Výřad - správné pořadí?Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Jan Slavětínský | 09.12.2021 07:51
palkopal - Kdo u vás ve spolku dělá hospodáře? Zastav se u něho na kafe a on ti to všechno řekne, ukáže všechny ty papíry, které vyplňuje a do daných termínů odesílá na pověřenou obec. Včetně těch plánovaných honů , sčítání, plánů odstřelu....

Autor: palkopal | 08.12.2021 21:10
Ale no tak, tolik hledat a číst umím. K čemu by v našich krajích byl právním předpisem ošetřený plán, kdyby se nemusel předkládat úřadu, že?
Já reagoval na toto:
„Autor: Jan Slavětínský, 29.11.2020 14:28 …A ještě taková malá věcná – hony se plánují a hlásí…“
Tak jsem chtěl vědět, na který úřad (MÚ Světlá nad Sázavou nebo i někde jinde?) a podle čeho (§ či §§) hlásíte (písemně, telefonicky?) asi v tomto duchu: „Tak ten hon (společný lov) na tehdy a tehdy, jak jsme oznámili zasláním plánu, příloha Mysl/5, tak ten se skutečně tehdy a tehdy bude konat.“
Využil jsem téma a následnou diskusi a mířím k něčemu jinému – plán (dohodnutý, odsouhlasený či daný rozhodnutím) je jenom plán (jinak záměr, výhled, předpoklad apod.). Za jeho nesplnění je sankce pouze v jednom případě – překročení normovaných stavů spárkaté. Dovozuji, že pouze v tomto je plán závazný. O neuskutečnění společného lovu na drobnou nic, ani o provedení v jiný termín, případě jiný počet společných lovů. Např. kachny plánované dvakrát, ale byli jsme čtyřikrát (sobota či středa dodržena). Je to nezákonné nebo ne? A pokud ano, tak podle kterého §, případně sankce.
Mně totiž stále vychází, že celé myslivecké plánování je spíš takové cvičení, aby se myslivcům nezkrátily žíly a byli udržováni v napětí, že nad nimi někdo bdí.

Autor: strejda zajíc | 08.12.2021 15:34
Právník se diví a nad tím obyčejný myslivec(MH)žasne.Vyhl.553/2004,příloha 5.Tam se plánuje datum spol.lovu,místo zahájení i výřadu,část honitby,kde bude lov probíhat.Tož tak.:-)
P.S.Nic ve zlém,nikdo neví všechno.

Autor: palkopal | 07.12.2021 21:37
Ještě bych měl jeden dotaz:
Proč se musí společné lovy na drobnou (hony) hlásit OSSM?
Nějak se mi nedaří nalézt ten správný §.

Autor: Radek Chadim | 01.12.2021 18:05
Mysl 5 se jmenuje MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ ČÁST PLÁN SPOLEČNÝCH LOVŮ ZVĚŘE, takže by to mohlo svádět i k tomu, že se mají plánovat i společné lovy na černou nebo jinou spárkatou zvěř. Nicméně v praxi se plánují jen hony na drobnou, tedy alespoň u nás.

Autor: Oldřich Vopršal | 01.12.2021 17:31
Pravdu máš Zajíci! Žil jsem v omylu. Skutečně žádné společné lovy dle platné legislativy na úseku mysliveckého hospodaření na spárkatou zvěř se neplánují. Tudíž logicky ani nehlásí. Omlouvám se tímto všem, které jsem níže napsaným příspěvkem mystifikoval. Stále platí, že v myslivosti nikdo neví všechno, že stále je se co učit a že nejme nic než věční zelení adjunkti.

Autor: strejda zajíc | 01.12.2021 16:37
Pak mi není jasné,Oldo,proč je ve vyhlášce §2,odst.2,který říká,že se plánují společné lovy POUZE na drobnou.

Autor: Karel poslík | 01.12.2021 11:44
Pojďme se podívat na tzv. praktično , nebo realitu života. Honem se dá nazvat každý společný lov a taktéž nevyvracím, že hon na drobnou může být proveden formou naháňky. Z útlého mládí si pamatuji na nádherné lesní hony na zajíce, které byly prováděny téměř vždy formou obstoupených lečí. Řekněte dnes někomu ať přijde na naháňku a je téměř jisté, že přijde s kulovnicí. To samé platí naopak i o honu. Za slovem hon si myslivec představuje lov drobné a naháňku má každý spojenou s lovem spárkaté, bez ohledu na skutečně prováděný způsob = průběh lovu. Už jsem byl očitým svědkem přešlapů, kdy na bažantí hon přijeli chlapi s kulovnicemi.
Vedoucí společného lovu při zahájení definuje co a jak se bude lovit a to je posvátné.
Já jsem spíše mířil na to, že se začínají poslední dobou objevovat všelijaké kombinované akce, které by se daly přikrýt universálním názvem hon, ale bývá to někdy na hraně zákona, nebo kousek dál. Slýchávám příběhy o tom, jak se tu a tam uloví kohout kulobrokem a jsme mimo zákon.
Ono úplně stačí ,když při obstoupené leči , při lovu na drobnou začnou volat honci „prasata“ a už se ládují JS. Zde je to v souladu se zákonem, ale myslivec si nechá zadní vrátka otevřená a nechá si v jednom laufu broky. Potom v napjaté situaci vylétne kohout a už za ním sviští JS. Když si za tím představím hustotu zástavby , tak z toho jde mráz po zádech.
Nemá ani cenu uvažovat o tom, kolik myslivců si uvědomuje, že je mimo zákon vystřelit jednotnou střelou na černou při bažantím honu, pokud bude tento prováděn ploužením. Prostě je přesvědčen, že se to dělat může, protože to vedoucí honu ráno oznámil. Možná to oznámil protože to sám nevěděl, dělají to tak přece všude, nebo dotyčný přeslechl, kdy a kde přesně je povoleno lovit černou pomocí JS.
Není nad to, když se společné lovy organizují tak jako tomu bývalo dříve, pěkně jednoúčelově a je vše po všech stránkách daleko jasnější. Nikdo nemusí řešit vhodnost zbraní , LUPů ani rébus se zvěří na výřadu. Zdar Karel.

Autor: Miroslav Kráčmar | 01.12.2021 10:18
Tím pojmem a průjmem bylo myšleno_hony se plánují a hlásí,kdežto naháňky nemusí....Naháňka je v každém případě hon,je to hon,který se provádí formou naháňky.
A je jedno,jestli je to na zvěř drobnou nebo třeba černou, pokud je to akce plánovaná,hlásit se musí,jak píše Olda i Fesoj.Tak to prostě je...tedy běžná a normální věc.
Samozřejmě,že naháňka na černou,svolaná po obeznání třeba na obnově se nehlásí,bylo by to nereálné a bezpředmětné.
Fesoji_výřad samozřejmě dle mysl.tradic. Jen si nejsem jist,kam na výřadě patří ta třeba stržená,či jinak usmrcená srnčí zvěř.A v žádné ,,chytré" knize jsem to nenašel.
Někde se uvádí,že na výřadu na drobnou patří srnčí do čela,jako první.Pokud jde o spol.hon na černou,pokládá se na konec výřadu,jak napsal smajlik...

Autor: Oldřich Vopršal | 01.12.2021 07:48
K odpovědi na otázku ohledně výřadu. Je to tak, jak píšeš a také jak píše Josef a Karel. Tedy podle významu lovené zvěře: vysoká – daňčí – černá – srnčí – liška – zajíc. Vzhledem k tomu, že srnčí na společných lovech je zakázáno lovit, patří, pokud je zvěř stržená psy nebo si zláme vaz o pletivo oplocenky v průběhu lovu, jako zvěř na výřad, a to hned po černé. Já v tom problém nevidím a myslivecké tradice ctím.
Ohledně naháněk a jejich „hlášení“. Vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě říká, že všichni uživatelé honiteb každoročně vypracovávají pro všechny druhy zvěře, pro které byla honitba nebo její část zařazena do jakostních tříd a pro které byly stanoveny minimální a normované stavy zvěře a určeny jakostní třídy honitby nebo jejích částí, plány společný lovů. Platí to samozřejmě i pro zvěř černou, pokud ji mají zařazenou. Ti uživatelé, co ji zařazenou nemají, nic nevypracovávají, nic „nehlásí“ a zvěř černou loví na společných lovech podle příslušných ustanovení zákona o myslivosti, jeho prováděcích vyhlášek a současných vládních nařízení. Tak to platilo a platí. Lidově řečeno, kdo má černou v kmenových stavech, musí naháňky na černou jako společný lov hlásit, kdo nemá, nic nehlásí, stejně tak jako nehlásí např. naháňku na lišky.

Autor: Jan Slavětínský | 01.12.2021 06:00
Naháňku hlásit nemusíš, alespoň to tak bývalo protože se tak loví např. černá na obnově po obeznání zvěře a hned v ten den . Termín dopředu (podle podmínek) prakticky nevíš .
Ráno černou někdo obejde a na odpoledne se svolává naháňka . U nás v průběhu zimy, sněhu a obnov běžná věc...Hony jsou jasné, ty plánuješ dopředu a hlásíš, dle vyhlášky a prováděcích předpisů....Add. Tři střelci jsou vždy považováni za společný lov ať loví spárkatou nebo drobnou. Vždy bude společná povolenka a určený jeden z nich, ( viz.def.vedoucí honu) jako zodpovědná osoba. Čímž tu akci máš pojištěnou
To není pojem ani průjem, to je běžná a normální věc.

Autor: Fesoj | 30.11.2021 19:17
Ad Palkopal -jsou-li méně než 2 střelci, logicky v žádném případě nejde o společný lov. Ve 2 střelcích za účasti minimálního počtu honců jde o nátlačku, která se za společný lov nepovažuje a hlásit se tedy nemusí. Pokud jsou střelci 3 a více, jde již o lov společný - v případě spáekaté zvěře o naháňku /nevím, jak bych z hlediska zákona jinak než počtem střelců odlišil nátlačku od naháňky/ a společným lovem je i ranní či večerní lov kachen na tahu, kde zákon stanoví povinnost minimálně 3 střelců - ovšem není to hon, nevyžaduje se společná povolenka a nepodléhá hlášení.
Ad Honza Slavětínský - naháňka je společným honem a hlásit se musí, ať je na spárkatou, drobnou či kombinace obojího.
Ad Mirek Kráčmar - plně souhlasím, až na maličkost - uspořádání výřadu by mělo odpovídat mysliveckým tradicím. Šlak mě může trefit, když si na stránkách Myslivosti prohlížím rádoby "umělecké" výřady do kruhu, sestavení hesla "Lovu zdar !" z ulovené zvěře a podobné paskvily, které se bhužel vyskytují převážně v některých reprezentačních honitbách.

Autor: Miroslav Kráčmar | 30.11.2021 14:24
Tak mám pocit, že z toho vzniká pěkný guláš....Pletou se tu pojmy s průjmy a pod.
K lovu drobné zvěře připouští zákon výhradně společný lov. Vžil se pro něj u drobné zvěře název hon. (MYSLIVOST r.1975) Způsoby lovu jsou především _ kruhový hon, ploužení a naháňka,(Javůrek-lovecké praktikum). Takže n a h á ň k a ,je pouze způsob lovu(honu) a loví se na ní i zvěř drobná, převážně zajíc v lesních lečích(těžko se dá v lese použít kruhový hon). Nevím, proč by se tedy naháňka nemusela hlásit, jak se píše níže.
Uspořádání výřadu a co se bude lovit, je dle mého na vedoucím honu a přítomnosti patříčných LUP...

Autor: Jan Slavětínský | 29.11.2021 14:28
Společný lov jsou tří střelci ,pokud mi paměť slouží. Samozřejmě platí - společná povolenka, pes a odpovědná osoba jako vedoucí lovu.
Jinak se o tyto věci zajímá řadový člen, kterému toto bývá jedno a ani nezná právní věci ...A jinak se o toto zajímá statutár nebo MH příp. vedoucí honu, který nese zodpovědnost za pořádanou akci.
A ještě taková malá věcná - hony se plánují a hlásí, kdežto naháňky nemusí. U smíšených lovů jde především o LUPy a je to na MH jak si akci šefuje. Často se první jedna nebo dvě leče vezmou na kachny nebo na bažanty, a potom po svačině vezmou 1-2 leče na černou...Běžná praxe, při dodržení LUPů s výkonem a počty.

Autor: palkopal | 29.11.2021 13:05
Skromný dotaz:
- kde se v zákoně uvádí termín "hon" a je vztažen pouze na drobnou,
- v čem se liší naháňka od společného lovu, resp. lze naháňku vykonat v počtu méně než tří střelců,
- jak jinak se nazývá společný lov na laně a kolouchy, muflonky a muflončata a selata a lončáky a lze takový lov vykonat za účasti méně než dvou střelců?

Autor: Milan Jirmann | 29.11.2021 12:56
Co člověk, to jiný názor. A teď si to Smajlíku přeber. Pořád je lepší trochu poplést položení jednotlivých druhů zvěře na výřadu, než výřad neudělat vůbec nebo na výřadu dávat lišce poslední hryz. LOVU ZDAR!!!

Autor: Vladimír Soukup | 29.11.2021 12:27
Karle nemáš tak úplně pravdu, protože když jdeš do detailu zákona, tak na honu na drobnou nemůžeš legálně lovit zvěř černou, a to proto, že jednotnou střelou do brokovnice sice lze tuto zvěř lovit, ale jen na naháňce, nátlačce a nadháňce. Tudíž pokud se stane, že v leči je černá při honu na drobnou, pak je jediná cesta přerušit hon, vyhlásit naháňku-nátlačku, lovit černou, pak opět pokračovat v honu. Výsledkem by pak mohly být v podstatě výřady dva, jeden za hon a jeden za naháňku nebo jeden společný -co je správně netuším. Ale na tohle pozor, dokud se nic nestane, nic se neděje, ale pokud vy došlo k maléru -pojistné události, poranění, je to přesně to, na čem se pojišťovna otočí a nebude chtít plnit.

Autor: Karel poslík | 28.11.2021 17:35
Smajlíku, nedělej z toho zbytečně bramboračku. Zákon a tradice hovoří jasně. Drobnou zvěř lze lovit pouze na společném lovu , kterému v mysliveckém názvosloví říkáme hon. Pro lov vyjmenované zvěře drobné se podle §45 ZoM smí použít pouze dlouhá lovecké zbraň broková. (Tentýž zákon definuje tři kategorie dlouhých loveckých zbraní - broková, kulová a kombinovaná ). Je tedy jasné , že na honu na drobnou nelze použít nic jiného než brokovnici a s tou lze za současných podmínek a pravidel pro společný lov lovit ještě zvěř černou ( s použitím JS)a pochopitelně zvěř škodící myslivosti. Pravidla pro výřady hovoří také docela jasně. Pokud se jedná o hon, je v čele výřadu ( v první řadě ) liška potom případně zvěř černá , potom srstnatá = zajíc a potom pernatá. Pokud dojde k Tebou popsanému případu, kdy je necíleně ulovena nebo nalezena jiná spárkatá zvěř, měla by tato být mimo výřad ( vyložená stranou výřadu). Pokud je ulovena lovcem, jde o nezákonný lov, na který má ZoM také svá pravidla, jež musí býti respektována vedoucím honu.
V případě naháňky je výřad postaven vždy podle významu zvěře od vysoké, přes jinou zvěř spárkatou a až nakonec , tedy v poslední řadě, by měla ležet škodná.
Spojovat nebo zaměňovat hon s naháňkou, nadháňkou nebo nátlačkou nelze nejen kvůli organizaci nebo zbraním, ale ani kvůli správnému přiřazení lovecky upotřebitelných psů. Zkus si představit takovou neurčitě pojmenovanou akci a řekni, jaké bys tam nominoval psy, aby to bylo v souladu se zákonem. Zdar Karel

Autor: Fesoj | 28.11.2021 10:09
Myslím, Péťo, že pravdu má Smajlík, i když... Vysoká - daňčí - muflon - černá - srnčí - liška - zajíc /nikdo nebude asi při naháňce na spárkatou střílet zajíce nebo srnčí, ovšem náhoda je vůl, srnčí se může zabít o oplocenku nebo být strženo psem, stejně jako zajíc/.
Při honu na drobnou zvěř patří liška do čela výřadu, pokud se neloví i černá, ta má přednost. Dál následuje přípasně stržené srnčí, zajíc, bažant, kachna. Pak srstnatá škodná mimo lišky, např. kuna, nakonec škodná pernatá - šedivka, straka.
Ale dovoluji si upozornit na jednu "maličkost". Naháňka je vlastně druh leče, naháňkou se loví i zvěř drobná, ale vžilo se tak označovat pouze naháňku na spárkatou, což je dnes nejobvyklejší způsob jejího společného lovu - nátlačka nebo nadháňka /honička/ se provádí poměrně zřídka a vždy pouze v něklika málo střelcích.

Autor: Petr Havlín | 28.11.2021 09:15
No podle mého záleží na tom, jak byl takový společný lov svolán.Pokud jako hon na zajíce s tím, že pokud by se narazilo na černou, tak se bude také lovit, tak je to Hon.Pokud by to bylo svoláno obráceně tak je to Naháňka.
Výřad se pak bude řídit tím zda je to Hon nebo Naháňka.

Autor: smajlik | 27.11.2021 21:08
Hon na drobnou zvěř (prý je to hon na drobnou) já to beru jako naháňku, protože podle mě kdyby to byl hon na drobnou mělo by se lovit pouze drobná - zajíc, bažant a příp. liška, kuna.
Hon na černou - pouze černá a příp. liška, kuna.
Protože se loví zajíc i černá, beru to jako naháňku
Loví se zajíc, černá, příp. liška.
Uloví se zajíc, černá a srnčí, která se zapletla do oplocenky. Výřad se uspořádá srnčí, černá a zajíc. Většina říká, že to tak má být. Já jsem toho názoru, že správně je černá, srnčí, zajíc.
V knize se píše - při honu na drobnou se příp. srnčí stržené psem dává do čela výřadu. Při honu na černou zvěř strženo psem srnčí, patří srnčí zvěř za černou.
Kdo má pravdu ? Nechci být jako někdo kdo se bije za pravdu, ale je to výřad a měl by být dobře proveden, protože je to úcta k zvěři