Ministerstvo zemědělství chce, aby myslivci mohli celoročně lovit daňky a sikuVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: palkopal | 16.08.2019 22:22
Přěsně tak nějak jsem si to představoval. Ale bál jsem se to popsat, neb mi to připomínalo dobu nedávno minulou, o které jsem si myslel, že se už nevrátí.
Ale asi jsem se mýlil.

Autor: František Dušák | 16.08.2019 18:47
Re palkopal: To je jednoduché. Každý, kdo chce lovit si bude platit svého nezávislého kontrolora. Pak se zjistí, že když si ho platíš, tak není až tak nezávislý. Proto bude zřízen fond do kterého budeš platit a ten bude platit nezávislé kontrolory, kteří budou kontrolovat nezávislé kontrolory placené lovcem. Ale bude k tomu třeba zřídit ústav na úrovni ministerstva, aby bylo kontrolováno, že všichni nezávislý kontroloři jsou opravdu nezávislý. Kapišto? Jak prosté Watsone.

Autor: palkopal | 16.08.2019 18:24
\"důsledně kontrolovat každý ulovený kus nezavislým kontrolórem\"
Lehce se to napíše, ale jaká je představa o provádění a kdo by to dělal?

Autor: Fido z Řáholce | 16.08.2019 13:11
Super řešení s přemnoženou spárkatou zvěří, a to je jen začátek. Divím se MZe, že něco takového připustí, nehovoříc o ČMMJ. Stále jen čekám, kdo a kdy konečně přinutí zemědělce, resp. subjekty, hospodařící na honebních pozemcích, zejména ty velkopěstitele řepky, kukuřice a dalších plodin k tomu, aby umožnili nám myslivcům v době zrání těchto plodin, lovit v nich zvěř. Kde skončil návrh MZe na volné pásy v lánech se jmenovanými plodinami? Stále jen čekám, kdy se konečně zveřejní oblasti, kde je jaká zvěř přemnožena a proč. Z části znám odpověď. Jsou to někteří soukromí vlastníci honiteb, podnikatelé, kteří si spárkatou zvěř šetří a pak pozvou k lovu trofejových kusů své kamarády. Jak sleduji vyjádření představitelů ČMMJ, opět se dočkáme apelu na jednotu myslivců a intenzivní lov. Probudí se konečně funkcionáři ČMMJ k tomu, aby apelovali na MZe a příslušné profesionální spolky, s cílem novelizovat zákon o půdě. Skončili žně, strniště se neorá, jen se porýpe a opět oseje. To ty hraboše nezlikviduje. Samozřejmě, zemědělci jsou podnikatelé, jim se nemohou házet klacky pod nohy, kdo by pak uživil národ. Oni za stávajících podmínek určitě ne. Ve svém okolí znám tři velkopěstitele, kteří sklidí a prodají úrodu do zahraničí. Tam lépe platí.
Prý se připravuje nový celovečerní film a místo „Konec vodníků v Čechách“ se bude jmenovat „Konec myslivosti v Čechách“ Je prý velký zájem o herecké obsazení, zejména stran ochranářů a vlastníků HP.

Autor: Karel Zvářal | 16.08.2019 11:52
Pro Tomia: Panty jsou významným zdrojem afrodiziakálních hormonů, někde se jeleni chovají na farmách jen kvůli tomu. Takže to jen tak pro zasmání pro ty, co už mají trucovnu artefakty zaplněnou a chtěli by raději okoštovat elixír mládí.

Autor: Radek Chadim | 16.08.2019 11:21
Doby lovu byly patrně stanoveny tak, aby se co nejvíc omezila možnost lovit nevytlučená zvěř parohatá a samice od malých nesamostatných mláďat, což změna doby lovu značně narušuje. Navíc, doby lovu v množství zvěře nehraje takřka žádnou roli, jak tady asi všichni vědí. Pokud chtějí snižovat stavy, tak je potřeba nasčítat reálné počty, naplánovat lov vycházející z reálných počtů, a né z nějaké fantasvyhlášky, a pak důsledně kontrolovat každý ulovený kus nezavislým kontrolórem. Za poslední větu mně určitě František zase nadá, ale co už. Na uživatelích a majitelích pozemků se to nechalo doteď a teď uživatele pláčou, jak je zvěře moc a jak není v jejich silách počty snížit, a majitélé jak je zvěře moc, a jak nebude možné pěstovat les a jaké to dělá škody, ale prachy z nájmu honiteb jim nesmrdí - majitelé pozemků nikdy nic neřešili, neřeší a řešit nikdy nebudou, budou to dělat vždy uživatelé honiteb a u nich se na rozumný přístup nedá spolehnout, jak ukazuje současná situace. Tady je potřeba nastavit benevolentnější přístup v provádění a mnohem přísnější pravidla, co se týče vykazování úlovků, protože jak vidíte, tužkou se počty nesníží.

Autor: Tomio | 16.08.2019 10:27
Nechápu lov daňka a jelena od 1.7 a laně, daněly od 1.8.

Umožnění lovu trofejové zvěře v lýčí je naprosto tragické. A nevím, co kdo s tím sleduje.

Autor: Jan Slavětínský | 16.08.2019 05:57
Asi takto:


§ 2a
Od 1. ledna 2020 do 31. března 2025 se doba lovu stanoví pro dále uvedené druhy
zvěře odchylně od ustanovení § 1 takto:
a) daněk skvrnitý – daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna do 31. ledna
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
b) jelen evropský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
c) muflon – muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou
let věku od 1. ledna do 31. prosince,
d) sika japonský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
e) srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku
od 1. ledna do 31.prosince


Myslím si, že normální myslivec může využít i jistých \"pozitiv\". Např. u srnčího celoročně lovit slabé kusy a sanitárky bez vyřizování vyjímek , paličkáče atd. Každý hospodář v tom může najít to své...

Autor: palkopal | 15.08.2019 19:20
http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/mze-navrhuje-upravit-doby-lovu-hlavnich-druhu-sparkate-zvere

Autor: František Dušák | 29.05.2019 15:31
No dlouho jsem se držel a nepsal. Ale už jsem se neudržel. Kuwa Radku, co furt sereš stát a nějakou SSM jako hlídače myslivosti. Myslivost si má hlídat majitel honebního pozemku. On má nastavit smluvní podmínky tak, aby vyhovovali vlastníku i nájemci. Tam má dojít ke shodě a konsensu v základních otázkách. Nějaký pantáta na SSM je zcela k hovnu. Ale pokud jsou k hovnu i Honební společenstva a LČR, tak je něco špatně. A určitě to není špatným zákonem. Ono to totiž takto vyhovuje i většině vlastníků honebních pozemků. Většinou na myslivosti participují, ale navenek musí hlásat, jak je myslivost ničí a okrádá. Kdyby je opravdu tak ničila a okrádala, tak neprodlužují nájemní smlouvy za stejných podmínek, tak dávno staví nájemní smlouvy na určitých stavech zvěře apod. Ale ono se tak neděje, jelikož tento stav vyhovuje všem, jen se občas musí trochu zabouřit z jedné či druhé strany, aby se neřeklo, že se nic neděje. A státního hlídače za prdelí už mám na tolik činností, že nevím kolik jich ještě jsem schopen uživit.

Autor: Tomio | 29.05.2019 09:30
Já ti na odpovím - většina hospodářů nechce podstupovat to martirium, které je s tím, že zvedáš plán lovu, s tím, že sčítaní ti vykáže výrazný nadkmenový stav, poté tě začne jebat držitel honitby, a to jsou pak ještě nenormovaný stavy zvěře, kde žádáš na 39 o vyšší věkovou třídu, a k tomu 36 o samičí a samčí do 2let věku, měla tam být I.V třída a bylo to.

Takto musíš pomalu žádat v dančím o 2hlavu,kde je nejlepší odlov, místo toho lovíš špičáky jak kokot.

A nebo si holt domluvíte jiná pravidla ale zase se to nesmí nijak provalit. Ale jak bych řekl, zakrýt jde v dnešní době všechno,jen se o tom nesmí dozvědět moc lidí

Autor: Radek Chadim | 29.05.2019 07:35
Bohužel to ukazuje to, že současný systém mysliveckého hospodaření vůbec nefunguje, protože stavy zvěře jsou nezřídkakdy nepřiměřeně vysoké a rychle se zvyšující. Jak k tomu může dojít, když všichni dělají všechno dobře, dle zákona a vyhlášek, s každoročním posvěcením státu, to nevím :-). Ale mnohem horší je, že stát není schopen cokoliv řídit, kontrolovat a nastavovat účinná opatření (jak v myslivosti, tak lesnictví a zemědělství, a koneckonců i v ostatních činnostech), tam je jádro problému, v současné době má páky jak zredukovat stavy zvěře i se současnými zákony, ale nestará se, nedbá, nekontroluje, neukládá opatření. Tady vidíte vy, co mně vždycky při podobných debatách namítáte, že stát tady není od toho, aby každému stál za zadkem a šikanoval člověka při každém jeho kroku, že v naši zemi to prostě a jednoduše JINAK NEJDE, na lidi muší bejt přísnost :-).

Autor: červenka emil | 28.05.2019 21:53
EKOLIST je to je počteníčko,hlavní příčínu přemnožení kůrovce vidím v transformací lesníctví a otom se na ekolistu nezminují.Zvěř do obor a v lese vlcí se budou pást.

Autor: figi | 28.05.2019 16:09
A jsem přesvědčen, že se to nebude týkat jen daňčí a sičí zvěře, ale plošně veškeré spárkaté.

Autor: Tomáš ČENĚK | 21.05.2019 12:51
Položit LČR,následovat bude privatizace a výkupy od soukromníků,co si s lesy neví rady, poté zvýšit dotace na zalesnění a pak už bude vadit pouze ta zvěř. A aby nedělali myslivci problémy, tak razantně navýšit náhrady za škody způsobené zvěří.

Autor: strejda zajíc | 19.05.2019 08:16
Rade,už nechlašči,nedělá ti to dobře!:-)Je vidět,že nejsi politik,bo ti nahoře to tímto vyřešili.A na vrahy ubohých zvířátek zase zbývá kratší slámka.

Autor: Radek Chadim | 18.05.2019 19:29
Je zájímavé, ať se na MZe dostane jakýkoliv mudrc přes chov zvěře, lov a myslivost, tak vždycky se z něho vyklube... aha na to slušný slovo vlastně neexistuje. Kdyby to byl praktik z nějakého revíru, tak by ho jistě taková kravina ani nenapadla, spíše by asi začal tím, že současné stavy je potřeba poctivě spočítat, zapracovat do plánu lovu a dohlížet nad jejich plnění. Bohužel bujarý biznis hlavně LČR s honitbami, kdy za velké peníze chtějí pronajímat od zvěře a teď už i od stromů prázdné revíry konečně nese ovoce :-), a zemědělci by se měli stydět jaké jsou to měkoty :-), protože dokud zvěř žrala jejich pole, tak na MZe se všichni tvářili, jakoby se nic nedělo, a to jsem si vždycky myslel, že právě zemědelci maji na MZe nejlépe ušlapanou cestu, no člověk se učí celý život a dozvídá pořád něco nového.

Autor: zutro | 17.05.2019 21:14
Já se těším až bude povolen celoročně vlk.

Autor: strejda zajíc | 17.05.2019 18:13
Podle sebe soudím tebe?:-)Masakr už mohl být v době lovu,opak je však pravdou.Většinou se přichovává místo aby se snižovaly stavy...

Autor: Jan Šálek | 17.05.2019 17:09
Vážený pane Ambroži, já si teda morální úrovní myslivců a důvěrou v myslivosti moc jistý nejsem. Poslední dobou všude vidím jen honbu za trofejí, co nejvyšším počtem nastřílených kusů popřípadě masem. Ono by taky se zrušenou dobou lovu mohlo souviset i konec nějakého chovu a lovu! Zkrátka masakr a vybití zmíněné spárkaté. Gratuluji LČR ke svedení výsledků jejich hospodaření na kůrovce, bravo.

Autor: Břéťa Ambrož | 17.05.2019 11:34
Nebál bych se toho, stále mám v morální úroveň myslivců důvěru a věřím, že nikdo nebude střílet např. brezi holou, nebo jeleny a danky bez parozi... nařídit povinne to zatím nechtějí,a tak už je to jen o svědomí toho kterého myslivce.

Autor: Radek Chadim | 16.05.2019 19:10
Lesáci nechtějí stavět oplocenky v kůrovcovích (ne)lesích :-), tak zvěř musí být zredukována, řekl bych, že dančím a sikou to teprve začíná. Sice úplně nechápu, k čemu to bude, to prodloužení doby lovu, když všichni plní plány lovu v současné době lovu, ale budu nad tím ještě chvíli přemýšlet a třeba na to přijdu :-).

Autor: Jiří Švejda | 16.05.2019 17:53
Jasně na kůrovce se dá svést opravdu vše.Stát něco zanedbá a následně to odnese zvěř.Prostě někdo to odnést musí.Přijde mi ,že pro některé by byla ideální příroda beze zvěře.

Autor: martes | 16.05.2019 16:45
Co na to říkáte? My dančí máme i nějaké ty škody, ale mně osobně se to nelíbí.

http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/mze-chce-povolit-celorocni-lov-danci-a-srnci-zvere-pomuze-to-ochrane-sazenic-stromu