Budeme registrovat trofeje ?Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Fesoj | 01.03.2018 10:20
Co se týká genetiky naší lovné zvěře, myslím, že Mendelova univerzita, konkrétně Ing.Ph.D. Martin Ernst, v tomto směru už udělal spoustu práce a nashromáždil víc než dost různých materiálů, takže by nemělo nic stát v cestě zařazení univerzitních sbírek do unijního registru. Naproti tomu sbírky trofejí paroží našich jelenovitých v soukromém držení, zvláště pokud se jedná o lebky bez dolních čelistí, případně ještě zkrácené, asi velký vědecký význam mít nebudou bez ohledu na počet exemplářů tam zastoupených. Navíc žádné \\\"funkční - měřitelné - jednotky dědičnosti\\\" tam nevidím a o využitelnosti pro člověka by se taky dalo diskutovat Dle mého názoru, vyjádřeno jedním slovem - blbost.

Autor: Jan Slavětínský | 01.03.2018 09:55
Sněmovna podpořila úpravu pravidel pro užití genetických zdrojů
Agrární obzor | 23.2.2018 | Rubrika: Živočišná | Strana: 50 | autor: PEZ | Téma: Česká inspekce životního prostředí

Vládní návrh nového zákona přináší zpřesnění pravidel pro využívání genetických zdrojů podle unijních předpisů, který podpořila v úvodním kole Sněmovna. Předloha o podmínkách využívání genetických zdrojů nyní zamíří k posouzení do výboru pro životní prostředí a do školského výboru.

Návrh upravuje pravidla pro zařazení sbírek genetických zdrojů do unijního registru, který spravuje Evropská komise. Zařazení do registru bude podle předlohy posuzovat ministerstvo životního prostředí. Kontrolovat dodržování podmínek pro přístup ke genetickým zdrojům by v Česku měla Česká inspekce životního prostředí. Za porušení by mohla uložit pokuty až do 50 000 korun, peníze by plynuly do Státního fondu životního prostředí.
Část poslanců poukazovala na nejasnosti. Například, že by mohla být nutná i registrace herbářů nebo sbírek motýlů či paroží - a to i soukromých. Ministr životního prostředí Richard Brabec ale zdůraznil, že registrace by byla dobrovolná. Pokud by se však uskutečnila, podmínky by se následně musely plnit.
Předlohu dostala Sněmovna od vlády už v minulém volebním období. Zůstala před druhým čtením a s volbami takzvaně \"spadla pod stůl\". Evropská komise oznámila loni v říjnu ministerstvu pro životní prostředí, že s Českem zahájí řízení pro porušení povinnosti.
Kabinet očekává, že pokud by unijní soud pokutu Česku uložil, mohlo by jít o jednorázovou částku kolem 54 milionů korun a o dalších 270 000 korun denně - až do zahrnutí evropského předpisu do českého právního řádu, stojí v důvodové zprávě. Nepřijetí zákona by navíc ztížilo výzkum a vývoj genetických zdrojů.
Genetickým zdrojem je podle předlohy jakýkoli \"materiál rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a má pro člověka význam z hlediska dalšího využití\".

Autor: Jan Slavětínský | 01.03.2018 09:55
Četli jste toto?