Dnes je 30.11. 2023. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Vnitřní řád sdruženíVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: M.Bergman | 05.02.2012 12:21
1) K zastoupení - zastoupení vychází ze zákona a vše o zastoupení je uvedeno v Obč. zákoníku § 22. Zastoupení ze zákona, t.j.na základě plné moci je samozřejmě platné v jakýchkoliv právních vztazích, tedy i pro hlasování v HS.
2) Host ve sdružení není členem, tudíž jeho hlas ze zákona a z toho vyplývajících stanov nemůže o ničem týkajícím se MS rozhodovat. M.B.

Autor: Miloslav Hanzal | 04.02.2012 19:42
To o tom hlasování prostřednictvím zmocněnce je Fesoji zajímavé. Mirku B., je někde odkaz na právní úpravu na to co popisuješ? Vím že to co píšeš jde "napasovat" např. na valnou hromadu honebního společenstva, tam dokonce člen HS (vlastník pozemku) může dát plnou moc k zastupování komukoli, i tomu kdo nevlastní ani čtvereční metr pozemku. Vím to z vlastní zkušenosti, kdy tito "zástupci" s plnými mocemi si na valné hromadě odhlasovali co potřebovali... Taková je skutečnost, toto zákon umožňuje, takto jde zneužít hlasovací právo vlastníků pozemků, členů HS, kteří kdysi podepsali přihlášky do HS, spolku který jim nic neříká a dají plnou moc komukoli, kdo jim podstrčí kus papíru s plnou mocí k podpisu. Omlouvám se za odbočení. M.H.

Autor: Fesoj | 04.02.2012 15:56
Tak tomuhle nerozumím. Buďto je to člen se všemi právy a povinnostmi, nebo host. A zásadním rozdílem mezi právy hosta a člena je to, že host má hlas poradní, nikoliv rozhodující, čili nemá právo o čemkoli hlasovat, volit a být volen do orgánů sdružení. Myslím, že MS ani není oprávněno hlasovací právo v jakémkoli rozsahu hostovi udělit.
A nevím, nevím, zda by obstálo hlasování prostřednictvím zmocněnce - to by potom třeba k volbám mohl chodit jeden člověk za celou rodinu, pokud by mu vystavili plné moci.

Autor: jirka marek | 04.02.2012 12:38
Mirku dík,ještě prosím,člen,který je na hostování má hlasovací právo,nebo záleží na MS,jestli mu ho udělí?

Autor: M.Bergman | 04.02.2012 11:51
Pro Jirku Marka : Zplnomocněním jakéhokoliv "zmocněnce"(je jím ten kdo plnou moc přijímá) přenáší "zmocnitel" (ten kdo plnou moc uděluje) na zmocněnce ta svá oprávnění, která v udělené plné moci výslovně uvede. To znamená, že pro plnou moc k hlasování by měl nemocný člen do plné moci jinému členu uvést, že uděluje ....plnou moc ve všech věcech k vykonávání práv člena sdružení na členské schůzi dne ..... M.B.

Autor: jirka marek | 04.02.2012 08:11
Chlapi při vyloučení člena je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů.Může třeba dlouhodobě nemocný člen dát na svůj hlas jinému členovi plnou moc nebo jinak hlasovat?Dík

Autor: Miloslav Hanzal | 23.04.2011 21:35
Hmm, kluk má smůlu. Před měsícem úspěšně složil zkoušky, psa má, opravil si krmelec a v zimě přikrmoval, ochotný. Přesto nebyl přijat za člena. Byla to odveta za to, že jsme v zimě zamítli žádost jednoho zájemce o adepturu.
Františku, Františku, ty jedličky už měly být v zemi, už je velký sucho.
A co hubertus, dal jsi do něj naftalín, nebo aspoň cigaretový vajgly, proti molům? Hezké svátky, i Tobě Jarine. M.H.

Autor: František Dušák | 23.04.2011 06:38
Pro Miloslava Hanzala

Tak, jak nemůže provozní řád jít nad zákon, tak také nemůže jít nad stanovy.
Předpokládám, že stanovy máte udělané dle vzoru ČMMJ, že nikdo nevymýšlel vlastní a v těch se jasně říká čl. 7 odst. 4, že k přijetí a vyloučení člena je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů. Stanovy jsou závazné, protože jsou součástí registrace sdružení na ministerstvu vnitra. Zdraví F.D.

P.S.
Nyní vyrážím sázet jedli bělokorou, abych jenom neubližoval zvířátkům, ale také něco dělal pro Matičku přírodu.

Autor: Jarin Beskydak | 22.04.2011 19:23
Ahoj Milouši. Pokud něco neřeší stanovy, může to upravovat provozní řád. Člen nebyl přijat správně. Pro nějaký návrh vždy musí být nadpoloviční většina přítomných členů, u důležitých věcí nadpoloviční většina všech členů. Můžou nastat i specifika. Nás bylo jednou na schůzi 16. Bývalý hospodář přišel opět s "parádní" ptákovinou. Pro hlasovalo 6, proti 5, zdrželo se 5. Nu a že tedy přijato. To bylo polopatického vysvětlování, že pro přijetí návrhu musí mít 9 hlasů. Ale nakonec pochopil i on. Lesu, lovu

Autor: Miloslav Hanzal | 22.04.2011 13:49
Včera na schůzi jsem nepodepsal (jako jediný) novelizovaný Provozní řád, jelikož nesouhlasím s jedním jeho bodem. Jsem připraven nést trest.Františku, poraď (opět), tentokrát ohledně hlasování o přijetí (nepřijetí) za člena. Ve stanovách to ošetřeno nemáme, pouze pro případ vyloučení (musí být souhlas nadpoloviční většiny všech členů). Ve zmiňovaném provozním řádu máme odsouhlaseno že pro přijetí člena je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných na schůzi. Při včerejším hlasování bylo 6 hlasů pro přijetí, 7 hlasů proti přijetí, tudíž byla splněna podmínka Provozního řádu a žadatel o členství nebyl přijat. Je to tak správně, Františku D.? Koukni do paragrafů a dej "rozhřešení". Díky, M.H.

Autor: jirka marek | 22.04.2011 12:09
Chlapi moc díky,taky si to myslím,ale my tam máme např.vloženo(viz Franta),že můžu být člen kolika sdružení chci,ale ne sousedícího.Je na to nějaký zákon,paragraf,atd.?

Autor: František Dušák | 22.04.2011 11:02
Vnitřní řád, neustálý stav dohadování.
Je nutno si uvědomit, že vnitřní řád nikdy nemůže jít nad zákon. Proto nelze do vnitřního řádu zakomponovat, že člen musí být členem ČMMJ, že člen nemůže být ve více sdruženích apod. Vnitřní řád musí vždy schválit členská schůze a to nadpoloviční většinou všech členů, ne nadpoloviční většinou přítomných členů.
Jinak k otázce: Vnitřní řád se nikam neposílá.
Zdraví F.D.

Autor: Karel poslík | 22.04.2011 10:36
Je to jen vaše záležitost. Aby to mělo jakousi štábní kulturu, doporučoval bych prokazatelné seznámení nebo převzetí nové verze řádu všemi členy. Zdar Karel

Autor: Jan Slavětínský | 22.04.2011 07:44
Provozní řád a případné doplňujíci body nebo změny schvaluje pouze členská schůze.

Autor: jirka marek | 22.04.2011 07:38
Zdarec chlapi v našem MS jsme měnili vnitřní řád a proto se chci zeptat,je-li třeba tento řád odeslat nějakému orgánu ke schválení.
Díky za příspěvky.