Dnes je 2.6. 2023. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Tvorba honitbyVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: antiproud | 30.01.2013 20:18
A to je fakt pravda jo?

Autor: Fesoj | 30.01.2013 20:17
Fido, máš na 100% pravdu - jenže pokud ty pozemky od PF odkoupí soukromník nebo sróčko, které bude chtít mít "vlastní" honitbu a nákupem pozemků se stane majoritním vlastníkem, může se velmi lehce stát, že si na valné hromadě odhlasuje, že honitba /ve stávajících hranicích/ bude pronajata právě jemu. MS, které tam hospodařilo po desítky let, se může stavět na hlavu, nic s tím neudělá a o honitbu přijde. A ani není podstatné, zda jde o pozemky souvislé, rozhodne prostý součet hektarů, potažmo hlasů.

Autor: kesl | 30.01.2013 09:29
Všem vám děkuji za cenné informace. L a L!

Autor: Fido z Řáholce | 28.01.2013 17:58
Vlastní honitbu lze vytvořit jen na vlastních, souvislých, honebních pozemcích o minimální výměře 500ha.PF-ČR sice ukončil svoji činnost a vystupuje z HS, ale pozemky PFČR v HS zůstávají, jsou přičleněny ke stávající společenstevní honitbě. PF-ČR honitbu nemůže ze zákona vlastnit, jeho pozemky musejí být součástí nějaké uznané honitby. Na pozemcích PFČR nelze vytvořit novou honitbu, když už jeho pozemky jsou součástí nějaké honitby. Přičlenění Vašich pozemků k nově budované honitbě nelze, snad jen v případě vyrovnání hranic honitby, změna výměry nesmí u obou honiteb však činit více jak 10% celkové výměry. (§31 odst. 2 zák.o myslivosti).
Ze zákona o myslivosti nelze pozemky přesouvat z jedné honitby do druhé. Jednou byla honitba v nějakých hranicích uznána a to stále platí. Společenstevní honitbu jednou uznanou nelze zrušit, "vytunelovat" pozemky. To by se muselo zlikvidovat HS, jako držitel honitby a pokud nebude založeno nové HS, honební pozemky OSSM přičlení k sousední honitbě, se kterou má např. nejdelší hranice. Zrušit, lze jen honitbu vlastní. popř. ji sloučit , ale i rozdělit a přičlenit k jiné,sousední, např. společenstevní. U společenstevní honitby, jak jsem již uvedl podobná dispozice není možná, napřed se musí zrušit HS, tím i honitba a nemá tedy kdo a s čím disponovat.

Autor: Drahoš Hikl | 28.01.2013 15:41
No já bych si zašel na nejbližší odbor Lesního hospodářství a myslivosti patřící pod životní prostředí a tam bych se snažil danou situaci řešit.Protože tohle asi vyřeší zase jen státní správa ve spolupráci s vaším HS.

Autor: kesl | 28.01.2013 15:09
Tvoří se nová. Byla to nájemní PFČR a bude to vlastní v jiných hranicích.

Autor: Sysoj | 28.01.2013 14:07
Datum 1.4. 2013 s tím vůbec nesouvisí. To je jen datum uzavírání smluv na pronájem většiny honiteb na další období. S tvorbou, popř. změnou honitby to nemá nic společného.
Podle mě na to ten zemědělec nemá nárok. Nelze tvořit novou honitbu na pozemcích, které už do nějaké honitby patří.
Pokud by to byla změna té stávající honitby a proběhla tam v nedávné době změna vlastníka honebních pozemků (těch, které vám chtějí sebrat), tak by na to právo měli (§ 31 odst. 4 zákona o myslivosti).
Z Tvého popisu mi stále mi není úplně jasné jestli se ve Vašem sousedství tvoří nová honitba, nebo jestli jde o změnu té původní.

Autor: kesl | 27.01.2013 23:59
Je to změna v sousední honitbě. Byla PFČR a zemědělec na ní hospodařící podal návrh na vytvoření honitby vlastní. A aby měl souvislost min. 500ha dle zákona, zabírá svoje pozemky, které jsou zatím součástí naší honitby. Samozřejmě na to má asi nárok, ale za jakých podmínek? A na jakém základu to státní správa odklepne. Je to podáno 31.12.2012. Je to možné stihnout do uzavírání nových nájemních smluv? Údajně se nemusí nic vypovídat, pokud se to stihne do 1.4.2013, kdy začínají nové desetileté nájmy honiteb PF.

Autor: Hardy | 27.01.2013 21:57
Pak tam je ta změna honitby, která lze i na základě žádostí jedné ze stran. Jsou tu ale určité podmínky, např. ta, že orgán státní správy myslivosti nepovolí takovou změnu, pokud by vedla ke změně celkové výměry alespoň jedné z dotčených honiteb o více než 10%.
Osobně bych udělal hned ten postup, který uvedl Sysoj, tedy to že bych poslal hned to vyjádření s tím, že jsou součástí jiné honitby, že vlastníci pozemků nepodali žádost o ukončení členství v HS, že nesouhlasíte se začleněním pozemků do jiné honitby. Pak samozřejmě by následovaly další postupy, podle vyjádření orgánu státní správy myslivosti.

Autor: Michal Brabec | 27.01.2013 21:46
Tak nějak jsem vyrozuměl, že na to přítel Kesl kouká jak na holý skřivánky, takže žádný echo neměli. Taky mě překvapuje těch 15 dní, i katastr má na všechno 30.. A vrchnost jim taky asi nic nesdělila, to by asi napsal..

Autor: Hardy | 27.01.2013 21:37
Já sice právník jsem, ale v oblasti změny a tvorby honiteb se až tak neorientuju. Ale pozor na zánik členství v HS. To lze ukončit i samotným písemným oznámením člena HS, pak takové členství zaniká posledním dnem kalendářního roku, ve kterém bylo oznámení učiněno. Plus samozřejmě další možnosti, které si nad rámec zákona sjednaní ve stanovách HS.
Pak je zde samozřejmě možnost změny honitby, o které pojednává § 31 zák. č. 449/2001, O myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Autor: Michal Brabec | 27.01.2013 21:04
Nejsem právník, ale geodet. Proto píšu, že v tom asi něco bude.. Druhá strana nebude jistě zazelena utržená... Pozor!!!

Autor: Stanislav Mokrý | 27.01.2013 20:41
Tedy podle toho, co vím, Vaše honitba je uznaná vč. hranic a vlastník pozemků nemůže jen tak přejít do jiného HS - buď by Vaše HS muselo dát souhlas, nebo by muselo dojít k jeho zrušení, nebo by u dotčených pozemků muselo dojít ke změně majitele. Ale různé detajly to možná mohou změnit. Rozhodně by stálo za to kontaktovat právníka znalého této problematiky.

Autor: Sysoj | 27.01.2013 20:30
1. Je potřeba poslat včas Vaše vyjádření. Mohlo by znít asi takto: Z mapového zákresu nové honitby jsme zjistily, že část pozemků se nachází v honitbě XY, která byla uznána dne ..... pod číslem jednacím...... Pozemky jsou tedy součástí pravomocně uznané honitby a nelze je tedy začlenit do nově vznikající honitby. V zákoně o myslivosti není žádná možnost jak zabrat nově vznikající honitbou část honitby stávající...
2. Rychle sehnat dobrého právníka, který se v oblasti tvorby a změny honiteb orientuje.

V zákoně o myslivosti opravdu není způsob jak zabrat část honitby druhou. Museli by nejdříve zrušit tu Vaši a pak na jejím torzu tvořit novou. Nebo by museli uznat novou honitbu a pak se pokoušet připojit tu Vaši část. To sice možné je, ale jde to dost těžko. S dobrým právníkem (nebo osobou, která tomu rozumí) byste se měli ubránit.
Neznám samozřejmě přesně Vaši situaci tak to berte jen jako obecnou radu.
P.S. Nevěřte úředníkovi, který má případ na starosti. Nikdy nevíte pro koho kope.

Autor: Michal Brabec | 27.01.2013 19:46
Jde o to, že i z parcel půdního fondu by jsi měl dostat výpověď, může se stát, že pak Vaše honitba nebude mít dostatečnou areu a zanikla by...

Autor: Michal Brabec | 27.01.2013 19:41
Ta mapa je návrh, každá parcela je něčí a ten dává souhlas k příslušnosti. Je-li nějaká parcela součástí Vaší honitby, mělo by Vám to být oznámeno, popř. si to zjisti u jejího vlastníka - nestává se, že by tzv."známí" odešli ze společenství "jen tak". V tom asi něco bude...

Autor: kesl | 27.01.2013 18:15
Vážení kolegové, celkem nutně bych potřeboval polopaticky poradit, jak se postupuje při tvorbě vlastní honitby v konkrétním případě.
Obdržel jsem od orgánu státní správy myslivosti oznámení o započetí řízení o uznání vlastní honitby, kde byly přílohy pozemků, kterých se to týká a mapa nové honitby. Ta zasahuje do honitby naší a odebírá nám část území. Součástí je i mapa celé honitby. Do 15ti dnů je třeba podat námitky.
A potřebuji poradit:
- je tato mapa již konečná podoba honitby?
- není to jen uznání souvislosti a tvorba hranic bude následovat?
- dotčené honitby jsou nájemní PFČR a nebude tedy třeba výpovědi, když nájmy končí?
A prosím jen k věci, podrobnosti mohu obratem doplnit.
Díky za všechny připomínky! L a L!