Dnes je 24.6. 2021. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Zákon o národních parcíchVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Děda z lesa | 27.02.2017 18:32
Dobrý článek je dnes na silvarium.cz (monitoring medií, lesnictví) od ing.Schuberta s názvem Neetická kampaň ekologistů.
Ale mám radost že potvrzuje to, o čem jsem tady před časem psal - vykašlat se na schvalování nějakých přílepků k zákonu o ochraně přírody a zpracovat už konečně samostatný a kvalitní zákon o NPŠ, jinak nebude klid.

Autor: Děda z lesa | 27.02.2017 12:44
Ona BEZZÁSAHOVOST je spletitý problém, který si každý vysvětluje k obrazu svému.
Režim parku byl dán při vyhlášení parku a dále je uveden v zákoně č.114/1992 Sb. § 15-22, teď se bojuje o radikální změny obou táborů.
Nejschopnější ředitelé parku (Žlábek, Stráský, Mánek) se za všech sil snažili šetrným způsobem udržet broučka na uzdě tak, aby nevznikaly škody v okolí, v soukromých lesích a např. i přes čáru v SRN nebo v rakouských lesích kláštera Schladen, kteří hrozily vysokými škodami. A svými těly tomu bránili přivazovači z Hnutí Duha...
Naopak největších těžařem byl největší ekologický ředitel Krejčí, který kůrovce přímo zbožňoval, protože mu zajišťoval vysokou těžbu kůrovcového dřeva mimo I.zóny. A důvod - jeho tchán ing.Jiří Tetzeli (majitel firmy Nord) vlastnil v té době na Šumavě pilu a zeď jej zásoboval. V té době těžilo pro park údajně 36 harvestorů, výše těžeb v jednotlivých letech lze dohledat a přiřadit k tomu jednotlivé ředitele.
Pokud ministr Brabec používá termín masakr motorovou pilou tak to jsou rány do vlastních řad.

Autor: palkopal | 27.02.2017 11:25
Termín \"bezzásahová zóna\" zákon nezná. Zná pouze zóny podle stupně ochrany, pro 1. (a 2.) jsou některé činnosti zakázané (nad rámec zakázaných činností na území celého parku), ale nikde nenajdete, že se nějaká plocha vylučuje z jakéhokoliv hospodářského zásahu. I v 1. zóně ochrany platí ustanovení lesního zákona o zásazích proti škodlivým činitelům (i když po předchozím souhlasu správy ochrany přírody), ale platí, pokud nebyla udělena výjimka z lesního zákona pro účelové hospodaření v lesích zvláštního určení. A to rozhodnutím podle zákona o lesích nebyla, alespoň v době, kdy se proti kůrovci nezasahovalo. Jedinou výjimku podle zákona o lesích mají (měli) prodloužení lhůty k zalesnění ze 2 na 30 let - kdysi udělilo MŽP, podepsán ing. Chlud.
To jenom na dokreslení situace.

Autor: Karel Zvářal | 27.02.2017 10:01
Ministr Brabec prohlásil, že nedovolí schválení senátorského návrhu, což je prý \"masakr motorovou pilou\". Takže bude pokračovat vládní (duhácký) návrh, což je \"genocida broučkem\". Vzato dokola kolem, je to vlastně česká verze trháku Blbý a blbější:-) Dědo, když jste blíž zdroje, zjistěte, kdo první přišel s tou bezzásahovostí a zonací, snad stokrát překreslovanou. Potom se oháněli vědeckou radou NP, ale někdo to musel navrhnout. Té bezzásahovosti říkám bezzásadovost. Tzn. protekční ochrana nepůvodní smrčiny duhovými fanatiky.

Autor: Děda z lesa | 26.02.2017 17:46
Tak sorry... už mám asi pomalejší chápání.

Autor: Karel Zvářal | 26.02.2017 17:43
Dyť říkám, že s Vámi souhlasím... to byla ironická citace duháků. Já myslel, že se mě zeptáte, kdo je ta záhadná postava bradatého mudrce z pražské kavárny:-)) Mohli by celý ten seriál pustit z archivu, to bychom se pobavili. Duháci si tak krásně protiřečí, když chrání NEpůvodní NEmocnou monokulturu smrku, náchylnou na kůrovcové kalamity, v suchých letech to platí obzvlášť. Ale svou chybu za žádnou cenu neuznají, ta tragikomedie se musí sehrát do konce. Jak praví klasik: jsme v Čechách.

Autor: Děda z lesa | 26.02.2017 17:25
Karle, s tou těžařskou lobby to snad nemyslíte vážně, Hnutí Duha také celou dobu masíruje laickou veřejnost tím, že Šumavu vykácí jakýsi nenažraní těžaři.
Veškerá těžby v celém národním parku jsou řízeny výhradně vedenim parku který má najmuty a platí cizí těžební firmy, ale výnosy z těchto těžeb jdou na účet správy parku a jsou to opravdu stamiliony.
A čím více lýkožrouta smrkového, tím více těžby kůrovčáků a peněz pro NP, jehož provoz stojí cca 400.000.000,- Kš ročně.

Autor: Karel Zvářal | 26.02.2017 16:05
Dědo i Víte, souhlas. Až na jeden detail, smrk není nenáviděný, ale vítaný prostředek v boji o národní park. Já mu říkám národní ostuda. A nenáviděná je “těžařská lobby”, která by jen odsávala miliony:-)))) Když jsem viděl v Nedej se toho českého Marxe z pražské kavárny, jak z 20 cm natáčí vyjeté koleje od lakatoše, vždy jsem si pěkně ulevil, ač ještě nebylo po 22. hod. Koleje jim vadí, ale žalostný pohled na sežraný les už ne… Jak že je ten vtip o sousedově koze?-))

Autor: Děda z lesa | 26.02.2017 12:08
Dovolil bych si ještě doplnit V.Pátka.
Kromě řečeného, deseti ředitelů NPŠ s odlišnými názory na funkci parku je největším problémem a doslova vzniklým válečným stavem tzv. ZONACE.
Neuvěřitelných 135 (!) I.zón, roztroušených po celém parku, se zákazem vstupu a zákazem jakéhokoliv lidského zásahu vytvořilo a vytváří pro kůrovce absolutně bezpečné a nerušené zázemí, odkud může nerušeně 2x ročně rojit a vylétat do okolí.
Jeden kůrovcový strom napadne zhruba deset dalších - i dítě ze základní školy dovede spočítat, co lze docílit zásadní bezzásahovostí třeba za 5 nebo 10 let. Tento stav si urputně brání ekologisté i současné vedení parku - zlatý brouček zajišťuje ekologistům likvidaci nenáviděných smrků a parku potřebné miliony při vynucené těžbě.

Autor: Vít Pátek | 25.02.2017 22:33
Základ průšvihu, resp. vytvoření problému, který nemá dobré řešení, je v okamžiku, kdy z CHKOŠ (což je něco zásadně odlišného) byl vytvořen NPŠ tak, že jej netvoří jen souvislá oblast zachované přírody (jak je tomu všude ve světě, kde se k tvorbě rezervací přistupuje se zdravým rozumem), ale i intravilány obcí (!!) a člověkem přetvořená krajina kolem nich.

Autor: Lubos O. | 24.02.2017 13:20
Souhals s Ronem Gordonem krom toho /humanitárního bombarďáka/, to asi opravdu neřekl. Ale rozhodně velký kámoš s \"Balkánskou řeznicí \" to byl.:)).

Autor: Leon Zumr | 24.02.2017 02:33
To nemá cenu fandové soudně uznaného lháře to budou zmiňovat pořád a vůbec jim nevadí že díky chlastu znectil prezidentský úřad že snad víc už to nejde a hlavně jim uniká že podporovat může co chce a stejně to nemá žádný vliv.Šumavu znám a když vidím jak ty zelený komedianti chtějí z hospodářského lesa dělat divočinu stylem necháme to být a vidím co se z těch holých svahů splavuje tak si myslím že ani můj syn kterému je 5 roků zelenou Šumavu neuvidí protože to zarůstá pouze keři a občas vyleze břízka nebo smrk díky kterému to tam vypadá jak vypadá a to je šílená hrůza.

Autor: Petr Havlín | 23.02.2017 22:34
Věcná: Václav Havel větu o humanitárním bombardování nikdy nepronesl. Pokud má někdo důkaz z ověřených zdrojů,tak sem s ním.

Autor: Ron Gordon | 23.02.2017 20:40
Pánové , dlouho jsem odolával leč na Šumavě jsem byl několikráte, ale to je již hodně dávno, to ještě byla krásně zelená. Já mám spíše na očích kůrovcem požírané Beskydy. Nevím proč si hned někteří musí přiložit polínko, když president sdělí svůj náhled na věc. Je to jeho pohled a jediné co můžeme, tak to můžeme s tímto nesouhlasit. Kolik z Vás se stejným způsobem ohradilo proti prezidentu - humanitárnímu bombarďákovi ? Nu a pokud si myslíte, že jste lepší, moudřejší a prozíravější tak je třeba kandidovat, volba nového presidenta je za dveřmi. Myslím, že trocha úcty by některým, kteří presidentovi nesahají ani po kotníky prospěla.
Vrátím se ještě k té smutné Šumavě, kterou napadl kůrovec a našli se takoví odborníci, kteří tvrdili příroda si pomůže sama a svými chrabrými těly bránili mrtvé stromy a nepochopili nesmyslnost svého jednání, tak jak opičí matka nepochopí smrt svého potomka a tahá jej sebou, dokud se nerozpadne, nu řekne se - opičí láska. Vraťme se však k dnešním dnům - ptačí chřipka, likviduji se chovy drůbeže, likvidují se holubi- pýcha chovatele, kteří byli ve voliérách, likvidují se pštrosi - kde jsou ti chrabří ochránci, kteří tvrdí - příroda si pomůže sama, proč nechrání vlastními těly mnohdy zbytečně vybíjené ptactvo. Tady si příroda nepomůže sama nebo to jen není atraktivní, zviditelňující ?
Člověk by měl žít v souladu s přírodou a určitě samí obyvatelé Šumavy nejlépe vědí, jak sní nažívat, nepotřebují hejna zelených bezmozků nalétávajících bůh ví odkud, aby spasili přírodu, nepotřebují císařské rady našich poslanců, kteří si myslí, že složením poslaneckého slibu sežrali všechnu moudrost světa.

Autor: Děda z lesa | 23.02.2017 12:39
Na Šumavě dlouho klid nebude, protože se nejedná o zákonu o národních parcích, ale o jakési změně zákona o ochraně přírody a krajiny, do kterého se snaží vtěsnat nějaká pravidla o všech národních parcích, ale jedná se vyloženě jen o NP Šumava...
Naši slavní zákonodárci si kdysi dali do zákona č.114/1992 Sb. toto : cit. - § 15, odst.3 - Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.
Toto ustanovení bylo naplněno pouze u NP České Švýcarsko, který byl vyhlášen zákonem č.161/1999 Sb., ostatní parky byly vyhlášeny pouze nařízením vlády.
Proto všichni rozumní lidé v rámci již konečného zklidnění situace požadují samostatný zákon o NP Šumava, ale jasná pravidla bohužel někomu nevyhovují...
Naši slavní zákonodárci by měli teď projednávanou novelu o ochraně přírody celkově zamítnout (oba návrhy) a už konečně splnit to, co jim ukládá zákon - samostatný kvalitní zákon o NPŠ.

Autor: Fesoj | 23.02.2017 11:01
Nemohu si pomoci, ale co se týče těch různých aktivistů, s nostalgií vzpomínám na výrok pplk. Kovaříka, zvaného Saša : \"To chce dlouhej vobuch. Dlouhej vobuch a nic jiného nepomůže\".

Autor: Ellhenicky | 23.02.2017 10:53
Pepo, zákon o národních parcích je politické rozhodnutí a muselo Ti být jasné, že ihned se zde objeví dva tábory, které půjdou proti sobě i když se v normálním životě uznávají. Já mám totožné názory jako Ty. Z přispívajících jsem asi jedním z těch, kteří mají Šumavu na dosah ruky. Mám zde dost kamarádů,spolužáků lesáků a známých, kterých se na jejich názor nikdo neptá a neptal, kromě Jihočeského senátora Jirsy z Hluboké, který něž šel s návrhem na trh, tak objel skoro všechny vesnice na Šumavě a podal pravdivou informaci jak se na to zde lidé dívají.Na Šumavě jsem praktikoval a to byla ještě zelená.Když jsem viděl ty dobrodruhy, kteří se připoutávali ke stromům a měli za to více něž dřevaři a brali to jako zpestření, tak jsem si o tom udělal svůj obrázek. Málo kdo z nich tam byl z přesvědčení. V těch vesnicích tam bydlí převážně lidi, kteří mají k Šumavě vztah a když je někdo podezírá co by z ní mohli udělat, tak to soudí podle sebe. Na Šumavě se žilo a žije jinak něž ve městě.

Autor: František Dušák | 23.02.2017 09:18
Jan Rys BINGO

Autor: Fido z Řáholce | 23.02.2017 08:45
Mám obavu z jedné věci. Dejme obcím, jejich samosprávě možnost, rozhodovat co zde a kde vybudují. Souhlasím ALE! Samospráva jsou většinou lidé ne tak zkušení, aby nepodlehli lákavým nabídkám různých developerům a hlavně možnému přísunu peněz do obecní pokladny. Ale jistě znáte případy, např. Bublava,kde ze velkého humbuku a ve velkým budoval agua areál a jak to dopadlo, jistě znáte obce, resp. zastupitele obcí kteří naletěli na vidinu pohádkových zisků a nakonec obce a jejich majetek skončil v exekuci. Myslím, že ani já a většina diskutujících nejsme odborníci na Šumavu potažmo životní prostředí. Disponujeme v tomto směru minimem informací. Ale názor samozřejmě můžeme vyslovit, ale slušně.

Autor: Jan Rys | 23.02.2017 07:43
Vážení kolegové, vadí vám, že o ČR rozhodují úředníci v Bruselu? Vadí vám, že Brusel a občanští aktivisté daleko od České republiky chtějí rozhodovat o našem právu vlastnit zbraň? Obyvatelům Šumavy vadí, že o nich rozhodují úředníci v Praze a občanští aktivisté, tedy neználkové, kteří na Šumavě možná nikdy nebyli, nejvýš tak jednou do roka na houbách. Domácí tam musí žít po celý rok a také potřebují nějaké živobytí.

Autor: palkopal | 23.02.2017 07:30
Pravdu díš, hochu.
Stejný scénář probíhá i na Šumavě - původní a zachovalé přeměnit na něco nového. Od roku 1991, od vyhlášení NP.

Autor: Radek Chadim | 23.02.2017 03:19
Nemyslel sem si, že bych tady našel někoho s podobným názorem, ale nikdo mě asi nepřesvědčí, že otevřít Šumavu lidu na úkor přírody je dobrá věc :-).
Nedávno se řešila potenciální Čučická přehrada na řece Oslavě, která by zaplavila jedno z nejkrásnějších údolí u nás, v současné chvíli z velké části přírodní rezervace - ochranáři chtějí toto území povýšit dokonce na národní přírodní rezervaci (z čehož jsou všichni vlastníci přímo nadšení, myšleno ironicky, protože jim to zase omezí jejich vlastnická práva k jejím pozemkům :-)). Je zajímavé, jak povodí Moravy včetně nejvyššího (bývalého, myslím, že byl odvolán nedávno) tvrdošijně stojí za názorem, že jiný zdroj pitné vody pro Brno takřka neexistuje, že přehrada bude zadržovat vodu v krajině a že by to mohl být v budoucnosti i zdroj vody pro nedalekou JE Dukovany. Do budoucnosti nikdo nevidíme, ale i totálním ekologickým debilům jako já je jasné, že vodu toto dílo v krajině nezadrží, ale jen v tom údolí, kvůli vodě pro Brno lze zaplavit jistě i jiné a ekologicky i esteticky méně cenné údolí, případně hledat lepší a ekonomičtější zdroj vody pro Brňany, že zaplavení vodního díla nezaplaví jen to co zaplaví, ale změní to celkový přirodní charakter krajiny nebo blízkého okolí, který je spíše teplomilný, a z elektrárny vám odborníci řeknou, že pro vodu na elektrárnu budou chodit jako doposud do přehrady dalešické/mohelské, a že to nevypadá, že by tato vodní díla měla v blízké budoucnosti vyschnout :-). V Oslavanech dokonce starosta pořádá protesty proti výstavbě, i když zrovna Oslavany by vodní dílo mohlo nejvíce zachránit před potenciálními povodněmi, a lidé spíše s ním dokonce i souhlasí než nesouhlasí. A pak se také člověk dozvídá z různých zdrojů, jak určitá skupina lidí tlačí na stavbu a lidi, kteří o ní rozhodují, protože nejde o nic menšího, než je několik miliard při její stavbě a údržbě.
Nepotřebuju být na Šumavě každý den, abych tušil, že podobný scénář probíhá i na té Šumavě, a vzhledem ke zkorumpovanosti naší země by pro celou Šumavu i jiná dnes chráněná území bylo jistě nejlepší, kdyby daná věc zůstala minimálně tak, jak doposud, protože jak někdo začne tlačit na nějaký zásah do chraněného území, tak to v dnešní době nebývá pro její ochranu, ale pro ochranu zájmu jeho samotného.

Autor: palkopal | 22.02.2017 20:50
Fesoji, já ho předem požádal o prominutí a on podle reakce pochopil, jak jsem to myslel.

Autor: Fesoj | 22.02.2017 20:24
Palkopal, Ty znáš Radka natolik dobře, že ho označuješ za zeleného vola ? Já s tímto jeho názorem sice taky nesouhlasím, ale to nesmí být důvod k urážkám ! Asi si drobátko nevidíš do huby.

Autor: František Dušák | 22.02.2017 20:16
Je úžasné, že čím dále od Šumavy lidé žijí, tím více ví, jak s ní nakládat. Místní to jsou holt blbci a musí jim někdo chytrý z daleka poradit.

Autor: Antonín Straka | 22.02.2017 19:18
Ještě dodám, že oba ty návrhy jsou podle mne na h...o,ale ten sněmovní jen jen menší zlo.

Autor: Antonín Straka | 22.02.2017 19:10
Pro Fesoje - nebojte celý projev znám. Ale jak jsem už psal, průšvih je v tom,jak se k tomu prezident vyjadřuje, protože tím víc škodí než prospěje. Nehledě na to, že si nedělám iluze o tom, že mu jde jen o lidí ze Šumavy a ne o developery, vlekaře atd.Nesouhlasím s mnoha věcmi co se na Šumavě dějí, ale ten senátní návrh už je za hranou.

Autor: palkopal | 22.02.2017 17:18
Chtějí žít bez toho, aby jim někdo kecal do toho, co mají na zahrádkách - žádný jiný NP u nás nezasahuje do intravilánu obcí.

Autor: Radek Chadim | 22.02.2017 16:08
To je sice pravda. Na druhou stranu by mě zajímalo, co si myslíte, že ty obce chtějí na té Šumavě chránit?

Autor: palkopal | 22.02.2017 15:59
Promiň, Radku, ale musím Ti říct, že jseš zelenej vůl. Podle toho, co píšeš, víš o tom prd.

Autor: Radek Chadim | 22.02.2017 13:33
O zákon o národních parcích se moc nestarám, nicméně jsem pro přísnější ochranu. Ona jakákoliv ochrana přírody není ochranou přírody před přírodou, ale před zásahy člověka, a tak by to podle mého názoru mělo být. Dávat větší kompetence lidem a obcím povede akorát ke zničení toho, co Šumavu dělá Šumavou. Argumenty jedné i druhé strany jsou stejně závadné, ochránci se snaží získat více peněz na ochranu, protože je to jejich zájem, těžaři, developeři a obce zase hájí svůj zájem, aby mohli stavět obrovské hotely a sjezdovky. O pravdu, všeobecné dobro nebo spravedlnost nejde ani jedné straně. Ale vzhledem k tomu, že nejsme v SRN ale ČR, tak bych se raději držel té orchranářské strany, protože tam není moc co pokazit. A les nesežrali ochránáři, ale kůrovec, a těžko se najde vhodnější plocha k tomu, nechat to na přírodě, jak se s tím vypořádá, než zrovna v NP - za poslední dva roky je kůrovec v každém hospodařském smrkovém lese kvůli suchu a teplu, i když se tam dělají dlouhodobě zásahy proti kůrovci, tak to moc nepomáhá, takže nevěřím, že zásahem před léty proti kůrovci na Šumavě by se tím problém vyřešil.

Autor: Fesoj | 22.02.2017 09:07
Pánové, ale četli jste jeho CELÝ projev ? Někomu se může nelíbit, JAK mluvil, ale podstatné je, O ČEM mluvil. A já si stejně jako on myslím, že Śumava tu musí být pro lidi a ne pro pár zachraňbrouků, kteří se ohánějí tetřevem a já nevím, čím ještě, ale zapomínají na to, že les tvořený smrkovými soušemi asi nebude pro tetřeva to pravé ořechové.

Autor: Fido z Řáholce | 22.02.2017 09:03
Naprostý souhlas s Josefem.

Autor: Leon Zumr | 22.02.2017 08:16
Co od něj čekat jiného :-/ Už ať zaleze na vysočinu a je klid.http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=13735

Autor: Antonín Straka | 21.02.2017 22:49
Přesně jak to píše Petr Havlín. Hulvátství není argumentace, a i kdyby měl v něčem pravdu, takovýmto primitivním schazováním svých názorových odpůrců celé věci spíše ublíží než prospěje. Ale starého psa...

Autor: Petr Havlín | 21.02.2017 22:16
Kdyby ty svoje rádoby bonmoty pronášel v hospodě páté cenové skupiny coby soukromá osoba,tak prosím,tam on patří . Od nejvyššího ústavního činitel mluvícího v parlamentu očekávám něco úplně jiného.

Autor: Fesoj | 21.02.2017 18:24
Pan prezident dnes podpořil senátní verzi zákona o národních parcích. A to jsko obvykle s vtipem sobě vlastním. Nejenom že se opřel do biomasy Kateřiny Jaujau, ale s tím přeříznutím aktivistek z Duhy zaperlil opravdu nádherně, u mě za to má 1 s hvězdičkou !!!