Nové smlouvy na pronájmy honiteb versus církevní restituceVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Jaromír K | 09.09.2011 18:49
RE: Krabat,.. Pokud si za svým přízpěvkem stojíš,uveď,kde přesně někteří pánové projevili hloupost a závist??... JK

Autor: M.Bergman | 09.09.2011 13:00
Tak vidím, že je většinou ještě klid. Myslím, že polních honiteb se to zřejmě příliš nedotkne, tam se to spíše dotkne současných nájemců na půdě zemědělsky hospodařících. Problém bude evidentně u současných lesních komplexů, na vodních plochách s rybářským hospodařením a stávajících zvěřních oborách na potenciálně církevních pozemcích a na stavbách ve vlastnictví MS ale stojících na vydávaných pozemcích. To bude hlavní možnost zdrojů příjmů, které bude církev bezpochyby chtít maximálně aktivovat ( a jako vlastníkům jim to asi nelze zazlívat). Nemyslím si, že by až na výjimky měli církevní hodnostáři a zaměstnanci církví zájem vykonávat myslivost sami. Ale civilní zaměstnanci naší největší církve již dostali pokyny připravovat pasportizace potenciálních pozemkových a ostatních nemovitosti s cílem navrhování podmínek a postupů jak získávat z nově nabytého majetku max. výnos.

Re: Tomáš Pilík : Pronájem honitby je ze zákona max. na 10 let, přičemž 95% nájemních smluv na honitby bylo uzavřeno v souladu s platností posledního zákona o myslivosti, t.j. od 1.1.2003, takže tyto nájmy končí 31.12.2012. To neplatí pro malý okruh smluv uzavřených až v dalších letech pokud byly uzavřeny na max. dobu stanovenou zákonem a dále pro honitby společenstevní, kde přímo HS vykonává ve vlastní honitbě a výhradně svými členy právo myslivosti.

Autor: Jan Slavětínský | 09.09.2011 10:44
Krabat. To si opravdu myslíte ...?

Autor: Krabat | 09.09.2011 10:10
Tak se z toho tady stává pomale ideologické diskuzní forum. Tahle diskuze je naprosto nesmyslná a směšná (kolik % půdy církev v ČR vlastní? víc jak 50% ? ) Myslivost ohrožuje hlavně lidská hloupost a závist, a někteří pánové tady projevili obojího dostatek...

Autor: Jan Slavětínský | 09.09.2011 06:29
Věřím všemu. Církev už od dávnověků parazitovala na prostém lidu ve svůj vlastní prospěch ,blahobyt a politickou moc. Vše pod slepou vírou.. Ale to nemá cenu...
Budou problémy, věřím tomu. Někdy mi přijde že myšlení lidu nejde v před ,ale couvá.

Autor: Jaromír K | 08.09.2011 22:00
Ohledně těch pozemků to asi nějak bude,že se stanou majitelé pozemků a tím pádem mají možnost se prosadit v HS a tím i určovat,kdo bude lovit na jejich pozemcích. Mě spíš zaráží skutečnost,že "hmotné statky" nemá církev ve svém tzv. repertoáru a i přes to obchoduje,vyměňuje a jinak nakládá s pozemky které v minulosti byli čím??? Sporem nešvaru,za který se upalovalo ve jménu Boha. To se mi moc nelíbí,protože jsem vírou vyrůstal....JK

Autor: Fesoj | 08.09.2011 19:57
Já bych to tak černě neviděl. Pokud je mi známo, v celé ČR vykonává aktivně myslivost pouze Otec Kornek, původem Polák. V Polsku je myslivost mezi kněžími dost rozšířená na rozdíl od nás. Nemyslím si, že po navrácení lesů by se naši duchovní začali houfně ozbrojovat a vyrážet na lov. Ovšem o peníze jde až v první řadě a komu své v případných restitucích získané honitby pronajmou, toť otázka...

Autor: Jindřich Šimara | 08.09.2011 18:18
Myslím že polností se to moc týkat nebude ale postihne to hlavně lužní lesy.
Prakticky lesy od Koměříže po Litovel jsou církevní a preláti vždy provádeli myslivost.Myslím že tam problém pronájmu bude.

Autor: Zdeněk Ondruch | 08.09.2011 17:04
Na veřejnost prosakují zprávy,že by se dokonce měl vracet majetek zabraný Josefem 2., což by jsem považoval za naprosto skandální.Nevíte někdo, jak to je? Promiňte za odbočení od tématu. Lovu lesu Z

Autor: Tomáš Pilík | 08.09.2011 15:41
Abych se přiznal, moc vaší otázce nerozumím. Máte na mysli, že jsou honitby, kde by církev po vydání majetku mohla získat většinu hlasů v honebních společenstvech? Nebo že by církev mohla vytvořit vlastní honitby? Můžete být konkrétnější v tom, co začíná prosakovat? Dále bych se rád zeptal, odkud jste čerpal informaci, že nájemní smlouvy musejí být uzavřeny do 31. 12. 2012? Nikde se mi tento termín nepodařilo vypátrat. Díky.

Autor: M.Bergman | 08.09.2011 13:02
Velká většina honiteb v ČR zahrnuje pozemky, jež mohou podlehnout církevním restitucím. Politická dohoda o vydávání 75% znárodněné církevní půdy již byla uzavřena a za současného poměru parlamentních sil je předpoklad, že to hladce projde. Jelikož bývalou církevní půdu dnes obhospodařují LČR, obce a řada zemědělských subjektů ji má v pronájmu, hrozí, že při tvorbě nových pronájmů na honitby v příštím roce (do 31.12.2012 musí být hotovy) bude u takových případů podstatný problém. Pokud vejde v platnost zákon, pak až do vydání nebudou zřejmě tyto pozemky do honiteb zahrnuty, případně budou doby pronájmů omezeny. Máte už nějaké poznatky, jak se budou noví církevní vlastníci k honitbám chovat ? To, co začíná prosakovat z církevních kruhů (např. Olomoucké arcibiskupství), vypadá docela hrozivě.