMMJ, ale jako servisní organizace. Ať si nechá minimální část příspěvků, ale jinak ať si na sebe vydělá. Chceš něco, zaplať a my Ti pomůžeme. V prvé řadě je třeba, aby vznikly krajské organizace a ty převzaly pravomoci MZe. Je třeba, aby OMS ve spolupráci s těmito kr. organizacemi řídili myslivost v kraji, pomohly řešit problémy myslivců v regionu, nabízely pomoc služby spojené s myslivostí. OMS prodaly nebo prodávají majetek, aby mohly přežít. Je třeba se vrátit k podnikání, provozovat odchovny zvěře, střelnice, vyrábět třeba krmení pro zvěř, vše gesci buď kraje, nebo okresu. Je třeba myslivcům něco nabídnout, je třeba je dát takové indicie, že v případě jejich problémů se mohou obrátit na OMS, popř. kraj, kde mohou očekávat podporu a zastání.
Ať ČMMJ organizuje akce jako Natura Viva a jim podobné, kde by jednotlivé kraje, a to zdůrazňuji za úplatu, mohly propagovat myslivost ve svém regionu, chlubit se svými úspěchy, trofejemi, nabízet lov zvěře, atd. Obdobně při podobných akcích v zahraničí. Ať organizuje různé kynologické akce opět spojené s propagací myslivosti v tom či onom regionu. Doposud se ČMMJ chlubila úspěchy České myslivosti bez toho, že by k tomu úspěchu nějakým způsobem přispěla.

Autor: Ron Gordon | 27.08.2014 12:24
Fido, otázka na tělo - zeptal jsi se na svém OMS jak se k současné situaci stavějí, dal jsi nějaký podnět ? Za to že jim platíš můžeš jako člen něco požadovat, ale to musíš požadovat, sami od sebe tě informovat nebudou. Ja se ztotožňuji s názorem Rudolfa, jenže položme si otázku proč k tomuto došlo. Je to tak jako všude okolo, do funkcí a řízení se hrnou a jsou schvalováni né ti nejschopnější, ale ti všehoschopní, kolikrát nastrčené loutky, kdy za špagáty tahají různí spekulanti, dnes honosně zvaní lobbisté. Takže opravdu je to v nás členech ČMMJ, ti kteří to vzdali nebo členy nikdy nebyli, ti si půjdou dále svou cestou, možná vznikne řada dalších mysliveckých organizací, které se budou presentovat jako nejlepší zástupci myslivosti. Ale je třeba jak se traduje v jednom moudru - moje babička měla ve Vidní bordel a když ji nešly kšefty, tak nehýbala nábytkem , ale vyměnila kur... Otázka je, kdo to může dát do pořádku, my důchodci již asi těžko a mladí se naučili chovat "tržně", takže začarovaný kruh.

Autor: Fido z Řáholce | 27.08.2014 10:44
Promiň Rudolfe, ale já platím 410,- Kč OMS a já bych od něj chtěl informace o tom, co dělali, dělají a dělat hodlají se situací kolem ČMMJ. Byli to i delegáti OMS,kteří zvolili na posledním sjezdu ČMMJ předsedu a členy MR,oni mohou vyvolat mimořádné jednání SZ a říci tak dost pánové. Ale ptám se, chtějí to, mají zájem. Naříkají, že ubývá členů a tím i pro OMS úbytek fin. prostředků. Co ale dělají pro nápravu. NIC. Voláte promiňte mi to přirovnání, po vzpouře všech myslivců. Ale opět, jsou všichni nespokojeni. Znám jich hodně, kteří jsou naopak spokojeni. Nejsou třeba čl. ČMMJ, pojištěni jsou jinde a mají kde vykonávat myslivost. To co se děje v Praze je neirituje. Jak říkají, co tím získáme, když místo Pepíka tam bude sedět Franta. NIC a mají také pravdu. Mají svoje jisté, třeba pracně vybudované a to jim stačí. Ano, není to správné, měla by být určitá jednota myslivců v postoji zastřešující organizace jako je ČMMJ. Ale dle mého názoru, současný systém, kdy nikdo není nikou podřízený(ČMMJ-OMS-MS),je systém destruktivní, ničící naši myslivost. Ale o tom někdy jindy.

Autor: Rudolf Husák | 27.08.2014 00:11
Autor: milano | - 2 dny 09:23
.......Kolegové, sledujete to nechutné divadlo kolem vedení ČMMJ ? Pokud ano,jak se zachováte ? Chcete po svých zástupcích na Omsech vědět,jak a za co hlasují ? Podle mě ti darebáci ve vedení prostě spoléhají na to,že běžný řadový člen nemá ani potuchy, co se dějě v Praze a jen zaplatí pojištění, příspěvky atd.....
----------------
Kolegové,Milano jen varuje obyčejné prosté platící členy,před nabubřelou hrůzou,jímž je Myslivecká rada ČMMJ,která mlží,tají veškeré informace,nekomunikuje s členskou základnou a zavlekla celou členskou základnu do současného marazmu.
Je naprostá nevymahatelnost veškerého práva a spravedlnosti v zemi,nikde není dovolání,právo a spravedlnost,si musíme kupovat za veliké peníze,jako podpůltové zboží.Tenhle všechen úděsný bordel,bezmoc v celém českozlodějsku,nám zůstal po slavné sametové vichřici z roku 89.
Kdo jiný se má tedy postavit Myslivecké radě ČMMJ,která mlaská u plných koryt,než zdevastovaná členská základna,obyčejní myslivci,formou hromadných petic,když naše OMSY spokojeně spí.

Co se tu stále děje v této zemi,tak pokud vycházím ze současných podmínek,ve všech oblastech života a mysliveckého dění,tak celkem toužím po totalitě,či jak se ta doba před rokem 89 nazývala.

Autor: Ellhenicky | 25.08.2014 12:08
Já myslel, že i na OMSech by měli být lidi, kteří nejedou do Prahy hlasovat za řízek a pivo.Nevím jaká je tam volba, zda tajná či veřejná a zda se zjistí, jak kdo volil.To asi ne,to by jsme asi chtěli hodně a na ten audit stejně dojde a mážná i někdo dojede.Je to jen otázka času. Dá se zjistit, kdo v MR byl v době, kdy se o něčem rozhodovalo a kdo se "omluvil".

Autor: milano | 25.08.2014 11:48
Ten Někdo z Omsu by se zodpovídat o tom, jak a koho volil měl, pokud to členi budou vyžadovat.Mám ten pocit, že spoustě lidí je to prostě jedno a nebo jim to vyhovuje. Nebo Vám nevadí, že s nástupem nového jednatele žádný audit týkající se hospodaření nebude ? Opravdu stádo ovcí, marnost nad marnost. M.P.

Autor: Ellhenicky | 24.08.2014 20:38
Milano, Fido se Tě ptal, jak postupovat dál a Ty uvádíš, jaký máš vztah na svůj OMS. To má asi každý, když chce. Nevím nic o tom, že by se někdo z OMSu musel zpovídat členům jak a koho volil. Ten, kdo na to má nechce většinou "funkcionařit" a kde kapacity brát?

Autor: milano | 24.08.2014 13:13
Náš Oms funguje myslím celkem obstojně, jednatelem je mladý člověk, který jakoukoliv informaci poskytne, mimo to se stará o webové stránky, na kterých se kdokoliv dozví, co potřebuje.Nemám problém mu kdykoliv zavolat, nebo za ním zajít a zjistit, co potřebuji.M.P.

Autor: Fido z Řáholce | 24.08.2014 12:04
Milane, souhlasím, ale já jsem Tě požádal,když takový postup navrhuješ, zda jsi sám podnikl nějakou akci ve vztahu k OMS nebo také jen zaplatíš čl. příspěvek a víc Tě činnost OMS nezajím. Příklady táhnou Milane.

Autor: milano | 24.08.2014 11:38
Fido o tom přece píšu, že je třeba se zajímat o to, co dělá Oms, kde jsem členem.Jenže skutečnost je taková, že většinu členů tohle moc nezajímá, což asi vyhovuje takovým, jako jsi Ty možná. M.P.

Autor: Fido z Řáholce | 24.08.2014 10:29
Super Milane, apeluješ na ostatní a co kdybys uvedl, jak reaguješ Ty, zda jsi někdy přišel na OMS a informoval si se u delegáta na jednání SZ, co se na něm dělo.Ono je třeba probudit OMS, jen ty mohu něco ovlivnit. Jejich delegáti volí na sjezdu ČMMJ členy MR, tak vleť na svůj OMS i s dalšími nespokojenými a snaž se tam udělat pořádek. Pak nám napiš, jak to dopadlo.

Autor: milano | 24.08.2014 09:23
Kolegové, sledujete to nechutné divadlo kolem vedení ČMMJ ? Pokud ano,jak se zachováte ? Chcete po svých zástupcích na Omsech vědět,jak a za co hlasují ? Podle mě ti darebáci ve vedení prostě spoléhají na to,že běžný řadový člen nemá ani potuchy, co se dějě, koncem roku přijde na svůj Oms, zaplatí pojištění a příspěvky a na nic se neptá, protože to tak bylo vždy.Jestliže se většina členů nevzpamatuje a nebude se o věci kolem zajímat, tak svojí nečinností a nezájmem pohřbíme organizaci, kterou zcela určitě nezbytně potřebujeme a v budoucnosti obvzláště.Bez ní můžeme zapomenout na myslivost tak jak ji známe.Informujte kolegy, kamarády myslivce a nedejte na řeči ve smyslu " s tím my nic neuděláme"
Myslivosti Zdar.M.Pech.

Autor: Petr Havlín | 21.08.2014 10:17
Okopírováno z Myslivosti.cz:

Martin Horálek - 14.8.2014 16:08:38
RE:Myslivecká rada ČMMJ
Nezávislý a komplexní finanční audit opravdu byla jednou z mých podmínek. Druhá byla čistě personálního charakteru a nechám si ji pro sebe. Jsem ale přesvědčen, že kdyby MR na mé podmínky přistoupila, myslivecká veřejnost by to nejen ocenila, ale v dlouhodobém pohledu by se to nakonec vyplatilo nám všem. Jen namátkou - nově zvolená MR by po sjezdu dostala "tvrdá data", která jsou nutná ke správnému rozhodnutí, jak upravit strukturu organizací ČMMJ tak, aby byla dlouhodobě finančně udržitelná. Bohužel jsem o svém záměru nedokázal MR přesvědčit - což samozřejmě je moje zásadní prohra, ze které jsem si také vyvodil jasný osobní dopad. Tyto řádky píšu především proto, abych zamezil dalším možným spekulacím. Děkuji za pochopení všem. Martin Horálek

Autor: Leon Zumr | 20.08.2014 20:45
chlapci se u pár panáků poplácali po ramenou a karavana jede dál a debata by mohla pokračovat v tématu Vtípky, srandičky a další řečičky :-)))

Autor: Jaroslav Tatalák | 20.08.2014 20:02
Františku, nový jednatel je znám od včerejška. Oboustranné pochvalné vyjádření, jak si z.s.Ing Orlovský a MR vzájemně porozuměli.

Autor: Ellhenicky | 20.08.2014 13:54
Je to jen hrnutí problému před sebou. Do kdy, do voleb? A co pak? Jednou ten audit bude muset být a pak se uvidí, zda je vše v pořádku.

Autor: Rudolf Husák | 20.08.2014 10:47
Pan Horálek odstoupil mimo jiné proto,že MR nesouhlasila s hospodářským a finančním auditem.
Z jeho vyjádření to na mě působí tak,že ve vedení ČMMJ panuje nepředstavitelný bordel.Bude tedy pokračovat další odliv, doposud ještě váhajících členů z řad ČMMJ.

Autor: Vrba Frantisek | 20.08.2014 00:16
Nevím,kdo bude nový jednatel ČMMJ,ale zato jsem dnes v Událostech z regionu viděl toho minulého.Ve funkci vedoucího oddělení ochrany životního prostředí GŘSD.Mám dojem že citát-kde jsou peníze,tam jsem také já stále platí.

Autor: Vít Pátek | 17.08.2014 22:47
Vypadá to, že myslivecká rada vybrala lépe, než sama chtěla...
Pro mě to přes všechnu bídu aktuální situace ale znamená, že to světélko na konci tunelu, o kterém jsem se zmínil v tomto vláknu před časem, stále ještě poblikává.
Není vše ztraceno a - přes všechen současný stav ČMMJ, souhrnně charakterizovatelný jako demokratický deficit, je to stejně na jednom každém z nás...¨
- jestli zná svého zástupce na všech úrovních
- jestli se nespolehne na "ony" druhé a dá si sám tu práci a zajímá se o podstatné věci z agendy ČMMJ i OMS
- jestli pak dá těm zástupcům vědět, jak si přeje, aby hlasovali a co či koho navrhovali (i konkrétní postupné odstraňování toho demokratického deficitu se dá požadovat)
- a jestli se i odhodlá nabídnout, k čemu v tom otravném leč nezbytném vnitřním i vnějším fungování JEHO spolku je schopen a ochoten přispět svojí prací.

Autor: strejda zajíc | 17.08.2014 12:55
Víte,co je zvláštní?Píší se petice na kde co,ale k tomuhle mlčíme.Co takhle petici na SZ,ať tedy proběhne audit hospodaření ČMMJ?Možná ale,že je to od nás,členů,příliš velká drzost...:-(

Autor: Vrba Frantisek | 15.08.2014 21:22
Tak mám dojem,že Pavel dnes,i v obou předchozích příspěvcích do tohoto vlákna trefil hlavičkou do hřebíčku.

Autor: Pavel Černý | 15.08.2014 09:51
Mně se ta současná situace docela líbí. Mgr. Horálek udělal mistrný tah, kdy každého nového uchazeče resp. jednatele ČMMJ, který by nepožadoval nezávislý finanční audit, staví automaticky do jedné řady se současnou mysliveckou radou. Neboli takový jednatel je v očích veřejnosti jasně nedůvěryhodný. A protože zvonka to vyzerá, že alespoň část myslivecké rady má kde co, jen ne čisté svědomí, dovedu si u nich představit ten studený pot na čele :-)
Také se ukázalo, že náš návrh za středočeskou KMR, aby nového jednatele vybrala komise, složená ze zástupců krajů a nezávislá na MR, měl své opodstatnění.

Autor: František Dušák | 15.08.2014 09:25
Show must go on

Myslivecká rada je zabiják ČMMJ

Autor: prroud | 15.08.2014 08:45
Co rict vic? Ze jakej pan,takovej pes.Jaky si to udelas(nebo prave neudelas),takovy to mas.

Autor: Maral | 15.08.2014 08:27
Divadlo žije...
Co říct více ?

Autor: Hans | 15.08.2014 00:00
Tak se nám CMMJ zase přiblížila blíže ke dnu. http://www.myslivost.cz/Aktuality/Vyjadreni-Mgr--Martina-Horalka.aspx?threadid=15318

Autor: prroud | 26.07.2014 13:07
Dobrej postreh Ellhenicky,presne takhle se dostavame a dostali jsme se kde jsme,a nejen v myslivosti............

Autor: Ellhenicky | 26.07.2014 09:43
Tak jsem se zarazil i nad otázkou z titulní strany, "Jak hodnotíte změnu na místě jednatele ČMMJ?" 9 z nás odovědělo, že jednoznačně kladně. Kde jsou ty klady? Jinak moc lidí se k anketní otázce nevyjádřilo.Více bylo lidí, kteří uváděli kolik členů ve sdružení se věnuje lovu černé zvěře.Asi je to důležitější a z praktického hlediska užitnější .

Autor: Fido z Řáholce | 23.07.2014 14:13
Zajímavé názory. Nicméně, tak jak to dnes funguje, ČMMJ, OMS, MS, HS, MO, atd. tak to je jen formalita. ČMMJ je dle nových stanov z.s. čili samostatný subjekt, formálně se opírající o čl. základnu cca 70 tisíc členů. U OMS je to obdobné, opět samostatný subjekt, nehovoříc o MS, HS, atd. Členové ČMMJ nemají žádný podíl, nárok na majetku ČMMJ. Myslivci vždy disponovali majetkem, tak jako jiné organizace. Důležitá je kontrola hospodaření s majetkem. Ale kdo ji má v současném systému řízení České myslivosti dělat. Členové, když není jejich. A existuje ještě nějaký majetek v rukou ČMMJ.
Ne ČMMJ nemá sílu na to, aby něco zásadního vyjednala, pokud se nezmění legislativa. LČR jsou a.s. honící se za co největšími zisky, které mají z dřevní hmoty, nikoliv z nájmů honiteb. Zvěř je někde až na konci. Podívejte se na jejich web stránky. Pod Myslivostí jsou dva!!! odkazy, pronájem honiteb a fotografie myslivosti. Když se bavíte s nájemci honiteb, kteří mají uzavřenou smlouvu s o pronájmu s LČR, tak jsem nikdy neslyšel žádnou chválu, jen nářky a stížnosti. Ale LČR patří pod MZe, co dělá příslušný odbor myslivosti, resp. náměstek, mající myslivost v gesci. Obdobně problémy se zemědělci. Agrární komora se hodlá "montovat" do myslivosti. Proč!!! Proč nepůsobí na zemědělce, aby tito vycházeli nejen myslivcům, ale přírodě vůbec vstříc. To není jen o obrovských lánech monokultur kukuřice, řepky, pšenice, atd. ale tuny různých hnojiv a postřiků, hubící vše živé, nemluvě o devastaci půdy.
Takže přátelé. Současný systém řízení myslivosti u nás se musí změnit. Proč mám někde z Ostravska zhlížet ku Praze a čekat nějakou pomoc, když mám za humny OMS, kterému z mých čl. příspěvků zůstane 410,- Kč. Proč mé problémy, byť hypoteticky, měla řešit Praha, když by je mohl vyřešit OMS, popř. kraj. Tyto instituce je třeba posílit, dát jím důležitost a pravomoci. Jak píše kolega Bergman, ČMMJ by se starala jen o propagaci myslivosti v rámci státu a v zahraničí a vykonávala další funkce, mající celostátní význam.

Autor: milano | 23.07.2014 14:09
Pane Bergmane takto by to bylo myslím ideální, ale těžko se to bude prosazovat. Docela by mne zajímal obsah toho dopisu od Kasiny, chtělo by mu to, jak se říká, pořádně omlátit o hlavu. M.P.

Autor: M.Bergman | 23.07.2014 09:33
Možná se budu po několika letech opakovat, ale pokud má být ČMMJ funkční a vykonávat jen takové činnosti, které slouží myslivosti jako celku, pak je nezbytné, aby centrála v Praze byla odříznuta od jakékoliv možnosti nakládání s majetkem!

Právě v hospodaření s majetkem je "zakopaný pes"! Ať se za současného stavu do vedení ČMMJ dostane kdokoliv, byť dříve slušný či morální člověk, možnosti manipulace s majetky byť i při laické kontrole, jej po čase změní a své chování začne směrovat tam, kde na něj čeká lákavý a bezpracný profit. O tom se můžeme takřka denně přesvědčovat v i v mnoha jiných oborech a činnostech, vidíme to v parlamentu i vládních postech ... holt majetek už pokřivil i jiné skálopevné charaktery.

Znovu tedy opakuji, je nezbytné rozpuštění stávajícího majetku ČMMJ (např. mezi OMSy podle počtu členů) a na vrcholové úrovni ponechat jen metodiku řízení, myslivecké vzdělávání, péči o legislativu a propagaci naší činnosti. Stručně řečeno přiblížit řídící činnost řadové myslivosti a jejím členům.

Už před lety ještě na starém webu Myslivosti jsme společně s Danem Donatákem a Ing. Brandou navrhovali, aby se místo ústředí ČMMJ vytvořila "Myslivecké komora" řídící myslivost po odborné a legislativní stránce a ostatní ponechat OMSům, které by k tomu byly podpořeny rozpuštěním majetku centrály, přičemž tento majetek by byl povinně OMSům zavázán k čerpání pro výchovu mládeže k myslivosti, propagaci myslivosti mezi občanskou veřejností a k vzdělávání členů. Na to nám tehdy jménem ČMMJ odpověděl šéfredaktor Myslivosti Kasina ostrým dopisem, že ČMMJ žádné změny nepotřebuje a že zárukou jejího rozvoje jsou vynikající morální a odborné kvality předsedy Palase a vysoká myslivecké a ekonomická odbornost jednatele Kostečky. Kam to po pár letech došlo jsme dnes svědky. M.B.

Autor: vk74 | 23.07.2014 08:44
Koho jsme si zvolili, toho si zasloužíme.

Autor: Ellhenicky | 23.07.2014 06:33
Pánové, že se vůbec staráme a rozčilujeme.Ono je to v myslivosti jako v politice, kdy "hlavouni" potřebují plebs jen v době voleb a i když vzešli ze spoda, velmi rychle zapomínají na své sliby a na to, že jsou tu pro lidi.Pořád se ukazují jedni a ti samí, jen na jiných místech. Mezi sebe moc nových tváří nepustí. To samé je s jednatelem. Sice nový člověk, ale má přidělené zaběhnuté lidi,tak to na nový vítr nevypadá.Vyjádření členů rady to jen potvrzuje a návrhy na změnu se nepřipouští i když uvádějí, že se jim nebrání. Zajímají naše názory někoho?

Autor: Kamil | 22.07.2014 20:13
Fido máš pravdu, podstata vychází z toho, co nám (členům, myslivcům a základně) tato organizace přinese. Bohužel v současné době omílat, že nic nepřináší je zbytečné, i sami představitelé OMS to nedávno otevřeně psali. Bohužel na OMS je situace úplně stejná jako v ČMMJ. Já jsem členem přes 20let a platím a platím, ale nikdo se mě jako člena nikdy neptal na názor koho poslat jako kandidáta za OMS. Máte někdo jiné zkušenosti? Já myslím, že volit radu v ČMMJ musí vzejít od členské základny a to tak, že členská široká základna bude volit OMS a ten pak zástupce pro ČR. Hypoteticky to tak mají ve stanovách, ale prakticky? Dále se musí aktivně intenzivně jednat s LČR, majiteli lesů, pozemků, agrární komorou, poslanci, MZe. Prostě prosazovat náš názor a práva něco měnit k lepšímu. Někdo už konečně musí začít jednat s médii!! Každá politická pidistrana o pár lidech i každá větší firma o sto zaměstnancích - má svého tiskového mluvčího a my - pořád nás je 100tis i když ne v ČMMJ nemá za nás kdo mluvit a vyjadřovat se, dělat obraz. Ti pánové co byli, ale i Ti co jsou ve vedení ČMMJ by měli být zodpovědní - ne-li rovnou vyšetřováni za tu nečinnost! A o tom mluvím. Buď je vůle a síla změnit běh dějin ve zkostnatěné ČMMJ a to od OMS a nebo pokud to chceme posunout dál založit jinou organizaci. Někdo musí zajistit na Min. Školství podklady pro pořádání zkoušek o 1 LL, kynologii, střelectví a další akreditované záležitosti co má momentálně možnost udílet a pořádat ČMMJ. To není dogma, že vše může řešit jen ČMMJ, ale musí na to být dostatek lidí - "nasranost" v davu a vůle. Taková blbá nálada myslivců je slyšet pořád, ale chybí tah na bránu - něco s tím dělat. Buď se podle mne udělá něco hned a využijeme naši širokou základnu myslivců s potenciálem 100tis lidí a nebo budeme remcat, plácat a nedělat nic a čekat že by někdo nahoře mohl něco, někdy udělat, až naše členská základna, která VYMÍRÁ a hloupostí mnohých MS se nenabírá nová krev, tak tato základna se natolik zmenší na Kostečkem proklamovaných 20tis aktivních členů do 10let a pak s náma bude zacházeno jako s kusem hadru od každého pitomce, který se nazve ekologem a sluníčkářů, až nám z toho bude opravdu zle.

Autor: Fido z Řáholce | 22.07.2014 10:15
Přátelé, je mi úplně jedno, jakou oslavu, kde a pro koho ji pan jednatel zorganizoval, pokud to ovšem udělal za své. Ale jistě měl dost sponzorů, to si buďme jisti. Ono je v současné době moderní, dělat velké párty. Na St. zámku v Lánech si poradci Zemana v době jeho nepřítomnosti udělali soukromou oslavu narozenin, zdůrazňuji na st. zámku, čili za naše peníze. Nikomu to nevadí. Jsou důležitější věci než-li nějaká rozlučková párty pana jednatele.
Zaujal mě příspěvek Kamila. Dle mého soudu je třeba položit otázku trochu jinak. Ne návrhy co s tím, zda to celé rozpustit, založit něco nového, ale je třeba si položit otázku co já, předpokládám čl. ČMMJ, od takové organizace budu chtít aby dělala. Buď bude pokračovat dál jako o.z. tedy řečeno obecně "hájit zájmy myslivců", myšleno samozřejmě verbálně, nic víc prostě dělat dle stávajících stanov nemůže a ani na to nemá sílu nebo bude jako dříve řídit Českou myslivost, tj. mluvit nám co máme a jak dělat. Nebo potřetí, zeštíhlí se a část pravomocí přenese na OMS, popř. krajské, nově zřízené orgány. To třetí bych viděl jako nejlepší. Chceme za své čl. příspěvky nějaký výkon, platíme je OMS, kde zůstává podstatná část, tak ať se činí.

Autor: prroud | 21.07.2014 19:15
Dobrej napad Kamile,ale jak bys to chtel v soucasny situaci legalne udelat? To neni o tom jestli by neco slo,specialne dnes,ale o tom,jestli te to nechaji udelat!Protoze prave o tom mluveni do zakonu to vsechno je,a kdyby nikdo jinej,tak zemedelci te hned poradne skripnou,protoze kurvej prirodu nejvic,hned za nima jdou "podnikatele a subjekty" co kacej lesy,ale novy nezakladaj a kdyz,tak zase na kaceni,takovy ti vodu a podminky pro zver neudelaj!Prave lobby co dosahlo do vlady je ten pruser,myslivec nema financne co nabidnout a za prachy se priroda nechava klidne znicit.A to dulezity co myslivost nabizi,zachovani prirody se za prachy vubec nechce videt,bez ohledu na pristi generace.Reseni je,ale nikomu se do nej nechce.Komu jo,toho koupej,nebo se mu "neco" prihodi.Je to vsechno jenom v lidech,v nas,co dopoustime.

http://ulozto.cz/xtui2kXu/schauberger-tajuplna-a-leciva-sila-vody-small-pdf

vrele doporucuju ke stazeni a k precteni!

Autor: Kamil | 21.07.2014 17:12
Přeji pěkný den pánové, pročítám tuto i jiné diskuze ohledně aktuálního dění v ČMMJ a myslím, že řečeno bylo hodně. Chtěl jsem se Vás tímto zeptat - máte někdo konkrétní návrhy co s tím? Má ještě podle Vás cenu zachraňovat něco, co je prohnilé od OMSu až po dokonale neživotaschopné vedení ČMMJ? Otázkou je, pokud se má zachránit, tak jak? A pokud ne, jestli je cesta založit jiné uskupení, které bude řízeno podle všech nových moderních zásad a bude pracovat pro širokou členskou základnu a vezme si na bedra i přebrání veškeré činnosti ČMMJ a tu pak poslat k šípku i se současnou MR? Má podle Vás tato myšlenka budounost vybudovat jiný sdružující pilíř myslivců v ČR? Jde o to, že současně se o naši organizaci vůbec nikdo nestará, nikdo nic nečiní a nekoná, nelobuje, neprosazuje zákony a nejedná s ostatními eko - organizacemi, které nás v budoucnu semelou. Děkuji.Kamil

Autor: Fesoj | 21.07.2014 15:55
No, myslím, že do toho spolku, který se sešel na Hluboké, nám nehrozí ani pozvání, natož povinné členství. Pro obecný lid myslivecký přeci stačí řídit se heslem "ora et labora" - a pak bude vrchnost spokojena...

Autor: Krabat | 21.07.2014 14:07
A v tomhle spolku má být povinné členství? Jděte s tím do prdele přátelé...

Autor: Jan Slavětínský | 21.07.2014 09:04
Byl jste někdo pozvaný nebo se zúčastnil rozlučkové párty našeho již bývalého jednatele teď nedavno na Hluboké? Prý se stoly prohýbaly...

Autor: Jan Slavětínský | 21.07.2014 07:00
Přátelé, kolegové, říká vám něco společnost HUBERT I+J ,sro. založená v r. 1993 kde je ČMMJ společníkem a má 50% podíl v podnikatelské činnosti? Předmětem podnikání je: provoz nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujicích řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor. Členem Jednoty jsem téměř 30 let, ale to to byla pro mě novinka....

Autor: Leon Zumr | 20.07.2014 22:30
ten odmítnutý audit mě hned šlápnul do voka hold je vidět že se pánové bojí až ne ser. ale stříkaj jak po kýblu podmáslí

Autor: zutro | 20.07.2014 19:47
Už sme se snad všichni poučili od roku 89 jak v politice tak u myslivců je jen banda tlučhubů a hochštaplerů kteří slibují a hrabou.Když nedodrží závazky tak se z toho umí vyvléct,a nic se neděje.Museli by dostat kocarem přes cemr jinak pořádek nebude.

Autor: Fido z Řáholce | 20.07.2014 16:56
Klasika, nic nového pod sluncem. To co slibují oba pánové slibovalo nové vedení v čele s Palasem před 9 lety. Opět byl odmítnut audit, stejně jako za Palase. Prý je vše v pořádku (jako za Palase). Je třeba trvat na tom, aby byl proveden forenzní audit, jinak restart ČMMJ dle mého soudu žádný nebude.

Autor: Jaroslav Tatalák | 20.07.2014 13:47
Zajímavé čtení na Myslivosti- vyjádření pana Kšici a Mančíka na otázky šéfredaktora.

Autor: prroud | 19.07.2014 10:47
Jak je v tom politika a prachy kolem ni,necekejte nic dobryho a nikoho dobryho.Plati to stejny co u "vlady",z tohohle marastu nas dostanou jedine vlastenci,co myslej na svuj stat a narod v prvni rade,u myslivcu jeste s vetsim durazem na prirodu.Takze zase zalezi v prvni rade na Cloveku,ne na cloveku-ovcanovi.

Autor: palkopal | 18.07.2014 16:40
Letem světem jsem pročetl zprávu MIS na http://www.myslivecke-forum.cz/files/MIS_I.2014.pdf a vychází mi z toho, že doktor Řehák nebyl vybrán proto, že nesplnil zadání - měl přednést „koncepci práce sekretariátu“, připravil si „Koncepci dlouhodobého rozvoje ČMMJ".
A nechtěl být sekretářem, ale hlavou ČMMJ, potažmo celé české myslivosti: "Do výběrového řízení se hlásím proto, abych udělal vše pro nezbytnou reformu a modernizaci nejen naší ČMMJ, ale i celého odvětví myslivosti."
A k výběrovému řízení - ČMMJ není úřad, žádné výběrové řízení nemusí dělat, nikde nebylo přislíbeno, že první v pořadí dostane pracovní smlouvu, tak vo co go? Prostě chtěli si kandidáty proklepnout, tak to udělali výběrovým řízením, tečka. A že to nedali tomu, kdo se dvacet let jenom naváží do vedení ČMMJ? Proboha, kdo máte firmu, taky byste zaměstnali toho, kdo vám neustále okopává kotníky? Je-li dotyčný tak skvělý, má jedinečnou možnost - místo předsedy je volné, nechť se zasadí o změnu ČMMJ právě z postu nejvyššího. Já mít o to zájem (jako že nemám), nederu se na post podržtašky a dávno objíždím OMSy.

Autor: Pavel Černý | 18.07.2014 13:35
No právě Honzo. Musí fungovat nebo také může nefungovat. Na některých OMSech (naštěstí ne na mnoha) se jednatelům podařilo "odklonit" dost peněz, aniž by si toho dlouhou dobu OMR všimla. Podrobnosti radši vynechám, ale stejný problém může být i na ústředí, protože mezi jednáními rady je jednatel svým pánem. A když je rada slabá, nebo někteří členové svou aktivitu omezí na to, aby si zajistily rentičky jako členové správních a dozorčích rad dceřiných společností, tak si nakonec jednatel dělá co chce. Kontrolovat radou, kde funkce vykonávají členové ve svém volném čase, se dá obtížně, když jednatel pořád někde "shání sponzory". Vezmi si jenom fakt, že se na SZ také řešilo, jak naložit se 40ti (!) dny dovolené, kterou zatím jednatel nevybral! Proplatit? Jeden pracovník sekretariátu mi přitom sdělil, že jednatel strávil na pracovišti sekretariátu za poslední dva měsíce dva dny. Druhý mi na dotaz, zda je to pravda, odpověděl, že je to "horní odhad"! Z výše uvedených důvodů je funkce jednatele v ČMMJ (ale i na OMSech) z pohledu jeho morálních vlastností velmi důležitá.
Ještě k tomu Ing. Řehákovi: jak já jsem opakovaně poslouchal a četl jeho názory, tak Fidova charakteristika je velice přesná.

Autor: Fesoj | 18.07.2014 13:25
Přečetl jsem si vše, co jste napsali o Ing. Řehákovi a díky za to, čím víc názorů, tím lepší obrázek si o dotyčné osobě člověk může udělat. Nakonec zatím jsme se - aspoň zhruba - seznámili teprve se dvěma z kandidátů. Je nepochybné, že každý má své klady i vady, ale já bych kladl u jednatele na první místo odbornost. A souhlasím s Honzou Slavětínským, že hlavní slovo bude mít Myslivecká rada, která jednateli znemožní prosadit nějaká zvěrstva - a na druhou stranu by mělo být právem a povinností jednatele, aby upozornil širokou mysliveckou veřejnost na - dle jeho názoru špatný - postup Rady. Není přece cílem, aby se jako dosud zametaly problémy pod koberec, aby se Rada a jednatel vzájemně plácali po ramenou a chválili se, jak jsou dobří. A pokud na řešení nějakého problému budou mít diametrálně odlišný názor /i když většinou by nakonec ke shodě dojít mělo/, od toho je Sbor zástupců, v krajním případě Sjezd.

Autor: Fesoj | 18.07.2014 13:07
Radku, děkuji za vložení, to je přesně to, co jsem měl na mysli ! Mysím, že i když to je velice obsáhlé, určitě to stojí za to, aby si to kažgý myslivec, minimálně tedy každý člen ČMMJ, pozorně přečetl od začátku do konce.

Autor: Jan Slavětínský | 18.07.2014 13:01
Fido pořád si myslím,když je tajemník placená funkce,do funkce je vybírán nikoliv volen, že jeho pravomoci v rozhodování a řízení myslivosti jsou omezené a pouze částečné. Co se týče ČMMJ, hlavní slovo bude mít Myslivecká rada a kontrolní funkci Revizní komise .Jednatel je pouze "takovou sekretářkou", tak že svými názory ,aby je uplatnil , musí přesvědčit hodně lidí.
I v Praze na ČMMJ to musí fungovat podobně jako na okresních OMS. Čili tajemník je tajemník a Rada je Rada. A zde si opět říkám, co dělala MR ČMMJ a Revizní komise, že to v Praze došlo až tak daleko. Kdo připravoval a schvaloval rozpočet, hlídal a řešil financování ,výdaje, přijmy, činnost tajemníka atd.

Autor: Fido z Řáholce | 18.07.2014 11:54
Pavel to napsal velice přesvědčivě. Jak jsem již dříve upozorňoval, vše mají na jednání SZ v rukou delegovaní zástupci jednotlivých OMS. Je třeba se tam zajímat, jak a proč hlasovali.
Pokud jde o ing. Řeháka. Několikrát jsem měl možnost jej vyslechnout a nebylo mě dobře. Ano, myslivost zná, ale tu chápe tak nějak po svém, hodně futuristicky. Není zastáncem existence MS, "myslivci nejsou schopni zabránit škodám černou zvěří, neplatí škody, nestřílí bachyně, za jejich odstřel trestají lovce, výkon myslivosti je třeba dát do rukou velkým vl. honebních pozemků", atd. To je jen jedna z jeho úvah. Ona žádná vys. škola nadává patent na rozum. K výkonu důležitých funkcí nestačí být jen odborníkem s určitým profesním vzděláním. Člověk, který má řídit určitý kolektiv lidí a oslovovat stovku dalších, musí mít určitý pozitivní image. A to je to, co dle mého soudu ing. Řehákovi chybí, chybí mu schopnost si získat lidi, mít tu lidskou tvář, soucítit s prostými myslivci, vyslyšet jejich názory. Je sebestředný s egoistickými rysy. A to jsou rysy, které mu zavírají dveře na určitá postavení. A tyto vlastnosti byly možná i příčinou toho, že nebyl vybrán za jednatele. Obdobně dopadl na ČZU, kde měl možnost přednášet svůj obor, ale nakonec z toho sešlo, byť jak jsem uvedl, je to erudovaný člověk. Z těch informací které mám od kolegů co jej znají, by jako jednatel nebyl vhodný.

Autor: Krabat | 18.07.2014 10:25
Tak Horálek je sice husita nebo co a chce myslivost jenom pro šlechtu (jaký paradox! hehe) ale ten Řehák bude obrsvině. Ten chce zavést myslivost jen pro profíky. Vybrat někoho do vedení ČMMJ a aby nebyl členem nějaké myslivecké mafie, bude věc asi nemožná.

Autor: prroud | 18.07.2014 09:57
Nic ve zlym Pavle,ale skutecnost bude z tvyho hlediska jeste horsi i nez navrhuje Rehak,ale pro prirodu lepsi nez kdy byla,v pripade ze na to myslivci poctive dohlidnou.......a to premejslim hodne optimisticky.Na podzim dojde k obecnymu restartu,pres zimu a jaro se to pocitam projevi v plny sile i u nas,a pak budeme vsichni premejslet v uplne jinejch dimenzich a hledat neco ke kousani kde se da! Tak snad az potom se to zacne menit k lepsimu,doufejme.

Autor: Pavel Černý | 18.07.2014 09:54
Prroude díky! Kdybys ty mě pochválil, hned bych věděl, že něco není v pořádku.

Autor: prroud | 18.07.2014 09:49
Tak ja jako nemyslivec,remcal a prudic ti milej Pavliku povim,ze zaplatpanbu aspon za tu demokracii co mame,protoze s tebou bysme to taky pekne chytli! :-)))))))))) O tom nakonec svedci hned tvuj uvod slohu:-).Nikdo tady Rehaka nepropaguje,ale jasne vyplyva,ze vzhledem k praxi a odbornosti je proti panu "kazatelovi" naprosto jasnej favorit.Jak to dopadne v Cechach s myslivosti jsem uz nekde psal a kdyz to tak vsechno ctu,dokonce jsem se spis i trefil,nez netrefil,jakozto amater:-).Spis bych kladl duraz na to,aby myslivci neprisli zkratka v tom procesu a zustalo jim hlavni slovo jakozto lidem co prirode rozumej a maji k ni vztah.U onoho "velebnicka" je mozna akorat tak ten vztah,a jak se zacnou do ridicich funkci poustet lidi co nejsou studovany v oboru je to pro myslivost konecna.Tot moje nazory,abys to nebral jako jedinou pravdu:-))

Autor: Pavel Černý | 18.07.2014 09:03
Přátelé, moc se mi do této diskuse nechce vstupovat, protože tady do záležitostí ČMMJ mluví i nečlenové a dokonce prrudící nemyslivci, ale nemohu alespoň některé nesmysly přejít mlčením. Na SZ jsem hlasoval proti tomu, aby nového jednatele vybíral zbytek stávající MR, ale náš společný návrh zástupců stř. kraje, aby ho vybrala komise ze zvolených zástupců 14ti krajů, neprošel. Připadalo mi, že zejména vzdálenější OMSy nechtěli někoho nutit k opakovaným cestám do Prahy. Přehlasovali nás. Holt demokracie... K Mgr. Horálkovi nemám žádný vztah a jeho životopis ve mně také vyvolává rozpaky. Nikdy jsem se s ním osobně nesetkal i přesto, že na našem okrese vykonává funkci MH. Členem u nás není (snad je členem ČMMJ přes Klub autorů, nebo OMS Mělník... nevím). Ale PROBOHA nepropagujte tady Ing. Řeháka!!! Jestli někdo dokážete vylovit z archivu časopis Silva bohemica č.12/98 (mně se to rychle nepodařilo a nemám tolik času), tak si tam přečtěte jeho "Moderní koncepci myslivosti". Kdysi jsem k tomuto návrhu psal polemiku do Myslivosti, ze které překopíruji pár vět:
"...Snad nejradikálnější změny vymyslel autor návrhu v oblasti rozdělení dnešních myslivců. Když pominu skupinu expertů, kterých prý bude 30 až 50 a kam se jistě zařadí i prezident čtyřiceti profesionálů, budou dnešní myslivci rozděleni do dvou kategorií. První skupinou budou Myslivci s mysliveckým lístkem, kteří budou chodit do honitby minimálně obden, druhou skupinou budou Lovci s loveckým lístkem, kteří budou navštěvovat revíry jedenkrát týdně, nebo i méně. Lovcům bude umožněn lov pouze v doprovodu Myslivce. Lovci budou skládat zkoušky přibližně na úrovni dnešních zkoušek uchazečů o první lovecký lístek, Myslivci zkoušky podstatně náročnější...."
Co k tomu dodat? Vy nás ale zásobujete pane Karfík! Jinak mnohé "zaručené" informace v tomto vláknu prezentované - např. 20% z dotací pro jednatele (bylo 5%, i když ani s těmi bych osobně nesouhlasil, a ze sehnaných sponzorských příspěvků 10%), jsou hodně daleko od reality. Ale pravdu mají ti, kteří tady psali, že pořádek se musí udělat odzdola. Ale úplně dole je armáda teoretiků a remcalů, kteří by se ovšem do rady OMSu zvolit nenechali, protože to stejně nemá cenu.... Ve skutečnosti půjdou radši vysedět prasátko nebo v horším případě do hospody, než jet na okres na nějakou schůzi, když z toho nic nekápne... Toť můj názor, nezlobte se.

Autor: Radek Chadim | 18.07.2014 06:45
Tuto diskuzi jsem za posledních pár dní nečetl, ale dokument, o kterém asi někde píše Honza S. a co mně poslal na e-mail je k dispozici tady: http://www.myslivecke-forum.cz/files/MIS_I.2014.pdf

Autor: Fesoj | 18.07.2014 00:20
Pro vk74. Když řekneš a/, měl bys říci i b/. Také osobně neznám ani Ing. Řeháka ani Mgr. Horálka, ale vycházím-li z toho, co jsem měl možnost si o nich přečíst, připadá mi Ing. Řehák vzhledem k vzdělání a dosavadní praxi v myslivosti pro výkon funkce jednatele ČMMJ jako rozhodně vhodnější osoba - Mgr. Horálek rozhodně nemusí být špatný člověk, ale po odborné stránce nesahá Ing. Řehákovi ani po kotníky. Pokud se mýlím a Ty máš nějaké další informace, které by ukazovaly na nevhodnost Ing. Řeháka pro tuto funkci, sem s nimi, všichni se rádi poučíme.

Autor: prroud | 18.07.2014 00:05
Ciste teoreticky by nemel bejt problem udelat novy vyberovy rizeni a tohle zrusit.Situace je prece nad slunce jasnejsi,jestli ta redakce nelze.Chce to hlavne se poradne nahlas ozvat a oficialne to napadnout jak se ma.
Ellhenicky,neni zac dekovat,nebejt Josefa ze mi to poslal,nemohl bych to dat dal,takze podekuj jemu:-)

Autor: Ellhenicky | 17.07.2014 23:54
Prroudovi děkuji za zaslání celého znění článku.Zajímavé čtení a tak nějak jsem si představoval,že proběhlo "výběrko"aniž bych u toho byl.Hnus velebnosti-doslova.
Pro VK 74. Ing.Řeháka osobně neznám, ale jestli jsi si vše přečetl, tak to byla jeho prezentace jako jednoho z kandidátů.Jsem zvědav, zda se takto otevřeně vyjádří i Mgr. Horálek, ale ten již nemusí. Jestli vše proběhlo tak jak je uváděno,tak by se měl někdo z uchazečů ozvat a toto rozhodnutí napadnout jako neplatné,jestli už ovšem dostali oficiální vyjádření.

Autor: prroud | 17.07.2014 15:34
Vzhledem k tomu ze je myslivcem uz 42 let s peknym vzdelanim bych se ani moc nedivil ze vi vsechno nejlip,je dobry ze ma nejaky konkretni predstavy v pripade,ze se nebrani posouzeni i jinejch,uplnyho vola bys prece do funkce nechtel,ne?:-).Takovej ji prave dostal,na zaklade svejch teo,ale hlavne politickejch "zasluh",a zrejme i s poslanim ktery ma splnit a kterym se rozhodne nikdo dopredu chlubit nechce a nebude,aby nevisel na prvnim kandelabru.....dulezity je ze mu na to poskytnes prispevek a nechas si to libit,jinymi slovy-budes tise spolupracovat.

Autor: vk74 | 17.07.2014 14:25
moc pěknej PR článek pana Řeháka, když čtu jak všechno ví nejlíp, tak mi vůbec nevadí, že vybrali někoho jiného :-)

Autor: prroud | 17.07.2014 14:05
Chlapi,jsem tak cirka v prvni tretine cteni,ale uz ted jen zasnu a smutne rikam: "No potes vidle" :-(.Hele,jak se slucuje sluzebnik bozi s nekym kdo zabiji a bere zivot?I kdyz treba "v dobrym"? ;-).Jiny vzdelani "ten clovek" vazne nema.......
Mas to v mailu Ellhenicky.

Autor: Ellhenicky | 17.07.2014 13:51
Pánové, taky bych si to rád přečetl, ale nenašel jsem to správné vlákno. Zatím nevím, co je zde uvedeno, ale tak nějak jsem s tím počítal, že všechno nebude tak "křišťálově čisté" a vše zůstává v rovině kamarád kamaráda a "lepších zítřků" se asi hned tak nedočkáme.

Autor: prroud | 17.07.2014 13:37
Karle,nevim jestli budes souhlasit s mym nazorem,ale mam za to,ze je potreba provazat Myslivost se sirokou verejnosti na zaklade ochrany prirody a starosti o ni.Samozrejme ne tak jak to delaji nekteri prasteni "ochranari" a "zeleni" :-)))).Rozumne a na rozumnejch zakladech.Pak totiz budete mit ono "zastani" tech dobrejch myslivcu,kterejm je potreba pomahat!

Autor: prroud | 17.07.2014 13:30
Jo Honzo,to je nejlepsi reseni,on to bude moct dat jako celek,ja bych to sem mohl nakopat "na pokracovani",to by asi byl horor,zkusit muzeme,kdyz si to odhlasujete,ale nedoporucuju:-)

Autor: Karel poslík | 17.07.2014 13:02
Přátelé myslivci,řada z Vás píše, že je situace na zvracení. Moc se mi líbí jak to popsal Ruda a fesoj. Neříkám, že to také tak necítím, ale právě proběhnuvší změny a jimi nastartované „nasrané „ diskuse, by mohly být tím správným iniciátorem k nějakému většímu třesku, na základě kterého by se mohl pověstný Augiášův chlév vyčistit pěkně od podlahy. Nevěřím, že provedená změna na pozici jednatelé povede k uklidnění, bude tomu právě naopak, zvláště potom, co vychází na světlo její zákulisí. Snad se ledy pohnou, některé zdravě smýšlející OMSy nepoleví v tlaku na bránu a rozstřílí obranu soupeře i s nově nastoupivším brankářem. Já už do toho nemám v podstatě co kecat, neboť jsem již v minulosti „nerozchodil“ povinnou a smluvní korporaci s pojišťovnou. Trvalo mi určitý čas, než jsem pochopil vzájemnou provázanost špiček pojišťovny a ČMMJ, převedení nemovitosti v Jungmanovce, roli OMS při vybírání příspěvků na chod pojišťovny = čl. příspěvků ČMMJ a další. Přečetl jsem si nějakou starší výroční zprávu pojišťovny , kde bylo možno porovnat příjmy z pojištění vs. výdaje na pojistné události a částku vymáhanou regresně. Potom jsem kontaktoval OMS a požádal jsem o možnost prosazení změn – marnost nad marnost, vše jest marné. Mé optimistické, nebo alespoň nadějné iluze o dalším vývoji v tehdejší ČMMJ vzaly za své před několika léty. Nebyl jsem sám, kdo opustil řady jednoty a nedělal jsem to z finančních důvodů, jak se často úbytek čl. základny presentuje. Nyní začínám cítit alespoň malou naději, že se zase jednou sejdeme v nějaké MJ, která se místo vytváření zisků pro pojišťovny a výkupny, bude soustředit na Myslivost a kde budou vrcholné orgány nadřazovat vůli členské základny nad vůli lobistů. Zdar Karel

Autor: Jan Slavětínský | 17.07.2014 12:40
Ta zpráva má 33 stran, je to počtení.. Také to sem nemůžu uložit. Přeposlal jsem to vebmaistrovi, tak se uvidí.

Autor: prroud | 17.07.2014 12:25
Preposli mi to Josefe,buchnu to sem........

Autor: Georg.H | 17.07.2014 12:05
Josef: pokud to je text tak klikni na levou myš a drž ji a označ ten text,potom zmáčkni na klávesnici Ctrl plus C, potom to vlož zde a to Ctrl plus V.

Na netu sem totiž nic nenašel :-(

Autor: Fesoj | 17.07.2014 11:33
Pánové, docela se mi protočily panenky. Přišel mi totiž velice zajímavý e-mail, bohužel má počítačová gramotnost nesahá tak daleko, abych to sem dokázal vložit a přitom to je něco, s čím by se měl seznámit každý myslivec. Zkuste si najít infomys@seznam.cz, rozhovor s ing. Řehákem a budete zírat ! Dozvíte se mimo jiné, že celé výběrové řízení na pozici nového jednatele nebylo nic jiného, než fraška a předem připravený podvod, protože vybraný kandidát Mgr. Horálek ani v nejmenším nesplňoval kritéria v podmínkách uvedená !

Autor: Fido z Řáholce | 17.07.2014 10:23
Promiň Rudolfe H. ale nemohu s Tebou souhlasit. Máme u nás v Česku určitý druh demokracie. Jestli kdokoliv z nás s něčím nesouhlasí, může se jednak svobodně vyjádřit a dá se říci kdekoliv, buď na tomto webu, (pokud jde o myslivost) nebo poslat mail, dopis, stížnost svému zvolenému zástupci v obci, městě, senátu, parlamentu.
Rudolfe, nelíbí se Ti MR. OK, ale tu navolil Tvůj delegát na sjezdu. Zajímalo by mě, jak Ti co tady píší o MR a ČMMJ vystupují vůči svému OMS. Tady je základ všeho. Proč ty nespokojení členové a MS nebombardují svůj OMS, kde platí čl. příspěvky, aby něco dělali. Jenže problém je v to, že jak OMS, tak MS jsou právními subjekty. Psal jsem již několikrát, od ČMMJ nic nečekejme, přečtěte si stanovy ČMMJ, jsou to jen obecné proklamace o hájení zájmu myslivců, atd. Ale já jako myslivec, nechci, aby mě někdo seshora řídil, určoval co mám a nemám dělat. To tady už bylo. On se v současné době do funkci nikdo nehrne, vím to z úrovně OMS, kde jsou problémy navolit třeba MR, nehledě na další orgány OMS. Shrnuto, prazáklad všeho je v úrovni práce OMS, jen jejich delegáti mohou ovlivnit jak průběh sjezdu, ta jednání SZ. Jenže, chtějí. Možná jen někteří.
K Mgr. Horálkovi. Také se mě nelíbí jeho anamnéza. Ale kdo všechno se přihlásil do VR. Proč se to nezveřejní. Vím, že přihlášku podal i ing. Řehák, snad ing. Mezenský. Proč byl vybrán právě Mgr. Horálek by nám nebo OMS měla sdělit MR.

Autor: zutro | 17.07.2014 06:38
To by nám sudruzi mohli vytykat že podporujeme naboženství.Už je jeden farář ministr.

Autor: Zdeněk Ondruch | 17.07.2014 06:14
Mgr. Horálek, ideální kandidát na jednatele ČMMJ.


* 4. 1. 1974, Čáslav
Mgr. Martin Horálek

Poradce Klubu pro obnovu demokracie (KDU-ČSL). Studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci či na 3. lékařské fakultě UK v Praze, v současnosti je doktorandem na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Působil např. jako učitel, novinář a předevšim jako tajemník a tiskový mluvčí v různých organizacích (Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká biskupská konference aj.). Člen KDU-ČSL, ve straně byl od roku 2007 do 2012 hlavním tajemníkem. Od roku 2009 soukromě podniká. Je členem volebního týmu Zuzany Roithové pro prezidentské volby 2013.
Rudo, naprosto s tebou souhlasím. Lovu Lesu Z

Autor: Fesoj | 16.07.2014 20:55
Rudo, teď s Tebou drobátko nesouhlasím. Nemyslím, že by na tomhle - mimořádně tolerantním - webu kdokoliv nesměl projevit svůj názor, ale když někdo /a tím nemíním konkrétně Daksla, prostě kdokoliv/ sklouzne na fóru do roviny osobního napadání, to dělá jen zlou krev a škodí to v zásadě všem. Třeba když takový Matěj Fous, kterého mám rád, tady bez důvodů a důkazů napadl Pavla Scherera, kterého se to hluboce dotklo. Tenkrát Radek ten příspěvek smazal a moje reakce byla ta, že jsem si počkal na osobní setkání a tam jsem to Matějovi vysvětlil, on uznal svou chybu a je vše v pořádku. Ale nechci ani domýšlet, jak by to mohlo dopadnout, kdybych to chtěl já anebo někdo jiný, zejména mimořádně nasraný Pavel Sch. pitvat na webu, protože čím víc se v hovně hrabeš, tím víc smrdí a je to v zásadě zbytečné. Jenže jsou i výjimky - a právě situace ve vedení ČMMJ by vyžadovala, aby někdo ty sračky rozvířil a těm, kdo si to zaslouží, v nich pořádně vymáchal hubu. A v této souvislosti mne napadl právě Daksl, který pro to má mimořádné vlohy. Odvážný nebo držkatý, to jsou pro mne synonyma.
Se zbývající, tou podstatnou, částí Tvého příspěvku samozřejmě souhlasím !

Autor: ValíkVlastimil | 16.07.2014 19:22
Už je to tu jako v álejích...

Autor: Rudolf Husák | 16.07.2014 17:36
Fesoji,já čtu často tvé příspěvky které mají hlavu i patu a přesto že tě osobně neznám,tak jsi mě mnokrát utvrdil,že jsi velmi dobrý myslivec.
Napíši zde na ČMMJ a MR jen svůj názor.
Veřejné vystoupení nějakých okresních nic netušících delegátu, proti spolčeným lotrům,je směšné,nic neříkající,utlučou vás vždy,svými předem domluvenými argumenty.Navíc, kdo řekne v Českém prohnilém státě nahlas pravdu,tak se může rovnou stěhovat ze země,tak jsme dopadli v našem sametovém česku.
Když už si Fesoji zmínil Daksla,kterého osobně neznáš,ale napsal jsi o něm,,Tak jedna věc se mu nedá upřít - nebojí se bojovat a proto si myslím, že na jednání Sboru zástupců, potažmo na sjezdu, by pár takových "držkatých" myslivců bylo potřeba jako soli....,ano a já myslím ještě, spíš odvážných.
Ano,Daksl je člověk,jež hájí pravdu,nenávidí podvody a hlavně různá nekalá svinstva v naší myslivosti a to každý veřejně neumí,nebo nechce a nebo se bojí.Veřejně a nahlas s někým nesouhlasit,to se v dnešní zparchantělé době moc nenosí.Spousta lidí se dnes bojí říct v kolektivu nahlas pravdu, aby neměli problémy,většina chce mít klid,raději to nechají plavat,nevidí,neslyší.Vždyť Dakls, se nesmí v naší slavné demokracii ani veřejně projevit,ani přihlásit,napsat názor,byť na tomto obyčejném mysliveckém webu,při jehož zakládání stál.
Ale k věci,
naprosto souhlasím s Haraldem,že MR ČMMJ se tváří, jako by oni nic nezpůsobili a že oni jsou ti hodní a se současným stavem ČMMJ nemají nic společného.Co zůstalo nám členům, po ekonomické vichřici v ČMMJ při likvidaci Interlovu a to jsme jim prosím ještě přispívali, korunku ke korunce,na stánek v Jungmanové.
Pokud se má něco radikálního v ČMMJ změnit,tak tito hoši z MR a další z ČMMJ,jež zavlekli celou členskou základnu do tohoto marazmu,musí jednoznačně od válu,odstoupit.Do čela ČMMJ se musí dostat nový,jiní lidé,zkušení a nadšení myslivečtí odborníci.Proč odešli tisíce řadových platících členů z ČMMJ v posledních letech a kvůli komu odešli a z jakého důvodu??Koho tohle v Praze zájímá...?
Přitom další myslivci jsou připraveni z ČMMJ odejít.
Dlouhé roky ČMMJ vůbec!!!!,nekomunikovala se svojí členskou základnou,ani prostřednictvím OMS,já krom navýšených členských příspěvků z Prahy,na částku 800-,kč jsem nic jiného nezaregistroval.
Myslivecká sdružení si žijí po svém,vše si financují ze svého,nebo shání sponzory,přikrmují,starají se o zvěř a mnozí ani netuší,že nějaká ČMMJ vůbec ještě existuje.
Dále,naprosto nesouhlasím s nově podivně (přijatým)?,jednatelem farářem panem Horálkem,jež byl cíleně a záměrně v tichosti vybrán a jako jediný odsouhlasen současnou MR a který bude pokračovat zřejmě v prošlapané Kostečkově cestičce.Navíc nechci ani domyslet,nedej Bůh v jaké.
Pokud budeme přátelé myslivci podporovat něco zkaženého,tak jsme sami zkažení.
Je možno si položit otázku,proč je celá naše příroda ponechána beztrestně na pospas,novodobým lotrům.Jak vlastně mohou zastupovat celou naši přírodu jen lidé z měst?,pražáci,lidé z paneláků,lidé kteří se na venkově nenarodili,nevyrostli v přírodě,přírodě nerozumí,sedláci nad různými příkazy,jen nevěřícně kroutí hlavou.
Mnozí tito odborníci z měst a bez zdravého selského rozumu,jsou dokonce přesvědčeni,že kráva je opravdu fialová a maso se líhne v Tescu v mrazáku.
Opět použiji Haraldova slova,,chce se mi zvracet.

Autor: Fesoj | 16.07.2014 15:48
Toto tu už sice jednou bylo /ve Vtípkách/, ale platnost je trvalá :
Za pravdu je různá sazba - jednou pomník, jindy vazba.
Kdo ji řekne dřív, než včas, tomu pravda zláme vaz.

Autor: prroud | 16.07.2014 15:47
Panove,panove,kdy uz vam dojde,ze kdyz se mi neco nelibi,musim jit a rict to nahlas na tom pravym miste,osobne?Pivni kecy jeste nikdy nic nedokazaly.Ale k tomu vas nikdo a nic nedonuti,a to ani tehdy,kdyz uz nebudete mit co kousat...........Nas par ktery jednotlive jdou a mluvej,chtej odpovedi,to nevytrhne,s jednim si vzdycky poradej,ale bejt lidi sila a v klidu se na patricnejch mistech sejit a ptat se,to uz by tak lehce prejit neslo!Zvlast kdybyste se postarali aby se to nalezite rozkriklo po verejnosti!Protoze kde neni zalobce,neni soudce.Dokud si budem jen remcat do kapes,u TV a po knajpach,bude to jenom to remcani,ale nic vic,natoz nejaky zmeny..........a tak je to vlastne se vsim.......az vam seberou flinty,zase budete jenom remcat.Udatni Slovaneee,co vam neni hanba okradat se navzajem:-)))

Autor: Leon Zumr | 16.07.2014 15:04
Fesoji rozhlédni se kolem sebe po netu a musí ti dojít že jak někde otevřeš hubu tak tě ti stateční umlátěj kloboukama

Autor: Fesoj | 16.07.2014 14:51
Haralde, a kdo je donutí k odstoupení ? Nikdo ! Nejvyšším orgánem ČMMJ mezi sjezdy je Sbor zástupců. Ptám se, jak bylo možno dopustit, aby jednatel ČMMJ, který je de fakto zaměstnancem ne Myslivecké rady, ale všech členů ČMMJ, měl smluvně zajištěno do vlastní kapsy 20 % ze všech dotací a sponzorských příspěvků, které se mu podaří pro ČMMJ sehnat ? Jde o milionové částky, vedle kterých je jeho základní plat pouhým kapesným. Kolik delegátů, vyslaných okresy na veškerá jednání Sboru zástupců, o této praxi vůbec vědělo ? A co je horší - kolik z těch, kteří o tomto, případně jiných nekalých praktikách věděli, dokázalo kriticky vystoupit, nebát se otevřít hubu a nechovat se jako přizdisráči ? V této souvislosti nemohu nevzpomenout na Daksla, ač ho osobně neznám a k způsobu vedení jeho diskuze zde i na jiných fórech mám spoustu výhrad. Ale jedna věc se mu nedá upřít - nebojí se bojovat a proto si myslím, že na jednání Sboru zástupců, potažmo na sjezdu, by pár takových "držkatých" myslivců bylo potřeba jako soli.

Autor: Harald Altmann | 16.07.2014 12:49
Myslím, že to bylo výběrové řízení stylu "já na bráchu a brácha na mě". Protože p.Horálek vůbec nesplňuje minimálně 1 bod výběrového řízení a to "vysokoškoškolské vzdělání se zaměřením na myslivost, lesnictví, ochranu přírody apod. MR asi doufá, že nás černoprdelník spasí díky známostem s Bohem. Myslím, že tudy ale cesta nepovede.
MR se tváří jako by oni nic nezpůsobili a že jsou ti hodní a se současným stavem ČMMJ mají pramálo společného. Hovno! . Právě oni svým přístupem dopustili tento stav! Jsou vlastně "zaměstnavatelé" jednatele a dalších knechtů, kteří ČMMJ dovedli tam, kam ji dovedli. Pokud by to byli féroví "soudruzi" tak odstoupí celá MR. Ale přece jenom jde o koryta a současná členská základna přece jenom nějakej ten milionek nasype....
Chce se mi zvracet.

Autor: Ellhenicky | 10.07.2014 10:41
Už jednou se to tu probíralo, "kdo" je ČMMJ. Pár vyvolených. Peníze která jdou na ČMMJ nejsou k užitku nás všech, jak jsem si do té doby myslel. I když už to není takový vejvar jako když nás bylo kolem 100 tisíc členů, ale i s tímto se dá žít.Podle toho, jak někam vlítne policie a co se dá dočíst, tak asi zde by nevyšli na prázdno.Jen si to vemte zpětně, kolik milionů je někde v luftě.

Autor: Jan Slavětínský | 10.07.2014 10:17
Mě trochu zarazila zpráva o finančním hospodaření ČMMJ (ze Sboru zástupců)kde se mělo mluvit o tomtoročním zisku pouze 40 tis.Těchto 40 tis. jsou snad peníze,které přišly z nájmu z toho druhého pražského baráku a jsou tedy plusové. Z toho jsem pochopil (možná špatně), že veškeré finanční odvody ,které jdou do Prahy od jednotlivých OMSů, jsou v "háji"...nebo víte o tom něco víc?

Autor: František Dušák | 10.07.2014 09:40
Re. Jarda Tatalák
Jó mimořádný příspěvek 50,- Kč v roce 1995, v době kdy měla ČMMJ ještě více než 110 000 členů to byl opravdu majstrštyk. Pokračovalo to Interlovem a HALALI. Tunely jak vystřižené. Další menší malé domů byla různá sídla OMS, kooperační odchovny bažantů, střelnice apod. Vše toto bylo vybudováno prací a penězi členské základny, ale peníze za prodeje a převody se tak nějak vypařily. Opravdu dobrý oddíl ta ČMMJ.

Autor: Jaroslav Tatalák | 09.07.2014 20:46
Rici, ale takhle jsem to nemyslel, asi máme každý trochu jiný smysl chápání.Já jsem chtěl jenom zdůraznit jejich systém, kdy se obyčejný myslivec mezi tuto kastu zkrátka nedostane i kdyby měl veliké zásluhy o myslivost. Musíš mít tituly a miliony a pak se můžeš předvádět. Zkrátka novodobá šlechta.

Autor: rici czech | 09.07.2014 20:33
J.Tatalák: Já mám ten problém že nemám potřebu se někde dostávat:-)

Autor: Fesoj | 09.07.2014 20:26
Rone, znám osobně několik funkcionářů ŘSH a můžu prohlásit, že ti, které znám, se nijak nevyvyšují nad "obyčejné" myslivce a jsou vesměs členy ČMMJ. Podle mne není smyslem ŘSH stát v čele české myslivosti, ale rozšiřovat její aktivity především do šířky. Že kladou obzvláštní důraz na rytířské tradice a křesťanské poslání Řádu ? To mi ani v nejmenším nevadí - a to jsem, prosím, "hluboce věřící ateista".

Autor: Jaroslav Tatalák | 09.07.2014 20:15
Díky Rone, znova jsem si pročetl svůj příspěvek a ten je směřován k tomu ,že skončila doba podle ŘSH tzv.lidolovců, kteří se jako plebs starají o zvěř se vším všudy, aby se tato kasta mohla předvádět na veřejnosti. Rici, zkus se dostat mezi ně . Možná na to máš, ale to by jsi byl v mizivém procentu vyvolených. A pro zutra- taky jsem jeden z těch, kteří přispívali na stavbu mysliveckého domu, který je dnes v úplně jiných rukou, než ČMMJ.

Autor: Ron Gordon | 09.07.2014 19:41
Rici, asi jsi nepochopil Jardovou narážku, vžtyď ONI jsou rytířský řád a ČMMJ je pro ně jen tlupa "lidolovců" "ozbrojených brigadníku" a kdo co dělá se nebere v úvahu.

Autor: rici czech | 09.07.2014 19:01
By mne zajímalo v čem je v Řádu sv. Huberta myslivost o něčem jiném ,jak tady píše p.Tatalák.
V čem je tedy ŘSH lepší než ČMMJ ?Pořádá zkoušky psů?,školí adepty?,má "svůj" časopis?,má cca 70000 členů?,má okresní organizace?,pořádá přehlídky trofejí?a spoustu dalších činností? nezlobte se na mne ,ale i přes tyto problémy které ČMMJ v poslední době má je stále největším partnerem a garantem myslivosti v ČR ať se to nekomu líbí nebo ne ale je to tak.
I když mne některé aktivity ČMMJ taky hýbou žlučí.

Autor: zutro | 09.07.2014 17:11
Pěkné penízky,to sem nevydělal za 30 let v hrubém.A ještě jsme se jim skládali na sídlo .

Autor: Fido z Řáholce | 09.07.2014 17:06
Františku, nikdo nikomu neubližoval. Jak jsem uvedl, v MR to prostě nefungovalo, část stála za Palasem, část proti. A rezignaci spustil Kostečka po tom, co pp. Kraus, Kšica a další chtěli na MR v dubnu schválit a nakonec i schválili deficitní rozpočet, kdy jim scházel jeden milion. Palas odešel z jednání dříve a toho měli pánové údajně využít. Když se to doneslo Palasovi, rezignoval také a následně Papež. Ona v MR není žádná idyla, bohužel se asi nikdy nedozvíme jak to tam ve skutečnosti fungovalo. Dost kritiky jsem slyšel právě na pp. Krause, Kšicu, Mančíka. Hodně slov a málo práce a konkrétních výsledků.
Kostečka bral 46 tisíc, staral se o dotace pro jednotu. Kdo čte zápisy z jednání MR tak ví, že nejvíce úkolů dostává jednatel Kostečka, provede, zařídí, projedná, uveřejní, atd. Za to bere ty peníze, jiní za daleko méně muziky 70.000,- Těch 10% z dotací je poctivá odměna. Kdo někdy dotace sháněl, prosil, sliboval, atd. ví co to je.
Ono by stálo za to, vyhodnotit práci každého člena MR, jak pracoval a jak se podílel na výsledcích ČMMJ. Možná bychom byli všichni překvapeni.

Autor: Jaroslav Tatalák | 09.07.2014 16:48
Františku, přesná trefa. Závěr jednoznačný - Řád Sv.Huberta pomalu přebírá moc a tam je myslivost o něčem jiném.

Autor: Leon Zumr | 09.07.2014 16:04
Je to přesně tak Ellhenicky na nic nejsou peníze když něco řekneš tak jseš mladej blbej a jenom děláš problémy tak to je všude :-)))Už jsem to psal jinde mě osobně nas... když jsem chtěl vědět kolik mám z pojistky pojištěných psů na blbost nejdřív dáma nevěděla a pak mi řekla jednoho,tak že už mám pojistku pro sebe a dva psi za 283kč a raději si zaplatím na zkouškách plnou cenu

Autor: Ellhenicky | 09.07.2014 15:23
Je to skutečně o penězích. Až nyní se člověk dovídá,kdo si dělal a dělá z členských příspěvků dojnou krávu. A to vyplouvají na povrch jen částečné skutečnosti.Při žádosti o nějaké ceny při pořádání akcí pro děti jsme dostali jen nějaké drobnosti,neudané Malé myslivosti, prý nejsou peníze a když to nyní člověk vidí a slyší,tak se jenom diví i když se to dalo čekat.Nechci nového jednatele zatracovat, ale je to pouze zaměstnanec a pochybuji, že si bude trhat játra pro blaho nás zbývajících členů. Myslím si, že řadoví členové výměnu ani nezaznamenají.

Autor: František Dušák | 09.07.2014 14:05
Re:Petr Havlín
Tak to já jsem si ten proslov přečetl. Dokonce třikrát, protože jsem to stále nemohl pochopit. Sice jsem stále nepochopil "vo co go", ale jeden by slzu uronil, jak všichni ubližovali Palasovi, Kostečkovi a Papežovi. ČMMJ vlastně zabila nepřející členská základna a ne vedení.
Je pravda, že ČMMJ zabila členská základna, ale ne z důvodů uvedených v proslovu Palase, ale z důvodů absolutního nezájmu o dění v ČMMJ, absolutního nezájmu o to kdo ji zastupuje už od nejnižších článků tj. OMS, absolutního nezájmu o jakoukoli kontrolní činnost.
Dle mého soudu je nyní už pozdě reinkarnovat ČMMJ. On nový jednatel to postupně převede pod Řád Sv. Huberta a pak teprve uvidíme, že myslivost je o penězích, tak jako za šlechty.
Ono kam politik šlápne, tam je jen podvod, krádež a lumpárna. A nový jednatel je politik jako řemen.

Autor: precechtel | 09.07.2014 13:17
no členem svazu jsem od r. 1975,ledacos tedy pamatuji. Kamarád co vidí za dva rohy, mi už před deseti lety sdělil, že ty zloděje v Praze / myslel ústředí svazu, aby se toho slušní pražáci nechytali / nebude podporovat, vystoupil a pojištění si platí jinde. Jsem konzervativní člověk, ve svazu zůstanu. Otci zakladatelé - Žalman, Svoboda, Slanina, Podhajský a další by se divili, kam současná doba dospěla, jen samé peníze a peníze a nic jiného. Nikdy sem si nemyslel, že v myslivosti budou myslivci svůj spolek považovat za dojnou krávu. Záliba a koníček přece nebývá zdrojem financí, ale odpočinku, odreagování a zábavy a někdo si z toho udělá zdroj obživy na úkor jiných. Ruku na srdce - má pro řadového člena nějaký význam či profit být členem ČMMJ - pokud nechová a nevodí psy na zkoušky z výkonu, tak asi nikoliv. Já ve svazu setrvávám a jsem proto, že chápu důležitost jednotné organizace pro prosazování zájmu myslivců v politice a ve společnosti. S bývalým jednatelem jsem se osobně setkal jen jednou, myslím, že mám dobrý čuch na lidi a ten mi tedy těžce nevoněl. A nyní se dovídáme, že k platu 43 tis/měs inkasoval 2 mega roční odměny. No to je hlasité mlaskání u koryta. Nejsem závistivý, ale zde je vidět ztráta soudnosti některých lidí. Jak tuto situaci ustát a jak ji zlepšit? No mohou to řešit naši zástupci ve Sboru zástupců, zeptat se jak to bylo, přece není možné, aby hlavní ekonom a dozorčí komise hráli mrtvého brouka. Dále potom vybrat novou tvář na tento post a mandát omezit na jedno volební období. Svaz bude takový, jaký si ho zasloužíme a koho si zvolíme, aby nás zastupoval ve vrcholných orgánech. A dále si myslim, že ty rezignace trochu souvisí s platností nového občanského zákoníku - tj. odpovědnost vrcholných funkcionářů za spolek, tím obavy o nashromážděný majeteček. Co se týká pana Palase, vzpomínám si, že byl u nás před léty na okresním sněmu a pletl si co je memoriál Podhajského a Knolla, no čerstvý myslivec, tehdy sem si říkal "Bože nás chraň" o kynologii a myslivosti toho příliš neví, ale má kontakty z politiky a to je důležité, třeba je dobrý manažer a má kolem sebe lidi, kteří mu poradí.

Autor: Tomio | 09.07.2014 13:14
Ještě nic neudělal a už o něm píšete někteří jako o hrobaři. Mě je celkem jedno, kolik toho dříve zastával, jestli je politik nebo ne.
Pro mě je důležité, jestli dokáže, aspoň částečně zlepšit Kostečkovu image, kterou si udělal v době nových honiteb. Zda dokáže ve zkostnatělé ČMMJ něco prosadit, nějak se angažovat.

A přivede k životu místní OMSy. "Já například stále čekám na novou členskou kartu, protože nebyli", to je jenom vsuvka :). Aby se konečně začala používat stále více e-technologie, protože to, co někde dokázali vytvořit, odpovídá době přes 20lety. Např. Prostě vidět nějaký posun, články, zprávy z okresu atd.

A pokud mají příjmy v řádech 50-100 tisíc, tak by alespoň nějaká práce za nima měla být vidět, což teď teda není.
Ale ono za 10-20let stejně nebude o myslivosti ani vidu ani slechu.

Autor: Petr Havlín | 09.07.2014 08:24
Jaroslave, sám jsem to ještě nestihl přečíst,ale něco je v poslední Myslivosti. Je tam přepis Palasova proslovu na Sboru zástupců. A máš pravdu co jsem to přelétl očima, tak jde o peníze.

Autor: Jaroslav Tatalák | 08.07.2014 23:21
Já jenom zírám, kolik je ještě zastánců těhle hrobařů české myslivosti.Pořád jsem se nikde nedočetl oficiálních důvodů odchodu. Samé dohady, ale o prachy jde především!

Autor: Jan Slavětínský | 08.07.2014 06:00
Ty čísla nejsou nic tajného. Otevřeně se řešily teď nedavno na Sboru zástupců.
Plat tajemníka je 46 tis. , 10% odměny se sehnaných peněz a dotací (vloni byly sehnané dotace 10 mil.Kč) - to ujde ne?, a snad se tam řešilo proplacení 40ti dní dovolené a celé to dorovnání se s odcházejícím tajemníkem....
Tyto odměny a čísla musel někdo schválit a dát do pracovní smlouvy pro jednatele. O to je celá věc zajímavější. Fido, tak že kolega Husák nepřestřelil, jen má více informací....

Autor: Leon Zumr | 07.07.2014 22:34
ono 10% z každé dotace není tak málo když do je třeba těch osm mega

Autor: Fido z Řáholce | 07.07.2014 20:50
Měl jsem možnost s jedním těch rezignujících krátce hovořit. Vše je o penězích a rozklížené MR na dvě skupiny. Peníze do rozpočtu ČMMJ byly důvodem k rezignaci. Nevím kolik bral Kostečka, ale byl to on, kdo peníze do rozpočtu sháněl. Ing. Dvořáková bere 70.000,-Kč. Jestli Vám LČR dají dotaci 8 milionů, tak je to dotace přesně k něčemu použitelná, zcela určitě ne na odměny pro prac. ČMMJ. To jste kolego Husáku asi trochu přestřelil.
Ano, mladých ubývá, ale to není jen vina ČMMJ. Jakou mají šanci se ti mladí uchytit v nějakém MS, velice malou. Ti staří je prostě mezi sebe nevezmou.
Chce to radikální změnu v koncepci řízení České myslivosti. Ano, myslivci potřebují, zastřešující organizaci hájící a prosazujíc jejich zájmy v širokém spektru společnosti, organizaci, která bude mít své renomé jak doma tak v zahraničí a její vedení bude mít potřebnou autoritu u svých členů. Ale členové také potřebují organizaci, která jim pomůže bojovat s různými protivníky na úrovni okresu, kraje. A zde by měly mít větší pravomocí jak OMS, tak i nové orgány v rámci kraje. Máme např. okresní, ale i krajské pobočky agrární komory. Pro myslivce je AK partner, stojící na protější straně barikády.

Autor: Stanislav Haas | 07.07.2014 07:31
Už jsem to někdy psal. Politik buď kradl, krade a nebo krást bude, i když snad možná někde se najde i někdo slušnější. Ale pochytat je do jednoho pytle, zatřást jím, rukou zamíchat, tak se ruka vytahne vždy posraná. V pátek jsem na internetu četl článek, jak myslivců ubývá, věkový průměr je již 60 let...uvědomte si, že jakýkoliv pokus o nápravu je předem odsouzen k zániku, neboť žádná náprava, reforma /je jedno, jak to nazveme/ se NESMÍ podařit. Vždyť by pak již nebylo potřeba nic reformovat! To by pak koryta rychle ubývala a žádný kapřík si přece rybník nevypustí.

Autor: palkopal | 07.07.2014 06:58
"Slavný samet" byl o příležitostech, ne o tom, že by zařídil ráj na zemi. Tak jako jsou v každé společnosti dobří, jsou i špatní. Je na dobrých, aby se špatnými společně nevyli na jeden měsíc. Kdo chtěl, minulost Palase si mohl ověřit, v době volby předsedou ČMMJ byla dostatečně známá. Kdo počítal s tím, že protřelý politik zajistí výhody, volil jak volil. Aspoň se ví, kdo v ČMMJ převládal či ještě převládá. Je to jenom o lidech.

Autor: Leon Zumr | 06.07.2014 21:26
jen takové malé odbočení na kolika okresech položilo zároveň s Palasem funkce vedení OMS ?

Autor: Rudolf Husák | 06.07.2014 21:12
Pana Horálka sice neznám,ovšem když jsem si přečetl jeho nepřeberné množství funkcí,rozmanitých ostatních aktivit,tak si jej neumím dost dobře představit v pozici kvalitního jednatele,který posune ČMMJ do jiného a hlavně lepšího světla.
Když nastupoval k ČMMJ ing.Kostečka,tak nám byl též představován jako zcela ambiciózní,jedinečný,nejzkušenější manažér, myslivec jak má být a další spousty nej..nej... o jeho osobě.
Uteklo pár let a odborník specialista za 43.000,- měsíčně k tomu odměny z různých dotací během roku a ostatní nekontrolovatelné aktivity z peněz nás,členů ČMMJ, zklamal a končí.
Jak probíhala vnitřní kontrola v ČMMJ,komu tam nevadil totální chaos,naprosto laxní přístup k problémům v ČMMJ,to je nám všem pečlivě zatajeno.
Nikdy se nedozvíme skutečnou pravdu,proč Palas a Kostečka mizí z ČMMJ i když různé a věřím že i pravdivé informace, se šíří z některých OMS.Za vším jsou dnes jen prachy,neférové,křivé jednání, podvody a zmizela slušnost,poctivost...
Takže velice skepticky se dívám,po různých zklamáních za poslední čtvrt století po slavném sametu, na všelijaké všehoschopné lotry, různé inter.parchanty, ať už z naší prohnilé politiky,tak i na to neznámé,,nové koště,,které se postaví ke kormidlu v ČMMJ.

Autor: prroud | 05.07.2014 08:34
Ano.....nadeje umira posledni,ale kdo chce s vlky byti......deni v politice prece mluvi jasnou reci,ale ty nadeje,ty nadeje :-)))

Autor: Ellhenicky | 05.07.2014 08:04
Taky nevím, co si mám o tom myslet.Reagoval jsem na jiném vláknu,na které jsem najel dříve. Moc funkcí, moc jiných aktivit,spíš mi to připadá na "kamarád kamaráda". Sezení na dvou židlích mysliveckých organizací taky není to pravé.

Autor: Fido z Řáholce | 04.07.2014 23:22
Kostečkovi vyčítali, že pro své podnikatelské aktivity se řádně nevěnoval funkci jednatele. A co pánové ten seznam podnikatelských aktivit OSVČ Horálka, to Vás nechává v klidu.

Autor: Jaroslav Tatalák | 04.07.2014 22:21
No nechci být strašákem, ale pomalu dochází k převzetí vedení myslivosti na ŘSH-přesně podle hesla-pomalu, s rozvahou a časem v zádech.

Autor: Vít Pátek | 04.07.2014 21:56
Osobní integrita, kvalifikační předpoklady, zkušenosti, vztah k myslivosti atd. jsou (měly by být, jestli se jakžtakž seriózně vybíralo) podmínky nutné, nikoli postačující.
Pro mě je základním indikátorem eventuálního posunu k lepšímu, jestli nový jednatel bude pracovat pro ČMMJ reálně (papír unese leccos, včetně pracovní smlouvy, viz předchozí jednatel) na plný úvazek, jestli se té funkci bude věnovat na 100 %. Jestli to bude mít zase jako "vedlejšák" k x dalším zástojům, včetně soukromého podnikání, tak by pro mě - jak se stále snažím být ve vztahu k myslivosti optimista - světélko na konci tunelu pohasínalo...

Autor: Fesoj | 04.07.2014 17:40
Předpokládám, že Franta Dušák má dobré informace a že p. Horálek byl již do té funkce schválen a přijat. A protože jsem - asi jako všichni - zvědavý, co je ten náš nový jednatel zač, vygooglil jsem si ho na netu a taky jsem se naň zeptal někoho, kdo ho dlouhé roky zná. Údajně to je velice chytrý člověk, zapálený pro myslivost, mistr Řádu sv. Huberta a pravá ruka velmistra p. Votavy. Na druhou stranu má snad svúj podíl na tom, že ŘSH prochází nyní určitou krizí - jedná se o určitý rozpor v názorech mezi dlouholetými a novějšími členy. Ale rozhodně to prý není žádný prospěchář, kterému by šlo především o koryto. Dokáže se velice dobře přizpůsobit situaci, což je celkem pochopitelné - vždyž politika je uměním kompromisů /a to i ta naše myslivecká/. Ale v každém případě vidím pozitivum v tom, že z titulu svých funkcí v obou těchto mysliveckých organizacích by mohl přispět - nevím, zda to ovšem není jen mé zbožné přání - k sladění postupu ŘSH a ČMMJ navenek a k lepšímu prosazování společných zájmů všech myslivců. Je také členem Klubu autorů, ale společných akcí se moc nezúčastňuje, letos také na setkání nepřijede, takže ho osobně neznám. Ale protože jsem optimista, doufám, že jeho výběr byl tím správným krokem. Vše ukáže čas a myslím, že do volebního sjezdu ČMMJ v příštím roce uplyne akorát za správná doba, aby mohl ukázat, co v něm vlastně je.

Autor: Leon Zumr | 04.07.2014 17:19
těch zralých padesátníků co to tam chtěli doklepat do důchodu tam už pár bylo a taky to podle toho dnes vypadá :-))

Autor: rici czech | 04.07.2014 15:44
Nemyslím si že 40 cátník je bez zkušeností nebo praxe.Ba naopak ,raději mladého s vizí,elánem a chutí něco zlepšit než nějakého "strejdu" z Omsu, kterého největší starost bude jak to doklepat do důchodu.Ten mladší totiž stoprocentně je schopný oslovit tu mladší část myslivecké i nemyslivecké veřejnosti, která to potřebuje jako sůl.No a jestli jsem se tímto dotkl těch dříve narozených tak se jim hluboce omlouvám,ale tak to vidím já:-).
Nicméně dotyčný kandidát v odkazu F.Dušáka ,má těch aktivit zas až moc ,což v jistém smyslu může být kontraproduktivní,na druhou stranu má zase vazby na zákonodárce takže to může být zase kladné,no kdo ví co bude a jak bude:-).

Autor: Jan Slavětínský | 04.07.2014 11:17
Františku pravda. Já to nějak shrnul s tím předsedou a místopředsedou. Celý ten trojlístek...

Autor: František Dušák | 04.07.2014 11:00
Honzo jednatel není volená funkce. To je pracovní pozice vybraná ve výběrovém řízení. Stejně jako tajemník na radnici.

Autor: Jan Slavětínský | 04.07.2014 10:56
Já myslel ,že se bude volit až na volebním sjezdu resp. Sboru a ten je tuším příští rok. Osobně bych volil chlapa alespoň nad 50 let a prošlého funkcí např. letitým předsedováním rady OMSu. Praktika, chladnou hlavu,zkušeného po všech mysliveckopolitických stránkách. Ale to je můj názor. Nic osobního vůči p.Horálkovi...

Autor: František Dušák | 04.07.2014 10:01
Datum nar. je níže v odkazu 4.1.1974

Autor: Milan Jirmann | 04.07.2014 09:59
Jak je starý? Ať se na mě nikdo nezlobí, ale já ty politiky (žádné) nemám rád, protože z nich ještě nikdy nevzešlo nic dobrého. Aby to nebylo něco podobného jako bývalý předseda, další lukrativní funkce. LOVU ZDAR!!!

Autor: František Dušák | 04.07.2014 09:00
Viz http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/3026-martin-horalek