AkceVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: ValíkVlastimil | 28.07.2014 16:40
Jenže Jarina každá baba na každém jiném živnost. úřadě ti řekne něco jiného.Viz reportáže v televizi, kdy každá úřednice jim řekla něco jiného. Jedenalo se o jinou věc , ale to už je jedno...

Autor: Jarin Beskydak | 28.07.2014 16:32
Ve chvíli kdy MS pořádá cokoliv pro veřejnost a nejedá se o soukromou akci, musí mít vyřízeny živnosti:
Koncese na prodej kvasného lihu - pro případ, že prodává tvrdý alkohol koncovému spotřebiteli (musí jej zároveň najoupit u registrovaného distributora - seznam na stránkách Celní správy, nebo tuším možnost nakoupit i u výrobce).
Koncese na hostinskou činnost - pokud se prodá byť jedna káva.
Název té třetí koncese neznám, jen baba na živnostenském mi po telefonu říkala, že musíme mít 3 v jednom a šel to před 3 měsíci vyřídit předseda MS.
Jak psal Ron, prodej alkoholu hlásit 3 dny předem na Celní správu.

Autor: M.Bergman | 28.07.2014 09:23
To: Martin Skřivánek
Nevidím žádný rozdíl v pořádání mysliveckých zábav dříve a nyní pokud budete dělat 2 -3 zábavy za rok.
Při pořádání zábavy pro veřejnost, musíte dnes mít při prodeji lihovin (piva a vína se to netýká) průkazné doklady o zdroji těchto lihovin. Pokud by se např. některý z účastníků cítil konzumací těchto nápojů zdravotně poškozen, budou zřejmě příslušné orgány dohledávat výrobce.
U pořádání plesů je dle mého názoru vhodnější označit tuto akci jako soukromou např. nápisem "Privátní akce MS XY v duchu národních tradic České myslivosti". Z takové akce, která pak ale musí mít prodej místenek předem, pak nemusíte odvádět podíl tržby ze vstupenek obecnímu úřadu (pozvaným prodáváte místenky, nikoli vstupenky), diskutabilní je ale odvod poplatků OSE. M.B.

Autor: Ron Gordon | 27.07.2014 23:49
Jsme MS či jiná nezisková organizace pořádající plesy a jiné podobné akce. Potřebujeme koncesi ?
Ne, v tomto případě koncesi nepotřebujete, pokud tyto akce nepořádáte v rámci podnikatelské činnosti. Tj. není to soustavná podnikatelská činnost za účelem zisku, ale jen nahodilý prodej lihovin a alkoholu.
Názorem některých živnostenských úřadů je, že pokud se jedná o opakovanou činnost většího rozsahu, jedná se již o podnikatelskou činnost sdružení. Např. pokud v období 6 měsíců po sobě jdoucích jsou pořádány opakované akce častěji než náhodně. V principu bude potřeba koncese závislá na individuální posouzení. Pokud tedy dojdete k názoru, že je Vaše činnost opakovaná a systematická, bylo by vhodné si koncesi raději opatřit.
Budete však při této činnosti spadat pod živnostenský zákon se všemi důsledky.
Prodej alkoholu je však potřeba nahlásit 3 dny předem celnímu úřadu.

Autor: Martin Skřivánek | 27.07.2014 23:35
Mirku prosimtě jak teda dnes jednoduše a legálně pořádat zábavu ?dík

Autor: M.Bergman | 27.07.2014 21:43
Je zvláštní, že si MS neuvědomují, že pořízením koncese se přihlašují k živnosti a stávají se běžným podnikatelským subjektem plně spadajícím pod kontroly :
1/ místně příslušného finančního úřadu (zákonná povinnost koncesionáře přihlásit se k daňovým povinnostem, podávat daňové přiznání a podvolit se kontrole správce daně)
2/ příslušné zdravotní pojišťovny a příslušné OSSZ(budou zjišťovat, zda při vykonávání činnosti neodměňuje subjekt své členy, pokud ano pak zda je má přihlášeny k zdravotní a sociální dani
3/ celní správy, která je při prodeji destilátů oprávněna požadovat po prodávajícím doklady o pořízení destilátů a kontrolovat povinné kolkování lahví.

Obecně budou úřady vycházet z toho, že získáním koncesované živnosti předpokládá subjekt (MS)vykonávat tuto činnost s o u s t a v n ě.

Pokud tedy vaše MS nehodlá SOUSTAVNĚ vykonávat podnikatelskou činnost (prodej destilátů), pak je pořízení koncese nadbytečné!

MS tedy v případě vlastnictví koncese pak při povinném podání daňového přiznání v pozici subjektu s koncesovanou živností s velkou pravděpodobností příjde rovněž o výhody "daňové tolerance" neboť do 300 tis. Kč hospodářaského výsledku z činosti neziskových obč. sdružení /nově spolků/ se daň neplatí.

Pokud ale jako MS provozujete vlastní hospodu, obchod, palírnu či penzion apod. s běžným provozem, pak koncesi mít musíte.

Pokud pořádáte s prodejem destilátů jednu či dvě akce za rok pro veřejnost, pak koncesi nepotřebujete. Doporučuje se ale v místě prodeje destilátů umístit cedulku s nápisem "destiláty dodala firma/obchod/apod. .... č. koncese ....). M.B.

Autor: Martin Skřivánek | 27.07.2014 21:17
no jo ale ples přece není soukromá akce.to by bylo moc jednoduché.

Autor: Georg.H | 27.07.2014 20:01
soukromá akce...

Autor: Martin Skřivánek | 27.07.2014 16:05
Máte všichni na pořádání plesů a zábav vyřízenou koncesi na prodej alkoholu a jídla nebo to pořádáte pod záštitou např. hospodského?