Dnes je 14.4. 2024. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Dvojí nájemnéVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Fesoj | 05.06.2012 16:31
Františku, máš naprostou pravdu - bohužel... Majoritní vlastník polních pozemků ve smíšené honitbě by chtěl honitbu vlastní, ale SOUVISLÝCH 500 ha do kupy nedá, má tady kus a tady kus. Takže počká do doby konce nájemní smlouvy - a na dalších 10 let bude honitba jeho, neboť to prosadí prostou většinou hlasů v honebním společenstvu a jelikož pozemky Lesů ČR jsou přičleněné, nebude to proň problém. A MS přijde o revír přesně v souladu se zákonem. Jak prosté, milý Watsone...

Autor: František Dušák | 05.06.2012 14:40
Pro Matěje
Matěji, před jakou novelou? To je důležité. Bylo jich několik. Původně, když koupil pozemky od člena HS, tak se stal členem až po prohlášení, že chce být členem HS, dnes když koupí pozemky od člena HS, tak je automaticky členem, pokud neprohlásí opak. Jinak nákupem přičleněných pozemků se stává členem HS až po žádosti a přijetí do HS.
Spojit se může i s nečleny, vlastníky honebních pozemků, ale o zrušení honitby rozhoduje valná hromada HS, tak by musel mít on i ti v sousední honitbě nadpoloviční počet hlasů na valné hromadě, zrušit honitby a založit novou. Není to tak jednoduché, jak si někteří skupovatelé malých pozemků myslí. O honitbě stále rozhoduje HS a jeho valná hromada a je důležitý počet hlasů. Zdraví F.D.

Autor: Matěj Fous | 05.06.2012 13:18
Zemědělec-nečlen HS,který neměl dříve v naší honitbě žádné pozemky, zakoupil ještě před novelou zákona od členů HS 14 ha hon pozemků a dále 60 ha od pozemkového fondu,který členem HS nebyl.O členství v HS nikdy nepožádal.Je členem HS protože zakoupil hon.pozemky od člena HS 14 ha (i když před novelou zákona),popř.kolik má hlasů ? Všech 74 nebo jen 14 které pocházejí od členů HS? Platí v tomto případě automatický převod členství v HS,nebo není členem HS vůbec? Může se nyní spojit s dalšími nečleny HS a založit jinou honitbu,zčásti i s pozemky se sousední honitby,mohu se k němu jako člen stávajícího HS popřípadě přidat?

Autor: František Dušák | 05.06.2012 11:27
Pro Oldu Vopršala.
K tomuto tématu zde nebudu nic psát, protože to je tak složitá otázka, že ji zde nelze vyřešit. Je zde několik aspektů, které se mohou lišit, případně kombinovat a jsou honitbu od honitby rozličné. Vyjmenuji alespoň základní. Bylo přičlenění provedeno smlouvou s HS, bylo přičlenění z moci úřední, jaká je smlouva o přičlenění, je vůbec apod. V roce 2003, když honitby vznikaly, tak nebyla zkušenost se zákonem a ohledně přičlenění je tam spousta chyb a nesrovnalostí se zákonem, ovšem podle starého správního řádu, pokud honitba nevznikla za pomoci trestného činu, tak se po třech letech od nabytí právní moci proti rozhodnutí o honitbě nelze odvolat. Pokud jsou tam chyby v přičlenění a placení od samého začátku, tak by to musel řešit pouze soud. Oldo na Tvoji otázku zde opravdu nelze jednoznačně a správně odpovědět bez konkrétních znalostí dotčené honitby. Bohužel. Zdraví F.D.

Autor: Fesoj | 05.06.2012 10:07
To, co píše Harald, ovšem platí jen tehdy, pokud jsou uváděné subjekty členy honebního společenstva. Pokud jsou jejich pozemky přičleněné, je to jinak. A pokud byl majoritním vlastníkem PF a později od něj ty pozemky odkoupil soukromník či nějaká společnost, může se také velmi lehce stát, že nový nabyvatel na nejbližší valné hromadě prosadí většinou svých hlasů takové nájemné, že se nájemci, tj. většinou MS, bude zdát o čertech. A po zaplacení nájemného si vybere svou alikvótní část.

Autor: Oldřich Vopršal | 05.06.2012 09:31
U nás je to tak, jak píše Harald a nejede přes to vlak. Stát toho moc naštěstí u nás nevlastní, tak si také nediktuje. Ale jak se nyní při různých setkáních a diskusích o honitbách a nájemném bavíme, slyšel jsem z různých stran právě o tom dvojím nájemném. To, že stát má přičleněné pozemky a není členem honebního společenstva je jasné a víme i proč. Ti, co si pamatují tvorbu honiteb před desíti lety, nemohla jím být ani obec do doby, než vyšla novela zákona o obcích s příslušným paragrafem a právoplatným členem s hlasovacím právem od té doby mohla a může být. Ale to je již jiná kapitola na diskusi. Mě zajímalo jen to nájemné. Díky všem za odpovědi. Olda

Autor: Harald Altmann | 01.06.2012 01:20
U nás PF, LČR i VLS respektují nájemné, které bylo stanoveno a určeno HS na valné hromadě. Ve stanovách byla určena výše nájemného a "přes to nejede vlak". MS platí nájemné HS (za celkovou výměru honitby) a jak toto s vybranou částou naloží, je víceméně na něm (na HS). Doufám, že jsem správně pochopil Oldovu otázku.

Autor: Radek Chadim | 31.05.2012 10:49
To je mi jasné, pak je otázkou, jestli by "místně obvyklá" neměla být ta tržní, protože podle mého názoru a zkušenosti tady vzniká tlak od těch středně velkých vlastníků půdy, co řádově vlastní desítky až stovky hektarů, na zmenšení výměry honiteb, což je z mysliveckého hlediska blbost. Oni i když se o myslivost nezajímají, tak chtějí jen výhodně pronajmout své pozemky k dané činnosti. A ty tlaky jak víme od pana Nekoli a dalších mediálně známých vlastníků tady jsou a já se jim nedivím. Protože když někdo vlastní už velice slušných 100 hektarů půdy, pak přijde někdo s 1000 hektary, přičlení těch 100 hektarů, vyplatí 3000,- za 30,-/hektar a ten celek jako honitba se pak pronajme za 500 tisíc, pak se tomuto tlaku nemůžu divit ani já, prestože jsem jen "minimálně ekonomicky myslící" jedinec :-). Ale to už jsem se vzdálil o tématu.

Autor: Miroslav Šafr | 31.05.2012 09:44
Radime, bylo mi řečeno že se tato "místně obvyklá" cena určuje podle úživnosti daných pozemků, dále zda se jedná o louku, pole či les. Tržní cena za kterou pronajímají LČR dále celou honitbu ve veřejné soutěži je samosebou jiná.

Autor: Jan Slavětínský | 30.05.2012 19:18
Oldo tím, že nejsou členy HS . Je to tak.

Autor: Radek Chadim | 30.05.2012 18:21
Mě by spíše zajímalo, co jsou místně obvyklé ceny :-). Můj bratr a pár dalších lidí spoluvlastní v sousední uznané honitbě LČR 20 hektarů z 535 celkem. Jelikož pozemky byly přičleněny k pozemkům LČR, úředník jim uznal odměnu zhruba 30,- za hektar, což dělá něco kolem 600,- za rok. LČR teď honitbu pronajímají soukromé osobě, která za těch 535 ha platí 214 096,00,- za rok bez dph a inflaci, na hektar to hrubým odhadem bude něco kolem 400,-. Takhle se dělá biznis, nakoupit za 30 a prodávat za 400 :-). Hold něktěří jsou chytří a mocní a něktěří ne.

Autor: Miroslav Šafr | 30.05.2012 17:35
Myslím, že tyto státní podniky tak musí činit v rámci "dobrého hospodáře" neboď je tyto částky asi příliš nevytrhnou. Ale korunka ke korunce-:) a hlavně, že nedají nikomu nic zadarmo.

Autor: Miroslav Šafr | 30.05.2012 17:28
Oldo je to tak. Máme v naší honitbě HS také přičleněny pozemky státních lesů a od doby co požádali o nájemné, které je několikanásobně (cca 5x)větší než je nájemné od HS, musíme (MS) podle smlouvy s HS o tyto čásky přičleněných pozemků navýšit platbu nájemného. Kdysi jsem také uvažoval, že své pozemky také nechám raději přičlenit a na státní správě mi potvrdili, že jestliže se nedohodneme s HS na výši nájmu, určí ji oni podle místně obvyklé ceny, která se opravdu blížila pětinásobku nájemného HS.
Docela se bojím, že v budoucnu vlastníci pozemků zjistí nejednu výhodu být v honitbě pouze přičleněni a poté se nejen prodraží nájemné za honitbu, ale především bude problém udržet zákoných 500 ha souvislích pozemků.

Autor: Honza Král | 30.05.2012 15:24
Tyto subjekty nejsou členy HS. Jejich pozemky josu k honitbám přičleňovány a za přičlenění jim náleží náhrada.
§ 30
Přičlenění
(1) Honební pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu, přičlení orgán státní správy myslivosti zpravidla k honitbě, která má s těmito honebními pozemky nejdelší společnou hranici a zásady řádného mysliveckého hospodaření nevyžadují jejich jiné přičlenění.
(2) Vlastníkům honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil podle odstavce 1, náleží od držitele honitby náhrada; jde-li o společenstevní honitbu, je náhradu povinno platit honební společenstvo. Nedohodnou-li se zúčastněné osoby o výši náhrady, určí náhradu orgán státní správy myslivosti a přihlédne přitom k velikosti přičleněných honebních pozemků a k předpokládanému výnosu z výkonu práva myslivosti na těchto pozemcích. Náhrada je splatná do 31. března běžného roku zpětně. Náhrada však nenáleží, pokud honební pozemky byly přičleněny ke společenstevní honitbě a jejich vlastník se stal členem honebního společenstva.
Pokud by tedy HS zahodilo ty složenky a oznámilo státní správě, že se nedohodl se tím a tím subjektem, státní správa by musela rozhodnout. Jak by rozhodla to nevím. Myslím že vetšinou například Lesům ČR většina HS radši zaplatí větší náhradu za HA, než pak platit víc za škody.

Autor: Oldřich Vopršal | 30.05.2012 14:57
V současné době, kdy probíhají valné hromady honebních společenstev, které dále pronajímají svojí honitbu MS, jsem se dozvěděl z úst několika svých kolegů z různých MS o placení dvojího nájemného. Jedno dohodnuté a schválené na valné hromadě HS ( zde je vše v pořádku a platí podle nájemní smlouvy ) a druhé diktované od státních organizací ( zejména od LESŮ ČR, růžky ale vystrkuje pomalinku i POVODÍ ), kdy zasílali během posledních deseti let každoročně na MS složenky s částkou několikanásobně vyšší než jaká byla dohodnuta na valné hromadě HS. Otázka zní : Má stát zákonné právo prostřednictvím svých správců státního majetku nerespektovat co by minoritní vlastník usnesení honebního společenstva a diktovat si svoje nájemné? V zákoně o myslivosti jsem nic o tom nedohledal. Možná existuje jiný zákonný předpis podle kterého to lze, a mě unikl. Třeba se ozve i František Dušák a něco písne...