Dnes je 21.2. 2024. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Co by se muselo změnit,aby jste vstoupili do ČMMJVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Leon Zumr | 17.12.2014 22:07
Filipe to jsem nemyslel tebe ale reagoval jsem na to jak jsi napsal že ti jméno Plzák něco říká a ten bývalý poradce byl Judr.

Autor: Fido z Řáholce | 17.12.2014 19:05
Františku, OMS nepotřebuje LUP, pejsky potřebují vlastníci, resp. uživatelé honiteb, aby naplnili počty psů pro jednotlivé honitby dle vyhlášky č. 244/2002,§§ 15, resp. 16. Pokud OMS nebude organizovat zkoušky loveckých psů, resp.se nenajde honitba/zájemce pro její uskutečnění, utřou nos ti myslivci, kteří chtějí svého pejska lovecky upotřebit. Pak musí hledat jiný okres a doufat, že se tam najde pro něj místo. OMS nemusí organizovat zkoušky pro zájemce o LL, popř. MH. Vychází vstříc zájemcům. Má z toho určité finance což považuji za normální.
Možná nastane doba, kdy OMS pro nedostatek členů skončí a zájemci jak jsem je výše identifikoval, budou hledat možnosti v jiných okresech. Nebo nastane doba, že si někdo založí s.r.o. popř. ŽL na vykonávání té či oné činnosti za tučnou odměnu. Jinak kdo a jak může provádět zkoušky je uvedeno ve vyhl. 244/2002.
Leone, žádným titulem nedisponuji. S pozdravem Filip Doza.

Autor: Leon Zumr | 17.12.2014 11:08
je mi divný Fido že by si všude zapomněl doplnit Judr

Autor: František Dušák | 17.12.2014 10:48
Ale ono v zásadě nejde o to, zda OMS zaplatí 0-200-500 Kč. Ono jde o to, že mezi držitelem, či uživatelem honitby a OMS vzniká nějaký vztah při zkouškách. Už jsem se setkal s tím, že někde nechtějí zkoušky v honitbě, což já tedy nepovažuji za správné a myslivosti přínosné. Ale prostě nechtějí po zkušenostech z let minulých a zkoušek provedených, kdy dřeli a OMS se propagoval. Normální by bylo sepsat jednoduchou smlouvu s právy a povinnostmi obou stran, o náhradách a byl by klid. ČMMJ, potažmo OMS stále spoléhá na určitou stavovskou čest a čest zkoušky pořádat. To ovšem nelze donekonečna. Bod zlomu přijde. A bylo by dobré tomuto předejít. Ale protože ČMMJ funguje tak jak funguje, tak požáry začíná hasit až na vychladlém spáleništi. A to je ta zásadní věc, která mne na celé ČMMJ štve až do morku kostí. Proto v ní nejsem. Proto jsem napsal dopis na OMS, že rád znovu vstoupím, klidně i za podstatně větší peníze, ale musí to být funkční organizace. Organizace s vizí delší než 12 platů a odměn funkcionářů. Ale to zatím není ani omylem.

Autor: vk74 | 17.12.2014 10:19
Pro F. Dušáka. U nás na okrese se platí nějaké peníze i pořádajícímu MS, konkrétně u PZ je to 200 Kč za psa. Nejsem fanda pražského vedení ČMMJ, ale informace by se neměli překrucovat viz.("Dřina zůstane zdarma na plebs.")

Autor: Fido z Řáholce | 17.12.2014 09:43
Jméno Plzák mi něco říká.
http://www.asociacemyslivosti.cz/cs/aktualne-z-am-cr/prehled-zkousek-loveckych-psu-pro-rok-2014.html

Autor: K2C3 | 17.12.2014 09:19
Františku, Asociace myslivosti ČR může zkoušky LUP pořádat a i je pořádá ...
http://www.asociacemyslivosti.cz/cs/aktualne-z-am-cr/prehled-zkousek-loveckych-psu-pro-rok-2014.html

Třeba to bude i alternativa ke komunistickému dědictví jménem ČMMJ.
Mimochodem včera dorazily z našeho OMSu "vzorové stanovy", po přečtení lze konstatovat, že se opravdu nic nezměnilo a použije je jen sebevrah ... Nicméně na nečinnost OMSu si nelze stěžovat!

Autor: František Dušák | 17.12.2014 08:22
Aby mohlo být pověření uděleno více subjektům, tak se musí změnit § 18 odst. 1 zákona č. 244/2002 Sb., Vyhláška MZe kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Tudíž pověření má ČMMJ, která ho přenesla na OMS. Na jiný subjekt ho nepřenesla, aby náhodou nebylo konkurenční prostředí. Proto zkoušky psů jsou pod kuratelou OMS díky zákonu, ne díky oblíbenosti OMS. Ono stejně to hlavní gró práce odvedou členové honiteb, OMS shromáždí přihlášky a zaplatí rozhodčí. Dřina zůstane zdarma na plebs.
Ještě doplním pověření pro zkoušky psů z výkonu mají také:
Asociace myslivosti ČR a Myslivecká matice Česká

Autor: vk74 | 17.12.2014 08:02
Kluby sice pořádají zkoušky psů, ale jen ve spolupráci s OMS ČMMJ. Kluby samotné totiž nemají pověření na pořádání zkoušek.

Autor: Leon Zumr | 16.12.2014 22:05
třeba kluby pořádají zkoušky psů

Autor: Milan Jirmann | 16.12.2014 21:44
Když jsem byl adept a poté začínal s myslivostí, tak jsem byl členem ČMS, po revoluci ČMMJ a řádně platil příspěvky a byl jsem hrdý mladý myslivec. Časem ale výše příspěvků vzrostla na 800,-Kč včetně povinného pojištění u Halali, která byla pro tento účel zřízena. Jelikož nemám rád, aby mě někdo nutil, že musím být pojištěn u určité pojišťovny, které jsem nevěřil a nevěřím, tak jsem přestal platit členství v ČMMJ. Další důvod byl ten že jsem přestal věřit vrcholným představitelům této organizace. V roce 1993 naše sdružení přišlo o honitbu a zaniklo. Dnes lovím v soukromé honitbě, kde mě nikdo neurčuje, kde mám být pojištěn. To, že půjdu se svým psem za jeho života třeba na troje zkoušky a zaplatím celý poplatek, mě také nijak netrápí. K návratu by mě přivedlo pouze to, že by bylo ze zákona povinné být členem ČMMJ, aby člověk mohl vykonávat myslivost. LOVU ZDAR!!!

Autor: Zdeněk Šváb | 16.12.2014 21:00
Františku, kdo, kromě šašků z OMS pořádá zkoušky loveckých psů. Kam podat v Přerovském okrese přihlášku? Děkuji za odpověď, Zdeněk

Autor: František Dušák | 16.12.2014 19:19
Re:Fido
Pokud má honitba 500+ vlastníků je úplně jedno. Partnerem je HS. Tomu předkládám veškerá sčítání, veškeré plány ke schválení. SSM nic neschvaluje, pouze bere na vědomí. Nastupuje až v případě nedohody. A té se musím snažit předejít, jelikož spoléhat na úředníka je zcela mimo mísu. Naopak já jako bezpráví vidím, pokud nejednám s vlastníky honebních pozemků. To oni jsou základem výkonu práva myslivosti. Ne OMS a jiní. A ty dotace co zmiňuješ - směšné. Potřebujeme psy ve sdružení, tak holt držitelům LUP zaplatí členská základna. Potřebuješ umělé nory, tak si je MS postaví za své. Dotace jsou zcela nesystémové řešení v jakékoli činnosti. Pouze nahrávají jánabráchismu a lumpárnám. Chovatelské přehlídky je kapitola sama pro sebe. Už 50 let se červeně bodíkuje a kvalita zvěře jde většinou dolů. Kvalita zvěře se rapidně zvýší až členská základna pochopí, že poměr samčí a samičí zvěře je 1"1. Že zašetřování holé je cesta do pekel. Chovatelské přehlídky změní úplné ..nic. Ale to je na dlouhou debatu. Každopádně ČMMJ, potažmo OMS je mi ku ničemu.

Autor: Fido z Řáholce | 16.12.2014 17:46
Františku, proboha, proč se čílíš. Kdyby si řádně četl moje příspěvky tak víš, že jsem napsal."Jako uživatel honitby nepotřebuji ČMMJ, nic mi nedá a je mi jedno, kdo bude v čele". Pro mě je rozhodující a stěžejní OSSM a OMS. Jako člen ČMMJ, platím svému OMS ČP a za to mám možnost čerpat dotace, např. na pejska, zazvěřování honitby, atd. Františku, až nebude existovat žádný MS, tak nebude třeba OMS. Také jsem napsal, že je tendence k postupnému utlumení činností MS a tvorba honiteb velkých. Jako sousedy jsem ještě v loňském roce měl jen MS, nyní už mám za sousedy 2 velké podnikatele mající honitby o výměře několika tisíc ha, kteří členy MS postavili mimo možnost lovit. Už si brousí zuby na mého posledního souseda, MS a mám informace, že by rádi zaútočili na honitbu moji. Mám jediné štěstí, že za mnou stojí velký podnikatel, vlastník většiny honebních pozemků a nemyslivec. Mým příspěvkem a zvýšení pravomocí OMS a KÚ jsem psal proto, že naprostá většina myslivců očekává od ČMMJ něco, co splnit nemůže. Situaci v okrese, pokud jde o myslivost nejlépe zná OMS. Společně s příslušným pracovištěm na kraji, pokud bude mít např. část pravomocí jak ČMMJ, tak MZe, tak může účinně reagovat na potřeby myslivců a MS, více kontrolovat výkon myslivosti v těchto spolcích. Současná koncepce je neúčinná. Soukromý vlastníci nespolupracují s OMS, nezúčastňují se jednání okresního sněmu, resp. předkládání trofejí hodnotitelské komisi. Jak a co loví raději psát nebudu.
Jinak s Tebou nemohu souhlasit, pokud jde, jak píšeš "základní práva má vlastník HP. To je nesmysl. Zvěř v honitbě není vlastníka HP. Někde máš až 500 vlastníků HP, koho budeš poslouchat. To snad neprovádíš žádné plánování, nic nepředkládáš OSSM, lovíš si tak jak Ti přikazuje vlastník HP. To co píšeš o OMS, ČMMJ, OSSM, takové vyjádření jsem od Tebe nečekal. To je absolutní bezpráví a cesta k zániku České myslivosti.

Autor: František Dušák | 16.12.2014 15:11
Re: Fido
V čem chceš větší pravomoci OMS a kraje? Co mi má OMS co kecat do výkonu práva myslivosti v honitbě, kterou mám pronajatou od někoho za nějakých podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu. OMS mi může tak akorát skočit na cara a ne mi kecat do mojich věcí. Maximálně mne může požádat o bezplatný pronájem honitby na psí, či jiné akce. Já platím nájem, já se domlouvám. A kraj? SSM má určitá práva. Ovšem základní práva má vlastník honebních pozemků a to je pro mne partner. Ne nějací kecálkové z OMS, ČMMJ a SSM. Pokud s vlastníky honebních pozemků člověk komunikuje, není (většinou) problém. A když problém je, opět ho musím vyřešit sám. Žádný z těch šašků z OMS, ČMMJ či SSM ho za mne nevyřeší.

Autor: Fido z Řáholce | 16.12.2014 14:00
Prroude, OMS vystupují nejednotně, nejsou schopny se dohodnout na společném postupu v zásadních otázkách a problémech. Jak jsem uvedl, nikdo nad nimi nestojí a proto si žijí svým životem. Vyberou ČP, některé aktivnější OMS část peněz „vrazí“ zpět do myslivosti ve formě dotací pro členy a MS, ostatní prostě přežívají. Chce to změnu systému, větší pravomoci OMS a kraje na úkor ČMMJ. Již jsem o tom psal.

Autor: prroud | 16.12.2014 12:50
No ja myslim ze se da udelat dost,staci kdyz se da dohromady par lidi a napise na prislusny mista prislusny podezreni a bude zadat informace o vysledku setreni,vsad se,ze se to bude muset prosetrit,presahne to v tu chvili ramec samotnyho CMMJ....nejeden "panacek" uz na tenhle postup dojel.

Autor: Fido z Řáholce | 16.12.2014 11:25
Prroude, ono se stále na tomto serveru buší do ČMMJ. Jak jsem psal, ano, možná na ČMMJ nebylo vše v pořádku, ale ani Ty, já a kdokoliv jiný nemá možnost s tím nic udělat. Proč? Máme OMS, jejich zástupci chodí na jednání SZ, sjezd ČMMJ, OMS mají právo vyžádat si příslušné informace na ČMMJ. To je prroude cesta. ČMMJ nebude reagovat na jednotlivé připomínky členů, každý člen ČMMJ je evidován u svého OMS, zde je členem ČMMJ, zde měl bušit do stolu a žádat vysvětlení. Co se změní, kdy přijde nové vedení ČMMJ a na OMS zůstane vše při starém, nic. Jak jsem psal, platíš ČP OMS, tam chtěj informace, pomoc, radu, atd. Ale na straně druhé, OMS jsou samostatné právní subjekty, které ČMMJ neřídí, ČMMJ samozřejmě může nějakým způsobem na OMS tlačit, něco jim neschválí, nedá třeba dotaci, atd. ale hlavní silou jsou členové registrovaní u OMS.

Autor: Václav Sládek | 15.12.2014 22:04
Technická:Stando Kaštane nechodil jsi na toto forum po nickem Stano......Třeba se pletu.

Autor: Ramo | 15.12.2014 16:50
Stando pošli číslo účtu! :-) Ale teď vážně - bohužel s tebou i jinými musím souhlasit!!

Autor: prroud | 15.12.2014 15:55
Fido,nevadilo by mi to,nemam s tim problem,protoze nejsem:-).A kdyby si to prislusny organy proverily,zjistily by to taky :-).A to ze se mlci a drzi krok je prave duvodem proc je to cim dal horsi ,Fido!!!Jenze me Fido napada,ze ani tak lidi neutikaji protoze se krade,ale protoze se nic nedela,az na vyjimky,nikdo se za ne nepere,ale platit si to nechava........
Jestlize Fido volas po auditu a stejne ho neudelaji:-)))))))),tak co ti asi tak zbejva jinyho nez mlatit onu slamu a doufat ze to uslysej nekde jinde a zacnou se setrenim sami a bez auditu?! Porad lepsi nez drzet hubu a krok a zlodejnu financovat!Stejne je zajimavy jak se krici po svobode a o spravnym zrizeni a pritom se vubec nedeje co lidi chteji,naopak se chce aby se drzela huba a krok,jak se lidi ozvou,misto aby se setrilo a konalo,se na ne posilaj policajti,nebo jsou "jenom" proste ignorovany!Uz to samo o sobe o necem hodne vypovida!!!
Muj nazor je,ze dokud tam budou stejny lidi,na nic se neprijde a nic se nezmeni,nebo malo.Ale vsechny je vymenit a hned zacit rizeni,pak by to prineslo ovoce a bejvala banda by se dlouho neradovala!!! To je podle me jediny reseni,a rozhodne nejen v myslivosti!Ovsem jinejma volbama jak jsem uz psal,jinak si tam kamaradickove sice nacpou jiny lidi,ale zase loajalni,ze stejnyho testa,tak jak to vidime u voleb do mestskejch zastupitelstev pri organizovanym sachovani s nahradnikama,a ti vsechno za prislusnej peniz a svetlou budoucnost zatlucou!!!

Jak jsem ti napsal uz niz,ohanet se dukazama je smesny!!! Ty by nasla az pri dukladnym setreni kriminalni policie! Dobre vis,ze zadnej hejpockej zadny dukazy mit nemuze.Tenhle argument je tudiz minimalne "podezrelej".

A tak se ptam,co uz je kua potreba,aby se lidi vzbudili a vsimli si ty uzdy a udidla co maji v hube a vyplivli ho?......To nkdo nevidi co se kolem nej deje a je to kazdymu jedno?
Kdyz chytnes parazity,skrkavky,delas vsechno mozny aby ses jich zbavil,ale parazitu co nas vysavaj do morku kosti zvenci se zbavit nehodlame?Zajimavej pristup.

Autor: Standa Kastan | 15.12.2014 14:48
Takže k tématu vlákna. čmmj jsem opustil po příchodu Palase protože poté co byl odejít z pozemkového fondu vyšetřování potvrdilo jeho spoluúčast na porušování zákona za které však "nemohl být potrestán". ČMMJ by mělo vést transparentní účetnictví veřejně přístupné. Není pravda, že to nejde, pokud ti jichž se to týká s tím souhlasí. Pokud nesouhlasí tak k tomu asi mají důvod. Nebudu platit pokud nebudu vědět co se s těmi penězi děje. Když Vám řeknu pošlete mi 100 Kč - použiji je ve prospěch myslivosti, tak mi je pošlete ?

Autor: Fido z Řáholce | 15.12.2014 13:00
Prroude, pokud je u nás kocourkovská spravedlnost, tak je lepší držet krok a mlčet. Asi by se ti nelíbilo, kdyby o Tobě někdo psal, aniž Tě zná, že jsi zloděj, podvodník a tunelář. Možná ano, možná ne. Já netvrdím a nikdy jsem netvrdil, že na ČMMJ, ať za Hromase nebo Palase bylo vše v pořádku. Nebylo, zvláště za Hromase a nástup Palase vyplavalo na povrch mnoho, řečeno slušně nepravostí. Hodně se o tom psalo, kritizovalo, byla to konkrétní zjištění, ale nikdo nic neudělal. Osobně jsem v té době navštívil ČMMJ a hovořil jak s předsedou Palasem, tak s novým jednatelem Kostečkou. Apeloval jsem na audit, vyvození osobní odpovědnosti a potrestání dotyčných. Jak to dopadlo víme všichni. Audit nebyl, Broukal na čas zmizel ze scény, aby se opět do struktur ČMMJ vrátil. Hromas byl nedotknutelný. Ale zdali se něco obdobného dělo za Palase, to je možné, to by měl zjistit audit a pak se mám o co opřít, nemlátit suchou slámu, ale na konkrétních závěrech pojmenovat viníky a žádat nápravu. To v Tvém případě nemohu, jelikož nevím, zdali jsi nebo nejsi to, co jsem výše napsal. Ale mohu, jak to někteří dělají, donekonečna to bez důkazů uvádět.

Autor: prroud | 15.12.2014 12:48
Ono to Leone vypada neuctive,ale neni to tak mysleny,holt uz jsem takovej a nehledam "peknou mluvu",co na srdci,to na jazyku.Jak ty veci vnimam,tak je bez prikrasleni podavam.

Autor: Leon Zumr | 15.12.2014 11:55
prroude asi máš pravdu a nezapomeň že nejlepší obrana je útok :-)))))))))))))

Autor: prroud | 15.12.2014 10:37
Fido,argumentujes hodne spatne,skoro tak jako bys patril mezi ty zlodeje!Bejt tak jednoduchy dokazat takovyhle veci,nestacej nam kriminaly,na to vezmi jed.A od kecani k cinum je jen krucek,malickost,aby do toho sli vsichni lidi,jenze o to aby se to nepodarilo se staraj uz tisice let mechanismy rozdel a panuj!Plus nase kocourkovska spravedlnost,taky zavedena a prizpusobena prave tema zlodejema.Jak uz chlapi psali,kapri si sami rybnik nevypustej.Hajis neobhajitelny,protoze je to videt kam se kouknes,ze to neni v poradku.A zajimavy je,ze vzdycky za to muzou ti myslivci dole,ale "pani" nahore si na tom vzdycky namastej kapsy!!!

Autor: Fido z Řáholce | 15.12.2014 09:44
Ne Leone, já se stydím za ty myslivce, kteří mají plnou hubu zaručených zpráv kdo co a kolik nakradl a jak se mají dobře u koryta. To je ale vše co umí. Nic konkrétního jen blablabla. Nevím, jaké odměny bral Kostečka, neví nebo nevěděli to ani čl. MR. Ale pokud takové bral, tak to měl buď ve smlouvě (provize) nebo načerno. Když si uvedl tuto částku tak zkus být konkrétnější. Ono se lehce něco napíše, ale doložit pravdivost tvrzení už nikdo nedokáže.

Autor: Jan Slavětínský | 15.12.2014 06:47
Každá akce MS podložená jmenným seznamem účastníků je pojištěná. Podmínkou je 80% členské základny spolku u ČMMJ. Každá akce, ne jen hony... Toť mé informace.

Autor: Leon Zumr | 14.12.2014 19:31
Kdepak jsou odměny a procenta z dotací jen u Kostečky to bylo kolem 600 tisíc ročně plus deset procent z peněz co sehnal to se ti zdá Fido málo ? Ale co čekat od někoho kdo se stydí za své jméno

Autor: Fido z Řáholce | 14.12.2014 19:06
Nevím kolik dělá rozpočet sekretariátu ČMMJ, ale bude to asi několik milionů ročně. Jen ing. Dvořáková má brát cca 70 tisíc ročně, jednatel kolem 50 tisíc. Členové MR, DR, nejsou na výplatní listině ČMMJ, nejsou zaměstnanci ČMMJ. Ale Leon bude určitě vědět více, když mluví o korytech pro pár vyvolených.

Autor: Fido z Řáholce | 14.12.2014 18:59
Pro ing. M.B. Roční platba člena ČMMJ (ne důchodce) činí 800,- Kč. důchodce 500,- Kč. Z těch 800,- Kč ., 410,- Kč zůstává pro potřeby Okresního mysliveckého spolku ČMMJ (dále jen OMS),
135,- Kč je součástí rozpočtu sekretariátu ČMMJ,
5,- Kč je přiděleno do Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ,
200,- Kč jde na povinné pojištění odpovědnosti ze zákona a
50,-Kč na pojištění úrazu při vykonávání práva myslivosti.
Čili, ČMMJ dostává 135+5 Kč tj. 140 Kč x těch 76826 členů je 10 755 640 Kč. Počítáno z částky 800,- Kč ne 500,- Kč.

Autor: Leon Zumr | 14.12.2014 18:58
už jenom to jak se kroutily když chtěl Mgr. Martin Horálka audity a jak to okecávali v září v myslivosti stačí aby si každý dokázal tu díru představit ale ti co mají koňský klapky jedou dál a platit budou dál a dál jenom proto že mají za pár korun úrazové pojištění na společné pro nečleny které je stejně na parádu protože těch pár korun nikoho normálního neuspokojí

Autor: Ellhenicky | 14.12.2014 18:01
Nejsem ekonom, ale dají se někde zjistit skutečné náklady vedení ČMMJ.Už jsem se jednou dotazoval, ale marně.Leone, máš asi pravdu, že je tam někde díra,ale zatím nikdo nikomu nic nedokázal.

Autor: Leon Zumr | 14.12.2014 17:25
Ellhenický jediná věc ke které je to dobré že má nejpočetnější členskou základnu je plnění koryt pro pár vyvolených,proto mezi sebe nikoho normálního nepustí a už to několikrát dokázali a dál si plní svá korýtka

Autor: M.Bergman | 14.12.2014 15:39
Pro Fido z Řáholce :
Dle statistiky poklesla k 1.1.2014 současná čl. základna ČMMJ na 76826 členů, průměrná částka odvedená za člena v r. 2013 je cca 770 Kč, vynásobením dostaneš 59 mil Kč.

"Ale třeba je ta statistika chybná a máš pravdu ty, že při 10 mil. odvodů 70tis. členů platí každý myslivec ročně na příspěvcích ČMMJ v průměru jen 143,-Kč. Nejlépe, když se jich sám zeptáš."

Je pravdou, že větší část z příspěvků spolknou OMSy (400,-) a Halali (250,-), ale i tak by vedení ČMMJ zůstalo ročně z příspěvků na činnost cca 12 mil.Kč + výnosy z pronájmu budovy na Jungmanově ul. v Praze dalších 14,2 mil. Kč, to vše jen pro placený sekretariát (současně 9 osob) a na repre pro neplacené volené funkcionáře by to mělo postačovat. Ostatní podnikatelskou činnost pokládám u ČMMJ za nadbytečnou a jako hlavní zdroj osobních kšeftů funkcionářů za nežádoucí.
M.B.

Autor: Ellhenicky | 14.12.2014 14:14
Leone zatím je s nejpočetnější členskou základnou. Ty víš o něčem lepším,nebo víš jak na to? Každý nápad dobrý.

Autor: Leon Zumr | 14.12.2014 13:43
Ellhenicky to jako čmmj je zastřešující organizace, která prosazuje zájmy myslivců ?

Autor: Fido z Řáholce | 14.12.2014 12:22
Marale, ČMMJ přežije, tomu věřím. Možná bude mít pár tisíc členů, ale přežije. Bude vyvíjet jen takovou činnost, na kterou bude mít peníze. Některé činnosti předá do soukromých rukou (už před několika lety se hovořilo o zkouškách psů), některé činnosti bude provádět je za peníze. Horší to bude s OMS, kde ty vezmou peníze. Myslivost se zredukuje na pouhé lovectví, kdy si myslivec (lovec) koupí povolenku k lovu v soukromém revíru. O nic jiného se starat nebude. Už tak to mnoho myslivců takto praktikuje. Pokud nedojde ke změně ZoM ve směru k zachování kontinuity MS, tak za pár let jich zbyde pár set. Trend, jak jsem měl možnost vyslechnout, směřuje ke komercializaci myslivosti, vytvoření velkých loveckých revírů a výměře několika desítek tisíc hektarů a postupné utlumení MS.
ČMMJ nemá žádnou legislativní pravomoc, může se jen vyjadřovat k předlohám zákonů, které připravují MZe, MŽP, atd. To ostatně může každý myslivec. Bohužel tak je činěno velmi zřídka. Na min. zemědělství je ustanovena Myslivecká rada, která de facto připravuje novelu ZoM. Bohužel nevím, zda-li ta, co byla zřízena za ministra Tomana, funguje ve stejném složení i za současného ministra. Někde jsem četl, že se na MZe připravuje velká technická novela ZoM. Uvidíme, co z toho vzejde.

Autor: Ellhenicky | 14.12.2014 12:07
Jak český. Všechno je marné,nic se s tím nedá děla,on to někdo udělá, ono to nějak dopadne. Když nebude nějaká zastřešující organizace, která by skutečně prosazovala zájmy myslivců a nenechalo to na jednotlivých klubech, asociacích nebo řádech, tak už to nebude myslivost ale převážně lovectví,protože si každý prosadí své individuální zájmy. V některých honitbách je to již vidět, kdy se ani zákony nedodržují a kamarádi si střelí kdykoliv cokoliv. OMS je orgán, kam řadový myslivec "dochčije" dál už ne a kdo má zájem a chuť, tak se do nějaké složky OMSu dostane.Jak pak pracuje, to záleží i na Vás.

Autor: Maral | 13.12.2014 22:37
Fido - ČMMJ nelze resuscitovat, protože ten čas, kdy to bylo možné, už je pryč. Pomalu si dožije do konce nájemních smluv a bude se řešit likvidace.
Ve vzduchu nyní visí závažná otázka, jak se ČMMJ postaví k novele zákona o myslivosti. To je pro příští rok alfa a omega a zřejmě poslední šance, jak povstat z popela jako Fénix.

Autor: prroud | 13.12.2014 20:01
"Tak tomu bylo je a bude vždy. "..........paklize,stejne se nic nezmeni a kdyz,tak ne nadlouho.Dokud nebudete volit tak jako se volil prezident,na kandidaty sere pes!!! Volte primo!Kdyby se tak volilo vsude a do vseho,jsme davno nekde jinde!Takhle uz davno pred finalem a ve finale volej jenom mensiny mezi sebou,kravina na entou!Tech par poslednich pred finalni volbou si zpracuju jedno vino,ze ano? Ale vetsinu v primy volbe,tu teda zpracovat nemuzu kdybych se rozkrajel ;-)

Autor: Fido z Řáholce | 13.12.2014 19:27
Kocoure, už 2 roky platím ČP přes internetbanking, čili z tepla domova a pak si z portálu Evidence čl. ČMMJ vytisknu doklad o zaplacení.
Jinak přátelé zanechme nářků nad špatnou činností některých OMS a ČMMJ a zamysleme se nad tím, co napsal "strejda zajíc" :Začněme každý u sebe, dělám vše, jak mám já sám? Nářky, verbální kritika na těchto webovkách, byť má racionální jádro nic nezmění na stávajícím stavu. Jirka Marek napsal, že sami čl. OMS Nový Jičín udělali na OMS revoluci a situace se radikálně změnila. Ano, to je jediná cesta. Odtud vede cesta k personální změně na ČMMJ. Na podzim příštího roku je plánován sjezd. Nové vedení budou volit jeho delegáti. Jeho delegáti jsou delegováni zástupci OMS, komisí a klubů při ČMMJ. Tak tomu bylo je a bude vždy. Tak tomu bylo, je a bude, že ne všichni budeme s výsledky voleb spokojeni, budeme jen věřit, že volby proběhnou tak jak mají. Že se bude opět lobovat je nabíledni, jen aby se lobovalo za ty správné kandidáty. Nečekejme, že nové vedení předvede nějaký zázračný obrat, že se něco v České myslivosti radikálně změní. Je třeba se řádně seznámit s novými stanovami ČMMJ platnými od 1. 1. 2014, zejména s § 2 Poslání a 2a Předmět hlavní činnosti.
Kolego M.B.to by na tom ČMMJ byla velmi dobře, kdyby ročně na ČP vybrala 60 milionů. Ať počítám jak počítám, při stavu čl. základny cca 70000 členů mě vychází částka cca 10 milionů ročně, a to členy nesortýruji. Majetek ČMMJ musí mít, je to zdroj peněz do rozpočtu i záruka přežití do budoucna. Nedovedu si dobře představit, že by stávající majetek ČMMJ spravoval nějaký subjekt mimo ČMMJ.

Autor: jirka marek | 13.12.2014 13:15
Zdar,nic nového neřeknu,že ve vrcholných funkcích ČMMJ by měli fungovat zapálení myslivci,kterým záleží hlavně na té zvěři,na dodržování tradic,atd.
U nás na OMSU v Novém Jičíně došlo před 2 léty k"revoluci".Do té doby si vedení hrabalo peníze do vlastních kapes,přitom člověk by to do některých lidí vůbec neřekl.Hlavně díky dvěma členům,které velmi obdivuju,se podařilo tyto slabým slovem podvodníky svrhnout.
Dnes OMS funguje velice dobře,všechno je průhledné,koná se spousta akcí,zkoušek,atd.,takže není pravda,že by většina OMS stála za hovno.
A mít tolik let předsedu ČMMJ Palase,to mi hlava do dneška nebere.

Autor: Leon Zumr | 13.12.2014 12:24
Jestli to je ohař tak na svod musí jiná plemena nemusí.Jak to mají na Slovensku přesně nevím

Autor: zutro | 13.12.2014 11:59
Nevím jestli je to normální postup,ale jeden kolega člen Čmmj,koupil staršího psíka kterého po výcviku chtěl přihlásit na zkoušky.Na Omsu mu bylo sděleno že to nepůjde, protože se pes neúčastnil jarního svodu.Jel s ním tedy pár kilometrů za hranice na Slovensko kde psa přihlásil ke zkouškám ,a ty úspěšně vyhrál.Bez blbých keců.

Autor: prroud | 13.12.2014 09:54
No vidis to,a ja pohodlnost s bankama obetoval hotovosti a penezum doma!Na co je podporovat!To uz bych si i na posed mohl udelat vytah,co? :-)))).A tak to s tim ovcanstvim zacina.....
Za chvili te maji v hrsti,zaplat uhliri,vime kdy a kde i kdes na to vzal,co splacis,mame te na taliri.Jeste si za to nauctujou,dokonaly!

Autor: kocourvbotach | 13.12.2014 08:45
Svoji část pravdy mají určitě obě strany.asi je velký problém v tom,že řadový člen prostě nemá šanci ovlivnit co se děje v Praze i kdyby sebevíc chtěl,protože systém volení do vrcholných orgánů je takový jaký je.MS si zvolí delegáta na sjezd OMS a ten se z něj vrátí s tím,že byl zvolen stejný delegát z OMS do Prahy jako minulé,tam odkyve to co vždycky...a papaláši jsou pořád stejní,odvolat někoho?problém...chtělo by to aby mohl každý jednotlivý člen volit přímo.
Nikdo vlastně neví jestli pracují tak jak jsou placeni.
patřil jsem pod OMS Jihlava,úřední dny pondělí a středa,přitom v Třebíči jsou od pondělí do pátku.
Pár OMSŮ pracuje na výbornou a jiné se jen vezou...
Když jsem kdysi dělal první zkoušky,měli jsme střelby a dostali 25 brokovych nábojů,nechali nás střelil pět a zbytek vybojovali soudruzi že střelnice aby nám to prý ukázali.o deset let později jsem dělal zkoušky na hospodáře a měli jsme dostat penzum,na první přednášce nám řekli,že jsou objednané a pak na další,že nic nedostaneme,že jsou drahé a nechají si je pro adepty,kteří je samozřejmě měli zaplacené také...pak následovali zkoušky,úmrtnost se blížila 50%,ale nejlepší byl vyhlášen ten co si téměř s celou komisi tykal...
Pokud bych se teď vracel do ČMMJ,uz bych sice spadal pod Třebíč,ale tam zase figuroval,nevím možná tam ještě je,jistý mgr. B,který mi kdysi v Brně na honu malém ustrelil nohy,tak arogantního zm da jsem kste nepotkal...tím chci říct,že ny bylo dobré se snažit dostat od těch nejnižších pozic až po vrcholné takové lidi,za které by se nemusel nikdo stydět.
Další dobrou věcí by bylo kdyby šlo členství platí převodem z účtu,tak jako pojištění u konkurence.na to že jsem v práci jsem se nějak rozepsal:-))))

Autor: Břéťa Ambrož | 12.12.2014 22:05
Pánové co se týče OMS, přidám jen jeden trochu úsměvný zážitek: šel jsem na jarní svod s fenou a shodou okolností jsem si zapomněl doma členský průkaz ČMMJ, při placení zápisného jsem se omluvil s tím že průkazku u sebe nemám a bez problémů zaplatím plnou částku, ale od člověka z vedení OMS mi bylo řečeno cituji: "že mají peněz dost" a že mi to klidně nechá za 50% ceny. Tak paráda, říkám si, to člověka potěší... Asi měsíc po tom jsem byl na zkouškách z norování v sousedním MS (parta super chlapů co pro kynologii žijou, udržují stálý stav cca 5 dospělých lišek pro účely výcviku a zkoušek, kotce, cvičiště... atd..). Tam jsem se dozvěděl, jak byli silně odpálkováni OMSem při žádosti o příspěvek na chod nory, zastřešení atd... Paradox, nad kterým se člověk s odstupem času pozastaví...
Tak jako každý správný hospodář či podnikatel kouká "dopředu", investuje, plánuje aby i v budoucnu bylo z čeho čerpat a vycházet, ...tak se bohužel ČMMJ nechová... Nevím, zda je chyba v TOP vedení, či dole na OMSech, ale někde je...
K čemu jsou řadovým myslivcům domy a reality v Praze? Proč podmiňovat členství v organizaci společným pojištěním, když je to klasický tržní produkt jako cokoli jiného? Z mého pohledu mi přijde, že všechny hlavní orgány ČMMJ si žijí někde vysoko na obláčku, neslyší nevidí přání a připomínky svých členů a podle toho to vypadá. Jsem v této organizaci od svého začátku působení v myslivosti, ale stále více postupem času a postupem nabalování marastu na ČMMJ (viz estráda s volbou jednatele letos) uvažuji o odchodu...suďte mě, nebo ne, je to tak...
PS: Je mi líto, že pokud to pan Prof. Hromas a jeho předchůdci vidí, tak se asi silně protáčí v hrobě.... Lovu. BA

Autor: Rudolf Husák | 12.12.2014 21:49
Náš předseda MS v těchto dnech podnikl v souvislosti s pojištěním akcí MS hodně.Osobně navštívil v Praze JUDr. Mikuleckého,právníka ČMMJ a telefonicky řešil jisté podmínky s JUDr.Čechurou,též právník ČMMJ a kontaktoval se osobně s pojišťovnou Halali.
Je to tak, jak to zde někteří z Vás vysvětlují,Petr Toman,pan Bergman aj..

Přikládám jeden ze stručných dopisů od paní Obrdlíkové z poj.Halali(vysvětlení),kde se dokonce jeden z členů MS pojistil jen u Halali,nikoliv přes ČMMJ.
------------------------


Dobrý den,

individuální pojištění u HALALI, všeobecná pojišťovna a.s. stojí na rok 500,-Kč, takže pán nemůže být u nás pojištěn.Společné akce budete mít pojištěny, pokud 80% členů Mysliveckého sdružení jsou členy ČMMJ, nepočítá se do toho individuální pojištění , ale jenom členství v ČMMJ.


S pozdravem

Marie Obrdlíková
Vedoucí obchodního oddělení
Pojišťovna Halali

Autor: prroud | 12.12.2014 20:39
Hezky Stando! Nenazranost,bezohlednost a sobectvi,to je to co nas porad dohani a stane se nam osudnym kdyz si to neuvedomime.Otazka casu.

Autor: Petr Toman | 12.12.2014 20:39
pane kolego Bergmane, píšete o komerčním produktu a ne o zákonném.

Zákon o myslivost jasně definuje limity plnění z odpovědnostní pojistky. Z toho se žádná pojišťovna nevyvlékne. Na druhé straně pak pojišťovna může po pojištěném viníkovi vymáhat peníze, tj taky standard. Způsobím-li pod vlivem například alkoholu v autě nehodu, pojišťovna zaplatí poškozenému co mu náleží a po mě to pak bude vymáhat, totéž zdravotní pojištovny a pod

Členství v ČMMJ je dobrovolné, nikdo nikoho nenutí být členem na základě právních předpisů. Pokud vím, tak na rozdíl od nás na Slovensku mají nějakou povinnou organizaci a není to Slovenský polovnický zvaz.

Za ze zákona povinný produkt jako člen ČMMJ ze svého příspěvku 800 Kč "zaplatím" 200 Kč. Je pouze na mně jako jedinci, zda mi to tak vyhovuje či ne. To že v rámci toho 800 korunového příspěvku získávám i za 50 Kč jistým způsobem omezený komerční produkt úrazového pojištění je zase jen na mém rozhodnutí. Prostě taková jsou pravidla spolku a já se s nimi buď ztotožním a jsem členem nebo neztotožním a členem nejsem. Pokud mi to je málo, mohu se připojistit jinde, za jiných podmínek. Jak jednoduché a prosté.

Pokud jedu lyžovat, tak když spadnu a zlomím si nohu vlastní neschopností, tak po provozovateli sjezdovky nebudu asi vymáhat škodu, pro tento případ si sjednám komerční pojištění, pokud ale utrpím úraz například na vleku z důvodu jeho technické závady pak asi ano. Normální provozovatel ale bude mít jistě na tyto případy uzavřenou odpovědnostní pojistku.

PT

Autor: Stanislav Haas | 12.12.2014 19:54
Bafuňaření - toť krásné české slovo. Jednou jsem vyslechl skoro veřejnou debatu lidí z OMS, kde probírali, kam je kdo pozval na kachny, na srnce, kdo se blýskl, kdo neví, co je móres... jestli to bylo za protislužbičky a nebo jen z čisté lásky netuším. Když jsem přijel na Moravsko-Slovenské hranice na daňka, první, co jsem slyšel bylo, jak pozvali z dřívějšího vedení ČMMJ někoho, nebudu ani naznačovat a ten je na čekané seřval, že takového chcípáka daňka lovit nebude, když nemají lepšího... ale to bych nazval nenažranost a ta se reformovat nedá.
Historie nás učí, že prohnilá a morálně pokleslá jakákoliv společnost se reformovat nedá, pouze na jejích troskách může vyrůst něco nové, neříkám, že lepší.
Existuje i jiné trivium než číst, psát a počítat. Je to UMĚT, MOCI a CHTÍT. Různé kombinace tohoto se dají překonat, jen nechtění je hrobník každé činnosti.
Jestliže automechanik se bude starat o mé auto špatně, odejdu k jinému. Békovina by byla mu auto stále svěřovat, cpát mu peníze na to, aby se to naučil. ČMMJ a OMSy šanci dostaly a podle mne jí promrhaly.
Doufám, že jsem už definitivně odpověděl na prvotní otázku. S.H.

Autor: M.Bergman | 12.12.2014 19:47
Pánové,

1/pojištění řešíte zbytečně. Ať Halali nebo kterákoliv jiná pojišťovna (není v tom bohužel rozdíl) má na pojistné události své (značně nízké) limity. A ty jsou ve všech případech finančně směšné (projdětě sí podmínky pojišťoven), takže v případě úrazu na honě, naháňce či brigádě jsou pojišťovny schopny (za předpokladu, že se nenajde viník) odškodnit následky pouze nedůstojným plněním. Pokud poškozený není subalternován pro blbost, pak si ho v dnešní době velmi rychle najde jakýkoliv průměrný právník větřící v rychlý bezpracný zisk a zažaluje viníka. A pak se vedoucí honu, nebo statutár spolku musí modlit, aby byl viníkem určen či nalezen někdo fyzicky konkrétní - v opačném případě to zůstane na něm, nebo v lepším případě na organizaci (MS nebo FO) která to zaštiťuje. A pálky za snížené spol. uplatnění, ztrátu zisku u OSVČ, platbu zdravotní pojišťovnbě a sociálce vyjdou u pouhého měsíčního léčení na cca 400tKč, u invalidity na cca 22 a více mega a při úmrtí tak do cca 3-4 mega podle počtu vyživovaných osob. A to, že to nezatáhnou pojišťovny je z toho neviňte - na co jste se pojistili, to dostanete. Proto v případě průseru musíte co nejrychleji zjistit a označit s řadou svědků(bohužel)konkrétního a prokazatelného viníka a nechat to na něm, neboť v opačném případě se na to bude skládat rukou společnou a nerozdílnou členská základna MS nebo FO akci organizující, a pak ručí svým osobním majetkem, nebo majetkem svých členů (to zda jsou nebo nejsou členy ČMMJ v tom ale opravdu žádnou roli hrát nebude).
Není z toho opravdu úniku jinak, než na každou akci sjednávat za nemalý obolus samostatné pojištění. Nikdo to dnes nedělá a asi dělat ani v budoucnu nebude. Je třeba však vědět jaká rizika číhají a podle toho se chovat. Řada sdružení už dnes si nechává v seznamu účastníků podepisovat, že se střelci a honci účastní akce na vlastní nebezpečí (?!) Opravdu - není z toho úniku jinak, než individuálním sjednávání pojistného plnění. A vinit z toho Halali nebo kteroukoliv jinou pojišťovnu nemá smysl.

2/ A k změnám v ČMMJ ? Opakuji to již několik let - pokud máme zájem, aby vedení ČMMJ pracovalo pro blaho členů, nesmí mít toto vedení možnost nakládat se současným cca 240-ti milionovým majetkem (Halali, Interlov, nemovitosti v Praze a po ČR, příspěvky od členů cca 60 mil.Kč ročně atd....).

Vžijte se sami do situace, kdy byste se dostali k takovému lizu - sebecharakternější osobnost mezi smečkou na majetek nedočkavě vyjících vlčáků do pár měsíců podlehne a přestane se zajímat o jakousi členskou základnu, stane se pro něj pouhý plebs, který může štěkat, ale to je všechno co může .....

Proto jsem přesvědčen, že pokud nedojde k oddělení stávajícího mejetku od nakládání vedením ČMMJ a tomuto vedení nezůstane více, než na dobré platy a celkovou prováděcí činnost pro členskou nzákladnu a MS, kynology, střelce a údržbu myslivecké legidlativy a vědomí že jedině působnost pro tüto základnu jim zaručí další finance pro pokračování činnosti - pak ČMMJ skončí rozpadem. Ti, kdo tam zůstanou naposled ale velmi zbohatnou - a myslím, že zejména na to se nyní hraje.
Ing.M.B.

Autor: Petr Toman | 12.12.2014 19:04
Kolegové, pokusím se trošku zareagovat na dotazy na mne vznesené. Jelikož mám pocit, že některým uniká princip pob¨vinného pojištění tak začnu od začátku.

Zákon o myslivosti, č. 449/2001 Sb.
pro začátek tento paragraf, na který se odkazují i v paragrafech předchozích
................................................................................
§ 48
Povinné pojištění
(1) Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.
................................................................................
další paragrafy
POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ
§ 46
Povolenka k lovu
(1) Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; .....
§ 47
Lovecký lístek
......
e) je pojištěn (§ 48).

Či-li , každý kdo vlastní lovecký lístek musí být ze zákona pojištěn, bez ohledu na to zda loví, či ne, je organizován či není, má či nemá povolenku k lovu.
Je to stejné jako u vlastníka motorového vozidla, pokud je toto na značkách, musí být pojištěno základním pojištěním, dnes se tomu lidově říká zelená karta mám dojem.
Z obou zákonných pojištění plyne jediná věc, pokud držitel LL při své činnosti nebo vozidlo ( bez ohledu na to kdo ho momentálně řídí) způsobí jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na věci tak pojištovna zaplatí poškozenému nějakou částku jako odškodné. Ale jen poškozenému. Držitel LL či vlastník vozidla má smůlu, nedostane nic i kdyby utrpěl škodu taky.
Vlastník vozidla se může ale připojistit dalším, dražším pojištěním, a to havarijním. Držitel LL má tuto možnost taktéž, existují komerční produkty u mnoha pojištoven na různé aktivity sportovního či jiného vyžití daného jedince a výška pojistky je dána smluvním vztahem pojistníka a pojistitele. Tahle forma je však dobrovolná a nevyplývá ze žádného zákona. Narozdíl od povinného pojištení daného zákonem.
A ted´ zpátky k myslivosti:
ČMMJ pro své členy sjednala s pojištovnou Halali SKUPINOVOU POJISTNOU SMLOUVU o pojištění odpovědnosti členů ČMMJ vyplývající ze zákona o myslivosti...dle § 48
kde je jasně definováno, že pojištený má právo na to aby za něj pojištovna uhradila případnou škodu,viz bod 3 a v odstavcích a-h je přesně specifikováno čeho se to týká..
opravdu všem doporučuji si přečíst ...vkládám odkaz ještě jednou
http://www.halali-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2014/02/SPSO.pdf

všeobecné podmínky pak přesně specifikují rozsah pojištení, práva a povinnosti pojištěného atd..doporučuji přečíst i vícekrát :-)

http://www.halali-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2012/08/VPPO2010.pdf

Navíc pak sjednala ČMMJ s Halali i SKUPINOVOU POJISTNOU SMLOUVU o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti, kde se za 50 Kč na pojistníka Halali zavazuje, že uhradí pojistníkovi úrazové pojištění... nebudu opisovat..článek I, bod 4.
v oddíle A se specifikuje na jakou pojistnou událost se to vztahuje pro člena ČMMJ.
JAKO URČITÝ BONUS SE PAK HALALI ZAVAZUJE, ŽE POJISTNE PLNĚNÍ SE BUDE TÝKAT I NEČLENŮ ČMMJ, tj u Halali nepojištěných jedinců. Viz oddíl B. Ten bonus ale platí jen v případě té 80% klausule. Opravdu nechápu, proč tohle někdo kritizuje, jelikož je to opravdu něco navíc, co HALALI nabízí držitelům či nájemcům honiteb.
http://www.halali-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2014/02/SPSU.pdf

Na závěr pak napíšu jen to, že nebudu polemizovat s Honzou Slavětínským o tom čeho všeho se to může týkat, jeho životní zkušenosti jsou v tomhle směru mnohem větší. Já ve specifikaci oddílu A, v bodech a-e nevidím nikde jeho příklady 2,3,4 z dnešního rána 6:26

Více už k tomu nemám co napsat, myslím že jsem se rozepal víc než dost
PT

Autor: Leon Zumr | 12.12.2014 19:04
fido já jsem si na sebe vždycky vydělal,nepotřebuji aby mě někdo dotoval a ani se nikam nikdy nebudu cpát aby mi hodily drobky od stolu abych držel hubu jako to na některých OMS dělají viz příspěvek za zkoušky LUP :-))))))))))

Autor: Maral | 12.12.2014 18:33
ČMMJ spěje pomalu ke konci. Jsem členem již pouze kvůli střeleckým soutěžím. Nejde mi o těch 800,-, za to není ani plná nádrž. Ale o to zatracené okresní bafuňaření a obohacování se na úkor druhých. Kolik OMSů mělo problémy s penězi ? Těch afér bylo dost. Zpronevěry, ztracené peníze... Jen málo OMSů je schopných a akčních. A když se něco náhodou děje - viz dopis OMS Zďár nad Sázavou odeslaný všem OMSům, vedení ČMMJ jede hasit požár. Co je to za politiku ?
Jak chce ČMMJ přilákat mladé lidi, když jen pár OMSů je schopných a má pravidelně aktualizované webovky ??? To jste soudruzi zaspali dobu ! A tak zamáčkněte slzu, choďte na pohřby kolegů a tímhle tempem bude ČMMJ do 15 let mrtvá, protože vymřou staří členové, mladí nebudou a nebudou příspěvky a ani peníze.
ČMMJ žije ve vakuu. Společenské a vlastnické změny probíhají rychleji, než pomalé myšlení většiny myslivců. Soukromých honiteb bude přibývat, MS ubývat, stále více HS bude provádět myslivost samo, protože MS nerespektují vlastnická práva majitelů pozemků. Za necelých deset let do roka a do dne přijde "boží súd" ...

Autor: prroud | 12.12.2014 17:37
Az budou servisni a pro myslivce,pak budou mit i z ceho brat,ja myslim ze neopomeli,uz se to tu nejednou napsalo :-).Ale jenom brat umi kazdej,ani nemusi chodit do skoly,staci se nechat "zvolit" onim zajimavym zpusobem,ze se par stejnejch jedincu toci porad dokolecka dokola,az uz to bude okaty,pak pujdou za poradce,ti uz se nevolej,ale jmenujou........jako bys tu vychcanou praxi neznal....

Autor: Fido z Řáholce | 12.12.2014 16:47
Stanislave, Leone, jen jste nějak opomněli napsat, kde pak ty servisní organizace (OMS) a ČMMJ budou brát peníze na svoji činnost. Tak vyčuranej bych chtěl být také, nic do společného neodevzdat, ale plnými hrstmi brát.

Autor: Leon Zumr | 12.12.2014 16:26
Stando máš jedničku s hvězdičkou !!!!

Autor: Stanislav Haas | 12.12.2014 15:54
Dobře, tak k věci a stručně.
Až bude ČMMJ organizace zastřešující a hájící zájmy všech myslivců, s transparentním hospodařením, vytvářet příznivý obraz o myslivosti před veřejností a ne jen si plnit své kapsy...
až budou OMS "servisní" organizace, která bude pod svá křídla brát všechny členy, ať zařazené i nezařazené, bez arogance a nejenom hubou je podporovat...
až bude pojišťovna Halali zastupovat všechny pojištěné myslivce s upřímnou snahou o pomoc a plnění, nebude hledat všemožné důvody, proč neplnit, bude vytvářet pouze přiměřený zisk na pokrytí provozu...
až budou MS přijímat členy nebo zájemce o hostování, majitele honebních pozemků bez toho, že by se jednalo pouze o právníky, zubaře, policisty, podnikatele, syny někoho...

Ale zázraky se nedějí:-(, kapři si rybník nevypustí. To dřív umřu, než se do vedení dostanou slušní, nehrabiví lidé s upřímnou snahou o posun vpřed.

Autor: prroud | 12.12.2014 15:43
Leone,bejt vykopanej je vlastne vyhra,aspon ti nikdo nevystreli oko :-))).Tradice netradice,tyhle spolecny veci bych zakazal.....ne proto ze bych byl proti sdruzovani,to spis naopak,ale protoze jsou vyslovene nebezpecny,hazard.Misto toho bych poradal treba spolecny zranice:-)))).Domluvilo by se nakdy clenove nalovej a pak by se to slo oslavit:-).Vlastne jsme to tak taky delavali.Lovil kazdej sam a jak se nalovilo,udelal se mejdan:-).Roudna je podobna,v malym :-)

Autor: Leon Zumr | 12.12.2014 15:22
nezmění se nic protože podle starších praktiků je vše v pořádku a běda jak nejseš člen tak si z tebe udělají guláš a nebo tě aspoň vykopou když tě k nim někdo omylem pozve :-)))))))

Autor: palkopal | 12.12.2014 14:54
V návaznosti na předchozího Stanislava Haase: Členem ČMMJ nejsem, pojištění si samozřejmě platím u jiné pojišťovny, nájemce honitby, kde jsem hostem, je fyzická osoba, pojištěná ještě jinak. Co se tu řeší, nemusím řešit já ani on.
Vlákno se zove: "Co by se muselo změnit, abyste vstoupili do ČMMJ".
Odpověď: Například zrovna (a nejenom) to, co se v tomto vláknu řeší.

Autor: Stanislav Haas | 12.12.2014 14:31
Také si dovolím říci svůj názor, klidně do mne kamenem. členství a nebo nečlenství není jen pojišťovna Halali. Jak se mi naskytla šance si udělat ZP a LL, hned jsem tak učinil. A bral jsem jako samozřejmé, že vstoupím i do ČMMJ, ani jsem o jiné variantě neuvažoval. Jak ale píše Fido, kde platíš příspěvky, tam se ptej, bohužel neplatí. A kde se má ptát člen, který není v žádném sdružení? Na OMSu? Někde třeba možná, ale dřív u nás v Benešově k smíchu. 10 let jsem platil příspěvky a ČMMJ pro mne neudělala ani velké Ň! Jedinkrát jsem po OMS chtěl adresy sdruženích, abych mohl žebrat o alespoň hostování trochu adresně, nechutně mne odpálkovali. Tak jsem z ČMMJ vystoupil. Pojištění si platím jinde, jen tak z nostalgie, protože už ani na naháňky nechodím. Oni totiž někteří dříve narození, kteří vedou sdružení, někdy netuší, co je internetové bankovnictví a že i tak se dá pojištění zaplatit. Na jedné naháňce se za mne zaručil ten, co mne pozval /díky Karle/, na poslední mne obvinili, že pojištěný nejsem a nebo že jsem si doklad o zaplacení padělal a z naháňky mne vyhodili. Tak když chci vyhnat pavouky z laufu, dojedu si do jedné soukromé obory, pokecáme, i deku mi nosí :-), když jsem přivezl peníze, ulovím 1-2 prasátka, zvěřinu koupím také a hotovo. A zase ČMMJ k tomu nepotřebuji, tam mi za leta nezkontrolovali ani ZP. Abych to shrnul - vystoupil jsem ne pro dražší pojistku, ale pro naprostý nezájem ze strany OMS, když nepočítám jejich zájem o peníze.
Když platí pravidlo alespoň 80% členů ČMMJ v organizaci a "kazí" to staří zasloužilí členové, kteří už myslivost neprovozují, co z nich udělat čestné členy?

Autor: Vladimír Soukup | 12.12.2014 14:27
A co budeš dělat, když tě někdo bude žalovat za trvalé následky nebo smrt třeba o 2miliony? Pojišťovna Halali plní maximálně 70tis trvalé následky a a50tis smrt. Můžeš mít 100% členů v ČMMJ a bude to k ničemu.

Autor: Jan Slavětínský | 12.12.2014 14:13
Krabate, já tomu Tvému příkladu rozumím následovně. Pokud bude hon v soukromé honitbě, kde je jeden vlastník (fyzická osoba) a ten vlastník bude členem ČMMJ, tak bude mít jmenný seznam účastníků (viz hromadná povolenka) stejný jako u MS a v případě úrazu kohokoliv (jak honce ,tak lovce) on jako vedoucí honu je "z obliga" a řeší se to přes pojišťovnu Halali. Jak dopadne výsledek je druhořadé, ale on je z toho venku. U MS je podmínkou 80% členů spolku v ČMMJ. Pokud nejsou splněny podmínky, má to na krku vedoucí honu. V tom je celý ten problém.
Kdo má všech pět pohromadě,tak v nepojištěné akci nebude dělat vedoucího honu a nést případnou zodpovědnost.
Pokud někdo má zájem získat více info, zavolejte si přímo na pojišťovnu nebo svému jednateli na OMSu, který má informace i ty brožury.

Autor: Fido z Řáholce | 12.12.2014 13:21
Krabate,kde platíš čl. příspěvky, tam se i dotazuj. Jinak si klikni na:http://www.halali-pojistovna.cz/kontakty/ tam můžeš písemně nebo ústně vznést dotaz.

Autor: Krabat | 12.12.2014 12:24
No 10 lidí a 10 rozdílnejch názorů...Může prosím ňekdo konkrétně odpovědět na můj konkrétní dotaz(P. Tomane)?
Toto je jeden z největších problémů co trápí české myslivce. A co na to naši představitelé české myslivosti? Co na to naše myslivecké organizace, časopisy? Nic? Nemají zájem řešit problémy běžného myslivce?No tak co s nima?

Autor: palkopal | 12.12.2014 11:33
Podmínky pojištění čtu trochu jinak - pojištění u pojišťovny Halali se vztahuje i na nepojištěné na hromadných akcích, pokud:
- byli jmenovitě pozváni,
- je jim víc než 15 let,
- pořadatel (= držitel či nájemce honitby) je sám členem ČMMJ,
- pořadatel není členem ČMMJ, ale nejméně 80% jeho kolektivu (MS?) je individuálně členy ČMMJ.

Za mne tedy, je-li pořadatelem:
- fyzická osoba, podmínky Halali platí, je-li sám členem ČMMJ,
- MS, potom nejméně 80% členů členem ČMMJ.

Ono totiž nájemci honiteb nemusí být pouze MS.

Autor: prroud | 12.12.2014 10:55
Bejt po mym nedostane nikdo za uraz nezavinenej cizi osobou nic,ale leceni,rehabku a vsechny vydaje s nim spojeny bude mit uplne zadarmo,a samozrejme na urovni!

Tech 80% clenu beru jako faul,natlak.......proste bych nikoho kdo nema urazovy pojisteni(kdekoliv)pro sebe a i zavineni,nepustil.
Navic bych zavedl takovou pojistovaci reformu v cely republice,ze by se z toho slavny pojistovaci okotili.Konec s bordelem a hrabanim.Kazdej by totiz byl automaticky pojistenej u statu.Ten by hradil a hlavne prosetroval.Bez kvot a bez "vydelavani"!

Autor: Fido z Řáholce | 12.12.2014 10:38
Leone, obrazně řečeno, když si zaplatíš trabanta, nemůžeš chtít za ty peníze mercedes. Ale pojistit na úraz si můžeš zvýšit až na pětinásobek a pak také víc dostaneš.

Autor: Jan Slavětínský | 12.12.2014 10:17
Přečtě si ty podklady od pojišťovny ,na které dal Pavel Toman odkaz.
http://www.halali-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2014/02/SPSU.pdf

...
v rozsahu uvedeném v článku I, odst. 4.
pod písmenem A. a) pokud byly jmeno-
vitě pozvány nebo k práci smluvně sjed-
nány, to vše za podmínky, že držitel či
nájemce honitby je členem ČMMJ nebo
v kolektivu držitele či nájemce honitby
je minimálně 80 % členů ČMMJ,
b)
v rozsahu uvedeném v článku I, odst. 4.
pod písmenem A. písmenem b), pokud
byly na akci pozvány nebo jejichž účast
vyplývá ze zvláštních předpisů, popří-
padě jiné osoby, jde-li o akci pořáda-
nou s přístupem veřejnosti....

čili jednoduché - jmenný seznam účastníků a min.80% členů spolku

Autor: Leon Zumr | 12.12.2014 09:09
Jak už jsem psal níže pojištění uživatele honitby je u halali za 9500 Kč a ta na úrazová pojistka za 50kč je tak na cigarety za rozpárané koleno od sekáče s pobytem v nemocnici asi deset dnů a měsíc doma dostal kamarád 1300kč

Autor: palkopal | 12.12.2014 08:54
S tím pojištěním je to asi jinak. Pokud vím, u Halali 80% pojištěných není pro členy MS, ale účastníky společné akce - potom i individuálně nepojištění jsou pojištění.
A pojištění u jiných pojišťoven - bez problému pojistí, pojistné obdobné jako u Halali, zodpovědnost na společných akcích pojistit lze také. Něco to stojí, kolik nevím. Nemám sám, nepotřebu, ale vím od nájemce honitby fyzické osoby ("to víš, něco to stojí, ale bez pojistky bych si hon nelajznul").

Autor: Zdeněk Šváb | 12.12.2014 08:24
Ztotožňuji se se strejdou a Honzou. Trošku odbočím, ale je to k tématu. Včera jsem na ČS otevřel toto téma a cituji argumenty členů: se srncem na zádech jsem spadl, pochrámal si rameno, dlouhé léčení a od Halali jsem nedostal ani korunu. Proto jsem přešel "jinam". Druhý : Na spol. honě šlápl ohař na spadlý drát el. vedení, psa v nejlepší kondici to zabilo a od pojišťovny za psa ani koruna. Proto jsem od pojištění přes ČMMJ odešel jinam. Vypadal jsem jako agent Halali. Problém mě však zajímá, máme kroužek Medvíďat a těch akcí, co pořádáme v rámci myslivosti, je hodně. Zdeněk

Autor: strejda zajíc | 12.12.2014 08:16
Myslivost 12/2014,str.23
Podle některých zde jsem tupoun,když jsem v ČMMJ.Já jim psí hlavu nenasazuji,každý se rozhoduje sám za sebe.Jen mi celá tahle situace trochu připomíná dělení Československa,taky přece v zájmu nás občanů dole.Proč asi?

Autor: Ellhenicky | 12.12.2014 08:03
Úbytek členů ČMMJ vznikl se zvýšením členského poplatku a spojením s pojišťovnou Halali.Většinou odešli a neuvědomili si, že tím podkopou svůj OMS. Souhlasim s názorem strejdy Zajíce.Sousta lidí ví, jak se co má dělat v hospodě u piva, ale když se mají projevit a nést svoji kůži na trh, tak to se jim nechce. Jsem členem ČMMJ(ČMJ) od roku 1980 od písecké lesárny, kdy bylo členství automatické. Jinak si přeji, aby v příštích volbách do vedení i dalších složek ČMMJ vstoupili úplně noví lidé,protože to vidíte všude kolem. Na vedoucích místech jsou stále a titíž lidé, jen na jiných funkcích.Těch pár nových s ideály si během chvíle přizpůsobí k obrazu svému a vše jede ve starých kolejích a moc nevěřím těm, kteří tvrdí, že se vrátí "až" se něco změní.
Pro Kocoura- ne každý OMS nic nedělá, když se staráš, tak se dozvíš co potřebuješ,jestli nepatříš k těm, co čekají, že se jim vše předloží na podnose.

Autor: Leon Zumr | 12.12.2014 07:39
Kde to je Teda napsáno já to hledal na stránkách halali a nenašel

Autor: Jan Slavětínský | 12.12.2014 06:26
No, mé informace jsou takové. Je to naprosto jednoduché. Ve sdružení musí být 80% členské základny členy ČMMJ s pojištěním u Halali a potom jsou veškeré akce pořádané MS nebo v MS (podmínkou je doložení jmenného seznamu účastníků akce - tj.vč.honců,civilistů a všech,kteří vám v ten den pomáhají) pojištěné. Pokud není tato podmínka splněna, má to na rabuši MS resp.,vedocí honu, statutár.Záleží co je to za akci a kdo jí v ten den řídí.
Př. Pokud si o honě honec zlomí nohu, vylomí koleno nebo ho napadne a potrhá kňour, může s tím ležet dva měsíce ve špitále nebo mít trvalé následky příp. invaliditu, sdružení nebude mít 80% lidí u Halali, tak to jeho právník bude řešit s hospodářem a ten mu to může všechno zaplatit.
Př. Budete mít brigádu, budete stavět kazatelnu a nějaký Pepa ti tam ze zhora spadne dolu, zlomí si žebra nebo záda a je to totéž.
Př. O bále se ti v noci poperou puberťáci, rozbijou ti výčep,bude to na vymalování sálu..nemáš pojištění, smůla.
Př. Na dětském dnu - akci pořádané MS se nějakému děcku stane úraz, máš to pojištěné.
Na samotném honě při ranním nástupu je úplně jedno kolik v ten den tam bude lidí pojištěných u Halali nebo jinde.To nemá na nic vliv. Důležité je,aby členové toho sdružení byli z 80% pojištěných v Halali.
Dnes i podle OZ ve spolcích nesou zodpovědnost určení lidé ,většinou statutár a zástupce. Kdo si myslí, že se u nich nemůže při akcích nic stát, přeji mu to a ten člověk má i klidnější spaní. Zkuste se zeptat nějakého právníka, jak by se postupovalo, kdyby k něčemu došlo....Takto to bylo prezentováno mě a myslím si, že jsem to pochopil správně.
Proto si některé spolky dávají do provozního řádu bod (tuto odhlasovanou podmínku čl.schůzí), že členové spolku budou u ČMMJ vč.těch nově přijímaných.
P.S. Posílat domů někoho z honu protože není pojištěný u Halali ,je nesmysl a nic to nezmění.Ani jsem se s tím nikde nesetkal.

Autor: Krabat | 11.12.2014 23:48
Já bych to co psal Petr Toman potřeboval dovysvětlit na příkladu: Je hon, pojištěný u Halali je jen vedoucí honu (hospodář), stane se úraz účastníkovi honu který není pojištěný u Halali. Výsledek bude: Pořádající MS ani vedoucí honu nic zraněnému neplatí (případnou náhradu zraněnému platí pojišťovna HAlali z pojistky vedoucího honu).
Funguje to skutečně tak jak jsem uvedl v příkladu? Znamená to, že ti co nečlenům ČMMJ vyhrožují lžou?
Chtěl bych aby se to konečně jasně vysvětlilo.

Autor: Jaroslav Tatalák | 11.12.2014 22:28
Ve většině příspěvků jste trefili hřebíček na hlavičku. Budu tam, budu platit,budu obhajovat i když panstvo nahoře si žije mimo realitu zájmů a na úkor těch dole. Na tohle oni spoléhají. A vylučováním nečlenů ČMMJ z honů a společných akcí, byť na základě doměnek z jiného pojištění,(dobře to osvětlil Petr T)se tím nasazuje koruna všemu.Čili žádná reorganizace, ale začínající rozpad této kdysi vyhlášené organizace. Tak nějak všeobecně to vyjádřil strejda zajíc.

Autor: strejda zajíc | 11.12.2014 21:48
Nejdřív bych musel vystoupit,což po tolika letech nehodlám.I když se mi spousta věcí nelíbí.Nejen "nahoře",ale i mezi "lidem obecným".Kopa řečí,co by se mělo udělat,jen do okamžiku,kdy se to má dělat!Pak najednou davy poradců kamsi zmizí.Začněme každý u sebe,dělám vše,jak mám,já sám?
Léta jsem se angažoval v MS,posledních šest let jako MH.Dělal jsem myslivost pro ostatní,teď si ji začnu užívat pro sebe.Pohár přetekl,proč bych se měl neustále nechat "otravovat" hloupostí,leností či zlobou druhých?A tak je to leckde na různých stupních různých spolků,nejen u myslivců.A nějak se ti noví,lepší do funkcí nehrnou,čím to asi je?

Autor: Petr Toman | 11.12.2014 19:25
chlapi,

pojištění, které získává člen ČMMJ se skládá ze dvou částí

odpovědnost (200 Kč) a úraz (50Kč), tj dohromady těch 250 Kč co odvádí ČMMJ do Halali za svého člena


pojistky
http://www.halali-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2014/02/SPSO.pdf 200Kč
http://www.halali-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2014/02/SPSU.pdf 50Kč

ke každému pojištění jsou i všeobecné podmínky:

http://www.halali-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2012/08/VPPO2010.pdf 200 Kč
http://www.halali-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2012/05/VPPU2010.pdf 50Kč


ta 80% povinnost se týká pouze a jen té úrazové části (SPSU) a jen osob starších 15 let nečlenů ČMMJ..viz SPSU, článek I, 4B.

Ze smluvních dokumentů to jasně vychází, že pojištovna neuhradí pouze případný úraz účastníka (nečlena ČMMJ, například honce) takové akce, kde provozovatel (myslivecký spolek ) nemá min 80% členů spolku pojištěných u Halali.

Co se týče "odpovědnosti" vedoucího honu (vetšinou MH) toho se žádné 80% kvorum netýká, bud je prostě ta osoba pojištěna u Halali nebo není. Takže pokud bude členem ČMMJ jenom ten hospodář nebo kdokoli kdo pořádá lov a hon, pak je pojištěn bez ohledu na to zda zbytek lovců je či není v ČMMJ...SPSO, článek I, 3c,d

PT

Autor: Leon Zumr | 11.12.2014 15:20
asi jsem slepý kde je v pojistné smlouvě ta část o pojištění uživatele revíru jestli že je členy spolku 80% členů čmmj ?Jediné co jsem tam našel je tohle Pojištění uživatele honitby
Pojistná sazba na 1 honitbu …………………………….….. 9.500,- Kč / rok

Autor: Rudolf Husák | 11.12.2014 13:22
....Co by se muselo změnit,aby jste vstoupili do ČMMJ....

Honza Slavětínský to ve svých příspěvcích a i jiní,vše popsali.
Naše členská základna je veliká,má 53 členů,a zjistili jsme koncem léta,že nemáme nutné pojištění MS více jak 80% z důvodů nezaplaceného pojištění několika starších členů a dvou podnikatelů.Zkrátka si toho nikdo nevšiml až teď uprostřed lovecké sezóny.
Tito naši někteří členové, končí s aktivní myslivostí většinou ze zdravotních důvodů,již nemají,nevlastní zbraně,nechodí již do honitby,nemohou,neloví žádnou zvěř,neplatí si tedy členství u ČMMJ,ale jsou dál členy MS a chodí jen na schůze.
Do tohoto věku a jisté bezmocnosti,špatného zdraví,omezené pohyblivosti,se pánové dostaneme pomalu všichni.

Jak ale píše kocourvbotách!!!,že by se s velkou radostí vrátil k ČMMJ,kdyby došlo k nějakým změnám?? Kdyby????
Velice pěkně popsal ten cílený bordel v celé republice ,,proud,to není jen Palas,MR,DR v ČMMJ.Bordel v téhle zemi je kam se podíváte, a trvá již 25 let,kdy se určité skupině podařilo uchvátit po ekonomické vichřici,moc v této zemi.
Je to pár dnů,co jsem se dokonce dozvěděl z médií,že nás 5 velkých západních zemí důrazně vyzívá,ať zastaví vláda ČR, enormní korupci ve své zemi.
Nechápu tedy,proč bych se měl po 25 letech pozastavit nad placením nějakých příspěvků a nad nějakým bordelem v ČMMJ,když jej vidím denně v celé zemi,k tomu navíc, nevymatelnost práva a spravedlnosti,zkrátka všechno v této zemi jde do haj.zlu. Ale dost politiky.
Náš OMS během roku pořádá hodně pěkných kynologických,střelckých a jiných akcí,čtyři velké kroužky mladých přátel přírody dobře fungují,trubači atd..
Náš OMS, informuje funcionáře MS elektronicky,průběžně a včas po celý rok o veškerém dění,ovšem hlavně je potřeba předávat na schůzích všechny tyto důležité informace, členům do mysliveckých sdružení,což někde vůbec nefunguje.
Až zaniknou OMSY,nevím kdo a jak a z jakých prostředků,bude organizovat a zajišťovat tolik pěkných mysliveckých akcí.
Já jsem členem ČMMJ 46 let,vadí mě co se tam děje,ale vím také,že je snaha rozbýt velkou a silnou organizaci myslivců,tak jako vše,co ještě funguje v této zemi,ale zatím u ČMMJ,je stále ještě pojištěna většina Českých myslivců.

Autor: Jan Slavětínský | 11.12.2014 10:57
Já jen poslední větu. Ten, kdo odejde od členství, nepotrestá tím "ty v Praze nahoře", ale doplácí na to sám , jeho vlastní MS a i ten jeho mateřský OMS,který dělá všem takovou tu "vodící bachyni". Všichni se těšíme na loveckou sezonu,na hony ,na kamarády. Ale na těchto akcích někdo konkrétní nosí kůži na trh a má na nich zodpovědnost.
Tam kde se v MS nedohodnou, tam s největší pravděpodobností ten společenský život a akce skončí. Uvědomte si, že nejde jen o hony, o úrazy, ale i o bály, brigády,dětské akce atd.prostě vše, kde jako pořadatel figuruje MS .
Chlapi,kteří ve spolcích zastávají funkce,organizují činnost a mají vůči členům zodpovědnost, tak tyto věci řeší a o všech úskalích a o šikovnosti právníků když o něco jde, ví.
Ten, kdo ráno přijde na nástup s rukama v kapsách a jen se zajímá kde bude stát a co bude ke svačině, ten to má jednodušší a možná tyto věci ani nepochopí.

Autor: Fido z Řáholce | 11.12.2014 10:42
Honzo, naprostý souhlas. Mě se líbí postoje myslivců, vystoupí z ČMMJ a volají po změně. To je fakt dobrý. Mám-li zájem na změně, fungování ČMMJ, tak jako člen, který může chodit na okresní sněmy, být volen do orgánů ČMMJ, atd. a tam prezentovat to co píše např. na tomto serveru. Ono je ale lepší být asi v ústraní a jen kritizovat proč to či ono, sedět doma v teple a čekat, že mě někdo z OMS zavolá nebo pošle mail a bude mě informovat co je nového. Opravdu super názor.
Ano, na ČMMJ se děly věci, jak za Hromase, tak za Palase. Ale jak jsem již několikrát psal, MR, DR, navrhují zásadní věci k projednání a schválení na jedná SZ, popř. sjezdu. A zde hlasují delegáti, navržení OMS, komisemi a kluby při ČMMJ. A jestli si někdo uvažuje v dimenzi, všechny odvolat a všude nové tváře, tak je idealista. Každý spolek, organizace má svůj řád, stanovy, podle kterých pracuje, má své orgány jak pro výkon práce (sekretariát), tak volené orgány, což je veledůležité pro rozhodování(SZ,sjezd). Tyto volené orgány schvalují, rozhodují. A jestliže doposud vše fungovalo tak jak fungovalo, tj. současná sestava delegátů na jednání SZ, tak asi ten zakopaný pes bude zde.
A pokud jde o Halali a další organizace, spadající pod ČMMJ. Jsem dlouholetý člen a pojištěnec u Halali. Líbí se mi, že se občas objeví názor: "slyšel jsem, že tomu a tomu myslivci nebylo pojišťovnou vyhověno". Proč asi už se neuvede už se nikde neuvede opačný případ, kdy vyhověno bylo, už se neuvede, proč Kooperativa, nebo ČPP odmítla pojistné plnění. Kdo chce psa bíti, vždy si hůl najde.
Co by se muselo změnit? Psal jsem o tom. Zákon o myslivosti zcela přeoral systém fungování a řízení naší myslivosti. ČMMJ byla, je a bude jen z.s. Tedy žádný vliv na praktický výkon myslivosti. Stavovská organizace s výhodami pro členy jak uváděl Honzik. Kdo jí povede budou rozhodovat její stávající členové, jak bude fungovat taktéž.

Autor: Pavel Černý | 11.12.2014 10:36
Navážu na Honzu. Na našem okrese přibývá MS, která si schválila do provozního řádu, že sdružují pouze členy ČMMJ. Když to odsouhlasí všichni, nelze nic namítat je to závazné i pro nově příchozí - nechceš? - nemusíš, ale my tě nebereme! A vedení MS se pak přeci jen nemusí tolik bát, že se třeba na naháňce stane úraz nebo škoda bez možnosti zjistit konkrétního viníka.
Tento týden jsme probírali na KMR případ z jiného OMSu, kde JINÁ a RENOMOVANÁ pojišťovna (nikoliv Halali) odmítla náhradu za úraz po pádu z hliníkového žebříku, použitého u posedu (koupen v nákupním centru), protože žebřík neměl bezpečnostní certifikát. Přátelé, KAŽDÁ pojišťovna je tvrdá na škubání!
Ještě potěším kocouravgumovkách, že v zájmu osvěžení krve na OMSu jsem už před půl rokem oznámil, že po třinácti letech předsedování a celkem dvaceti v radě jdu příští rok od válu. Tím zjednoduším i ty změny, po kterých kocour volá.
Co se týče oddělení pojištění od členství, jsem mnoho let pro, nicméně jedním dechem dodávám, že jsme v česku, a proto, až to prosadíme, dojde k rychlému poklesu členské základny, následně ke zvýšení pojistné částky u Halali a následně k dalšímu poklesu členské základny. Jistě budou tací, kteří, když po tom léta volají, do ČMMJ vstoupí. Ale bude jich hrstka. Ostatní si najdou důvod, proč si to vlastně rozmysleli... A přitom je ten důvod jiný, jasný a zcela prostý: ušetří čtyři stovky, které pak proženou hrdlem na prvním honu nebo naháňce.

Autor: prroud | 11.12.2014 08:35
Uz v tyhle republice nekdy nekdo neco vratil? :-).A nekdy nekteryho z papalasu zavreli tak ze si trest opravdu odsedi? Ja vim o tech co ukradli 20 mega,dostali podminku a pokutu 5 mega............tak do takovyho kseftu bych sel panove taky!!! A tady se ma neco zmenit za takovejch okolnosti?....SMESNY!
Dokud se nezmeni kazdej jeden sam za sebe,nepocitam s zadnym zlepsenim cehokoliv,naopak,kazdej hrabe jenom pod sebe a ma to navic i systemem a zakonama vlastne legalizovany.Takze to neni vec jenom CMMJ,ta je jen jednim ze zrcadel,ale celkovej trend kterej se odrazi po cely republice,kdyz zustanu jenom u nas.Takze to se musi zmenit,MY se musime zmenit.

Autor: Jan Slavětínský | 11.12.2014 08:27
Tak například "Provozní řád MS". Některá sdružení začínají zjišťovat,že úbytkem svých členů neplatících členské příspěvky ,nesplňují 80% podmínku nutnou pro pojištění svých akcí pořádaných MS. Hlavně hony a naháňky. Nikdo z MS na sebe nechce brát zodpovědnost, nikdo nechce dělat vedoucího honu a statutár - předseda ,též ne. Tak že dilema, schůze a demokracie jde stranou. Chcete dělat hony? Tak že ,buď je budete vést vy,nečlenové, ze vší zodpovědností, nebo budou mít všichni zaplacené členství. Ono platit někomu újmu na zdraví způsobenou úrazem na honě - např divočákem a s trvalými následky jen proto, že někdo s rozmáchnutýma rukama bude říkat ,jak ušetřil na pojištění ...., to si hospodář jednak nezaslouží a také si to na sobě nenechá, proč také. Za něčí lhostejnost mít hlavu v oprátce.....
Tak že to je jeden malý příklad, se kterým jsem se při letošních naháňkách a honech setkal a který někde v MS řeší.
Ten, kdo z ČMMJ vystoupil nemůže svým hlasem ani jako fyzická osoba ovlivňovat dění v Jednotě. Je to škoda. Momentálně bude stát mimo,jen se může dívat a čekat jak to v Jednotě dopadne. O těchto lidech si všeobecně myslím své. Zkušení chlapi, kteří by naopak tu myslivost měli pomoci podržet a jejich slovo by bylo slyšet, ti se na to vykašlali a mnohdy s sebou strhli pár jedinců. Je paradox, že u ČMMJ mnohdy nejsou začínajicí myslivci a mnohdy podnikatelé, kteří zrovna nemusí řešit osm stovek.
Naopak strejka,důchodce,ten si tu pětistovku z důchodu dá stranou a každý rok přijde a se slovy "za rok už tady možná nebudu", si to zaplatí.....
Já jsem členem od roku 85 a nic kolem toho neřeším. Těch osm stovek nechávám často u pumpy za benzín, na střelnici, mám co dát do huby a tak to prostě neřeším. Účastním se mysliveckých akcí, kynologických a všeho kolem a jsem též člemem rady OMS našeho okresu. Tak že mě spíše zajímá, jak dopadne volební sbor zástupců, jestli někoho zavřou ,kdo co vrátí a jak to celé dopadne ...Tož tak
P.S. Každý OMS má internetové stránky kde všechno najdeš, veškeré informace i formuláře ke stažení. OMS má na každého MH a předsedu kontakt a veškeré potřebné věci jim posílá poštou. Informovanost členů MS asi končí u jejich funkcionářů,ale to je o lidech....

Autor: kocourvbotach | 10.12.2014 23:19
Začnu od sebe,se členstvím jsem skončil v roce 2006 a to z několika důvodů.Bylo to "konto brouk"...machinace kolem Interlovu...prosáklé informace o tom,že Halali je sice pojišťovna pro myslivce,ale když k něčemu dojde,tak je všechno jinak atd...a především nástup Palase.Co se týče zvýšených ročních příspěvků,tak to byla spíš jen poslední kapka a kdyby neexistovaly ty důvody co jsem napsal předtím,vůbec bych to neřešil.Tož asi tak.

S velkou radostí bych se vrátil,už o tom nějakou dobu přemýšlím,ale to co se děje letošní rok je fakt síla.Tak mě tak napadá,že jediná možnost je,aby šli všichni do jednoho z vedení od válu a nastoupili lidé nový,protože jinak k žádným změnám nikdy nedojde...Je to stejné na MR,DR i OMS.
Druhá podmínka by bylo oddělení čleství od pojištění,ne proto aby bylo nižší,ale proto,že prostě Halali nevěřím a stejně bych zůstal pojištěný u své současné pojišťovny a platit pojistky dvě je kapitální békovina.
Omsy by také musely se svými členy začít komunikovat a ne jen,že koncem roku zajdu zaplatit a jinak o nich celý rok nic nevím..

Autor: kocourvbotach | 10.12.2014 23:02
Vzhledem k tomu,že se tady každou chvíli objevují výměny názorů ohledně členství,či nečlenství v ČMMJ dovolím si nadhodit téma,které by třeba mohlo aspoň malou troškou přispět k změnám v této organizaci,(kdyby to snad někdo z pánů bafuňářů četl)tak aby zase fungovala jak by měla.Prosím pouze o debatu k věci a odpusťte si obvyklé dohady o tom kdo je lepší,jestli člen nebo nečlen.Zajímá mě,co konkrétního by by vás postrčilo k tomu aby jste změnili názor a vrátili se,případně i důvody proč jste odešli.