Dnes je 17.4. 2024. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Vedete kroniku MS?Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Jiří Gabriel | 13.03.2011 16:51
Naše sdružení vzniklo v roce 1946 ale kroniku začal vést můj táta v roce 1964 a vedl ji až do své smrti (přes 20 let). Další kronikář ji vedl zhruba deset let než i on navždy odešel z našich řad a převzal to další který ji vedl takřka dalších dvacet let a po jeho smrti se v roce 2009 kroniky ujal můj bratr a tím se kruh zatím uzavírá. Od kronikáře Jaroslava Gabriela až ke kronikáři Jaroslavovi Gabrielovi.

Autor: jirka marek | 10.03.2011 11:59
Letos jsem byl pověřen vedením kroniky našeho MS.
Bude mi předána tuto sobotu na výročce.
Už jsem ji měl zapůjčenou,ale přesně nevím,od které doby se datuje.
Pak dám vědět.

Autor: Matěj Fous | 09.03.2011 23:07
Vedu (píši)již delší čas kroniku obce ve které žiji a považuji za správné to,co psali ti vaši kronikáři v MS.Skutečně je lepší psát kroniku nanečisto a zapsat do knihy s odstupem - já tak činím až nejméně po roce. Pokud vím,tak kroniky Mysliveckých sdružení nebývají obvyklé z důvodu že tyto málokde jsou stálé.

Autor: Jan Poledník | 09.03.2011 09:08
Myslivecké sdružení ve kterém působím vede svoji kroniku. Byl jsem pověřen jejím převodem do elektronické podoby. Napadlo mě tak téma k zajímavé diskuzi. Vedete ve svých sdruženích také kroniku? Od jakého data vaše kronika začíná? Kdo ji vede? Jaké údaje do kroniky uvádí či naopak neuvádí?

Ta naše začíná rokem 1920. Původní autor (dnes již nežijící) ji začal psát někdy v 70. či 80. letech. Do kroniky zaznamenával činnost sdružení (výsledky lovů, brigády, plesy, oslavy MDŽ a MDD, příchod a odchod adeptů a členů sdružení, odchov bažantů, pravidelné roční přezkoušení LUPů, pravidelný turnaj ve střelbě z brokových zbraní, založení uznané bažantnice, spory se sousedy o hranice a spoustu jiných zajímavých). Později do kroniky začal zaznamenávat i úsměvné či poučné historky. Do kroniky zapsal i situace, kdy sdružení trestalo své členy za neplnění svých povinností, případně jejich vyloučení. Kronika má poslední zápis v roce 2007 a náš kronikář tvrdí, že některé informace je lepší zaznamenávat s časovým odstupem. K tomuto datu má 500 stran.