Dnes je 2.6. 2023. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Období nouzeVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Fesoj | 03.02.2013 23:05
Kde není krmeliště, nelze lovit na vnadišti - tento názor, z hlediska etiky v podstatě správný, je však, co se týče černé, dnes všeobecně popírán a tuším že v SRN je přikrmování černé /na rozdíl od vnadění za účelem lovu/ dokonce přímo zakázáno.

Autor: Fido z Řáholce | 03.02.2013 18:18
Jane pokud jde o slaniska, v Komentáři......je uvedeno: U slanisk vzhledem k celoročnímu využívání nelze mluvit o době nouze, lov u slanisk je však nemyslivecký". Kde není v honitbě v době nouze krmeliště, nelze lovit na vnadišti.

Autor: Jan Rys | 03.02.2013 15:56
Fido: ono nejde ani tak o soudní spory, jako ale spíše o to, abychom neúmyslně neporušili zákon pro jeho nesrozumitelnost. My máme například slaniska a krmná zařízení takřka všude a dost hustě a v "době nouze" téměř nemáme kde lovit (když to trochu přeženu). Jen nevíme přesně, kdy je doba nouze pro potřeby dodržování zákona. Myslím, že tam směřovala i úvodní otázka tohto vlákna. Zákon sice hovoří jen o krmelcích a slaniskách, ale z logiky věci vyplývá, že by se nemělo lovit nikde, kde se zvěř v době nouze krmí nebo přikrmuje, tedy třeba také do 200 m od koryt a hromad.

Autor: Fido z Řáholce | 03.02.2013 14:26
Pane kolego Jane R. Pokud jde o tu knihu nebo rubriku Poradny, promiňte, ale já v tom vidím jedno, pomoc myslivcům se v zákoně zorientovat. Kdo však má peníze řešit spory soudně, prosím,je to jeho věc. Ano, také jsem "navrhl opravit" některá vysvětlení v právní poradně, ale šlo 1-2 výjimky, o ne zcela přesné vysvětlení. Nic to nemění na tom, že i nadále chodím do Poradny, v poslední době jsem požádal o několik vysvětlení v Daňové poradně a věřte, někteří dotčení z podaného vysvětlení byly hodně zaskočeni. Přitom,když jdete na finančák, tak se tam toho moc nedozvíte s vysvětlením, že myslivosti nerozumí.

Autor: Jaroslav Tatalák | 02.02.2013 16:40
Pan Nekola teď otravuje svýma obehranýma deskama na Myslivosti a lovectví.

Autor: Radek Chadim | 01.02.2013 14:22
Tohle je téma Období nouze, Psi na vodítku nebo bez něj si nechte do jiného tématu, ale s panem Nekolou Posluchačem nemá cenu diskutovat na žádné téma.

Autor: Fesoj | 01.02.2013 14:01
A zase tu máme typický příklad překrucování faktů ze strany Posluchače, aspoň co se psů týče. Nikde v zákoně ani v Poradně nenajdete, že pes v honitbě musí být upoután na vodítku - to možná platilo někdy za krále Klacka. Je jasně stanoveno, že platí zákaz volného pobíhání psů - a jde-li pes u nohy svého pána, který ho ovládá hlasem, píšťalkou či jinak, není vodítko nutné ! A to dokonce ani v tom případě, kdy se člověk při sběru hub či podobné činnosti pohybuje mimo cestu. Ovšem podmínkou je ta 100%ní ovladatelnost a to platí bez výjimky i pro majitele honebního pozemku, pokud se tam se psem pohybují. Na druhou stranu nevidím sebemenší důvod k tomu, proč by si myslivec v pronajaté honitbě měl vyžádat od pronajímatele nějaký souhlas k tomu, zda se tam smí či ne pohybovat se psem nebo ho tam cvičit - používání LUP je nejen povoleno, ale přímo nařízeno zákonem, z čehož vyplývá, že vyžadování nějakého souhlasu k výcviku loveckého psa v honitbě, který provádí uživatel té honitby, nemá právní podklad. A nejsem si vědom, že by někdo v myslivecké poradně uváděl něco jiného.

Autor: Jan Rys | 01.02.2013 08:55
Fido: Fesoj to už napsal za mě. Jen dodám můj názor, že v Čechách je, s prominutím, takový "bordel" mimo jiné proto, že tady si každý úředník státní správy vykládá zákony po svém, někdy dokonce ty zákony o své vůli dodělává či předělává. Tzv. právní vědomí občanů v tomto státě je téměř nulové a pořád ještě tady platí, že pravdu má obvykle ten, kdo má silnější hlas (nebo je členem silnější politické strany nebo členem výboru MS). Knižní vydání zákonů s komentářem jsou určitě užitečnou pomůckou, ale v případě sporu se komentáře dovolávat nelze. Komentář je pouze soukromý názor autora.

Autor: PosluchacV | 31.01.2013 22:29
Fesoj má pravdu. Tahle mysl. poradna je na úrovni, nicméně bych řekl, že je spíše na straně myslivců -nájemců. Viz. výklad, že musí být pes návštěvníka honitby na vodítku.. Nebo poradna nechce odpovídat na dotazy činnosti myslivců -nájemců např. při oprávněnosti či neoprávněnosti výcviků psů na honebních pozemcích bez souhlasu vlastníka.

Autor: Fesoj | 31.01.2013 20:26
Co se týče té rubriky "Poradny" na webu Myslivost, člověk se tam dozví spoustu užitečných věcí - nicméně může se stát, že se s názorem odborníka neshodne. Výklad zákona jednoznačně přísluší pouze soudu. A v těch poradnách mnohdy jde pouze o doporučení.Ale v žádném případě, krom těch, které se opírají přímo o zákon nebo o předcházející rozsudek soudu, nejsou stanoviska těch odborníků právně závazná. Zrovna to, co cituje Fido v 10.38, je /při vší úctě k JUDr. Čechurovi, kterého si velice vážím/ typickým příkladem.

Autor: Fido z Řáholce | 31.01.2013 17:44
Pro pana Ryse. Vážený pane, ta kniha se jmenuje "Komentář k zákonu o myslivosti", nikoliv výklad zákona o myslivosti. Děkuji za pochopení. Jinak na webu "Myslivost" existuje rubrika "Poradny" (právní, ekonomická, střelecká, kynologická, atd.), kde odborníci odpovídají na dotazy myslivců. Asi navrhneme její zrušení, jelikož JUDr.Čechura, ing. Zelina, ing. Zumrová, pí. Tichá, Doc. ing. Hanák, atd. zde dle vás "vykládájí"zákon.

Autor: Fesoj | 31.01.2013 15:40
Myslím, že myslivecký hospodář, MS a rovněž revizní komise kontrolují /nebo aspoň by měli/, jak ten, kdo má krmelec přidělen, o zvěř pečuje a v případě zjištěných závad je na výboru, aby přijal patřičná opatření. Pokud by závady zjistil až orgán st. správy myslivosti, svědčilo by to o tom, že je něco hodně moc špatně. A na rozdíl od Jana Rysa si nemyslím, že dobu nouze je potřeba direktivně datumově vymezit.

Autor: Čestmír Kunetka | 31.01.2013 15:27
Kruciš, zapoměl jsem napsat, že MS by mělo mít možnost připomínkovat, co bude oseto na biopásech a samotné biopásy by měly být řešeny jinak, s možností výsatby bylinného, křovinného a možná i dřevinného patra. Životní podmínky zvěře by se výrazně zlepšily a i úživnost honitby. Ale jednodušší je, když se na biopás v délce např 800 m vyseje jílek vytrvalý nebo jiná,"výživově hodnotná" travina .

Autor: Čestmír Kunetka | 31.01.2013 15:19
Honzo, tak si představ, že na 600 hektarech zasejí Čirok. To jsou v dnešní době 2 max 4 souvisle oseté plochy. Domníváš se, že tato plodina, dvě polní cesty bez jakékoliv meze a nějaká ta příkopa, kdy pole je zorané až na její samý okraj, uživí zvěř, která se na této ploše zdržuje?? Pro mě klasická doba nouze i v létě. Já osobně bych dobu nouze časově nevymezoval. Ta může přijít kdykoliv ve kterémkoliv ročním období. O to více by se měl Orgán státní správy myslivosti zajímat o to, co bude na jednotlivých polích oseto, zda to ví MS a jak jsou na to připraveni a v zimním období provádět kontroly s MH nebo členem revizní komise, ale opravdu v době nouze, a ne když uhodí kruté mrazy - 3 st. nebo napadne 5 cm sněhu. To pro mě není doba nouze, i kdyby to bylo prosinci nebo v lednu.

Autor: Jan Rys | 31.01.2013 14:53
Čestmíre: abych se vrátil na začátek této diskuse. Význam pojmu nouze je obecný, avšak pro účely zákona je definiční, jak pojmově, tak časově. Tedy musí být někde začátek a někde konec této doby. Jak píše kolega ze Slovenska, u nich začíná zákonem stanovená doba nouze 1.11. a končí 28.2. Skutečná doba nouze může být přitom kratší, nebo delší, ale pro účely zákona je to takhle. Kdybychom se pokusili o definici skutečné nouze naší zvěře, nikdy by tato diskuse neskončila. Pro rozdílnost názorů. Ale pro účely zákona to musí být přesně, nebo aspoň téměř přesně. Považuji slovenské řešení za lepší.

Autor: Fesoj | 31.01.2013 14:29
Ještě se vrátím k těm koroptvičkám. Jejich úbytek, ba téměř vymizení, rozhodně nezavinili lidoví myslivci tím, že by se vykašlali na zimní přikrmování, stavění rohatin atd. atd. Nepopírám souvislost mezi vymizením koroptví a nástupem socialistického zemědělství - ale tady šlo o rozorání mezí, neustále se snižující potravní nabídku vlivem chemického ničení škůdců a ne o nezájem ze strany těch, kterým PosluchacV nemůže přijít na jméno a na které naprosto nezaslouženě hází špínu. Já ty strejce v modrácích a s rádiovkami na hlavách ještě moc dobře pamatuji. Mohlo se jim vytýkat leccos, ale rozhodně ne nezájem o péči o zvěř. I oni hledali vysečená hnízda, i oni líhli koroptvičky pod kvočnami - ale když se změnilo životní prostředí, veškerá péče bylo málo platná. A když v 70. letech přišla druhá vlna slučování JZD a následně i mysliveckých sdružení, když mizely poslední zbytky rozptýlené zeleně a kvůli těžké mechanizaci se hospodařilo /a hospodaří dodnes/ na co největších lánech, odnesl to po koroptvičkách i zajíc a bažant. Kdysi jsme vyváželi živé koroptve do Francie. Dnes jich tam mají určitě víc než my. A je to proto, že francouzským myslivcům, kteří požívali a snad dodnes požívají mnohem větší společenskou vážnost než my, se svého času za vydatné mediální podpory podařilo rozjet akci "kde nepřežije koroptev, nepřežije ani člověk". Ale tady u nás, kde se o myslivcích mluví v mediích jen jako o vrazích všeho živého, kteří nedělají nic jiného, než chodí s flintičkami a případně se postřílejí mezi sebou, by podobná kampaň bohužel těžko měla naději na úspěch.

Autor: Čestmír Kunetka | 31.01.2013 14:27
Honzo, přece "doba nouze" z hlediska významu pojmu musí být stejná jak pro účel zákona tak pro účel péče o zvěř. Má-li zvěř hlad, pak má hlad před zákonem i před myslivci - hlad je hlad. Tak mě napadlo, že vlastně ani nevím, jestli Zákon o myslivosti vyšel v UZ s komentářem.
Tady vlastně nelze než souhlasi s Honzou Slavětínským, že každý myslivec a každé MS musí, nebo aspoň by mělo, včas reagovat na náhle vzniklé situace v honitbě, na nedostatek toho či onoho, na přebytek toho či onoho a pokud tak nečiní, pak je pouze na nich, jak se stím srovnají a jak si to zdúvodní před svým svědomím.
Prostě ta tzv. "doba nouze" je pro mě neurčitý pojem, který nic neřeší a každý si ho vykládá po svém jak mu to vyhovuje. Kdo chce, hledá způsoby jak, komu se nechce, hledá důvody proč ne.

Autor: Jan Slavětínský | 31.01.2013 13:44
Víte, každý kdo se myslivost učil a dělal z ní řádné zkoušky ví, že všechno tohle kolem a kolem je jeden velký souhrn věcí a opatření,který spadá do statě péče o zvěř. Začíná to počtem a rozmístěním krmných zařízení, která jsou v závislosti na výměru honitby a na NS zvěře, je dáno kolik ks spárkaté a drobné zvěře je na jeden ks krmného zařízení, dále jsou propočítané krmné dávky O,D,J krmiva na kus a na den u drobné na deset kusů na den atd. Vše se propočítává na krmné období , vychází se z toho u nákupu krmení, soli atd. To vše hlídá a plánuje hospodář a dozor na tím dělá st. správa. Změna potravní nabídky a stím spojená změna bachorové mikroflory je nebo by měla být známá kažnému myslivci nebo hospodáři určitě. Sněhovou pokrývku musí řešit MS individualně protože je rozdíl 30 cm prašanu nebo 30 cm morého mrznoucího sněhu a také doba,po kterou ten sníh přetrvává. Už staří "dědkové" projížděli traktorem koleje ke krmelcím, podél lesů,remízů atd. aby zvěři usnadnili pohyb. Pluhem se strhával sníh, aby se zvěř dohrabala k zemi a k ozimu. Ale to vše je myslivost a jak říkám, kdo poctivě skládal zkoušky, tak tyhle veškeré věci ví.....

Autor: Jan Rys | 31.01.2013 13:28
Pro Čestmíra: pleteš dohromady výklad pojmu "doba nouze" pro účely zákona a výklad téhož pojmu pro potřeby myslivecké péče o zvěř.
Samozřejmě, že existuje autentický výklad zákona, je to akt zákonodárce, t.j. parlamentu. Pokud je mi známo, žádný autentický výklad zákona o myslivosti neexistuje. Komentáře různých vykladačů nejsou autentickým výkladem.
Legální a oficiální výklad zákona podává pouze soud. Ale nejsem právník, mohu se mýlit. A hlavně, současný náš zákon už nemusí dlouho platit.

Autor: Čestmír Kunetka | 31.01.2013 13:00
Já to také ve svém příspěvku výslovně uvádím - "doba nouze pro přežvýkavou zvěř" a "doba nouze pro veškerou zvěř" - což je ledová krusta. 30 cm sněhu není problém pro jakoukoliv zvěř. Já pamatuji daleko tužší zimy a daleko vyšší sněhové pokrývky a přikrmovalo se pouze v době, byla-li ledová krusta, jinak ne, a zvěře bylo plno.
Vy vzpomínáte koroptve. Koroptev je velice náročná na životní prostředí, ve kterém se zdržuje, potřebuje hodně mezí a tím hodně malých políček s různými plodinami. Tato krajina u nás vlastně již neexistuje a jestli jsme si mysleli že po revoluci se situace změní, tak jsme byli hodně naivní. Za komunistů se aspoň na polích pěstovaly různé plodiny, dnes je to jen kukuřice a bude hůř. Pro koroptve můžete dělat zásypy ve velkém a koroptev tam nepůjde. Ta potřebuje tzv. "rohatinku" kde bude mít nejen potravu ale i úkryt před dravci a klid, a to ji obyčejný bažantí zásyp neposkytuje.
KLID - to je faktor, na který se neustále zapomíná. Zvěř potřebuje nejen potravu, úkryt před počasím a dravci, ale také klid ve svém prostředí. A když vidím, co lidí se prohání po polích, loukách a v lesích - pěšky, na běžkách, na kolách nebo na motorkách, a to i v době páření nebo kladení mláďat, a kolik psů s páníčky nebo bez nich (zdivočelých) a kolik zdivočelých koček - pak se divím, že v naší přírodě ještě nějaká zvěř je, protože ta je vlastně neustále na útěku před někým nebo něčím. Takže zvěř je v době KLIDOVÉ NOUZE vlastně neustále.

Autor: Ivo Ondráček | 31.01.2013 12:45
Posluchač: Zásyp co 300m i houšť je přece základ každého zimního (tedy spíše celoročního) přikrmování. Kdo to tak nemá, jeho věc...

Autor: PosluchacV | 31.01.2013 12:31
Pan Kunetka se domnívám, zaobíral jen výkladem období nouze pro spárkatou zvěř. Drobná zvěř má totiž potravní nároky a podmínky pro přežití větší.

Např. v předkomunistické době a do vyházení myslivců (cca od r. 1947 -1949) z jejich honiteb měli staří myslivci propracovaný systém celoroční péče o koroptve.

Jejím základem byla záchrana ohrožených a vysečených hnízd a následné dolíhnutí a adopce kuřátek, doplněná zimní péčí včetně komorování. Tyto tradiční a ověřené způsoby hospodaření s koroptví dnes v stále více využívané krajině i z důvodu přerušení kulturních tradic demokratické myslivosti nenajdete.

Např. V extrémně nepříznivém počasí (sníh a vítr) se koroptve na zásypu zdržují téměř celý den.

Když zásyp/y pro koroptev min. 50 let v honitbě nejsou, tak co se bavit o myslivosti, když nebyla obnovena...

Pro přehlednost připomínám § 3 Zákona o myslivosti
Zásady chovu
(1) K zachování VŠECH druhů zvěře v přírodě činí orgány státní správy myslivosti potřebná opatření. Atd....

§ 11
(2) Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků podle § 10 odst. 3 písm. a) potřebná opatření k záchraně zvěře.

(3) Uživatelé honiteb jsou povinni provádět v době NOUZE dostupná a přiměřená opatření k záchraně zvěře, zejména ve spojitosti se záplavami, povodněmi, lesními požáry a extrémně vysokou sněhovou pokrývkou.

Autor: Čestmír Kunetka | 31.01.2013 12:07
Pro Honzu Rysa - na tvůj příspěvek musím reagovat a dovolím si velmi silně nesouhlasit. Interpretací neboli výkladů právní normy je několik a jedním z výkladů je "výklad autentický" a tento výklad vydává ten, kdo právní normu vydal a tento výklad je závazný.

Pro ostatní - stačí jen pozorně číst a v mém příspěvku, který je desátý v pořadí, je velmi stručně uvedeno kdy je doba nouze. A věřte, že tyto termíny jsem si já nevymyslel, učily mě to kapacity jako prof. Josef Hromas, doc. František Zabloudil, Dr. Heřman Kříž a jiní, a já si to v praxi pak jen ověřoval, i když to bylo ověřené již dávno přede mnou. Nějakých podělaných 30 cm sněhu, jde-li o sypký sníh, nepředstavuje pro zvěř vcelku žádný problém.
DOBA NOUZE - pro přežvýkavou zvěř je pouze náhlá změna potravní nabídky: z přirozené potravní nabídky přechod na obiloviny u krmení a naopak, kdy bachorová a střevní flóra na tyto změny není připravena - což je období po sklizni, kdy sklizeň na několika stech hektarech proběhne za jediný den.
Druhá doba nouze - pro věškerou zvěř - je ledová krusta, kdy zvěř není schopna tuto krustu prorazit a navíc jí zraňuje.
Toto je téma na samostatnou odbornou přednášku, ale snad je to postačující.

Autor: Jan Rys | 31.01.2013 11:01
Fido: ten, kdo se na tvorbě zákona podílel, dokonce ani zákonodárce sám(parlament), nemají právo zákon později vykládat. Toto právo má pouze soud. Takže nějakých 30 cm, nebo braní či nebraní krmíva je pouze lidová tvořivost, která nemá žádnou právní váhu, může to být ale pomůcka pro mysliveckou etiku, pokud se na tom myslivecká veřejnost konsenzuálně domluví. Já jsem žádné zákonné ustanovení definující čas nouze nenašel. Proto jsem tuto doplňující otázku položil.

Autor: Fido z Řáholce | 31.01.2013 10:38
Antiproude, ti lidé,co tu knihu vydali se podílelei na tvorbě zákona o myslivosti, jestli to nevíš. A vydali ji proto, aby některé pojmy a ustanovení zákona 449/2001 blíže myslivcům osvětlili. Každý zákon je pouze obecná norma a každý zákon obvykle doprovází nějaká prováděcí vyhláška, smaěrnice, atd. K zákonu o myslivsti jich bylo vydáno několik.
Knihu už neseženeš, byla dávno vyprodána. Jinak se podívej na tento odkaz.http://www.myslivost.cz/Poradny/Pravni-poradna/doba-nouze---zakazany-zpusob-lovu.aspx

Autor: Ivo Ondráček | 31.01.2013 08:29
Radku smaž tohle zasviněné vlákno, zakaž antiprouda a bude pokoj...

Autor: PosluchacV | 31.01.2013 08:18
Takže jsem upozornil myslivce -člena MS (nájemce), že je vysoká sněhová pokrývka (30-40 cm), jinak u nás je cca 10 cm poslední léta a koroptve nikde nemají zásypy, tak jako po celou dobu nájmu (20 let) a tak stále, dle zvyklostí z komunistického režimu..... § 11
(2) Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků podle § 10 odst. 3 písm. a) potřebná opatření k záchraně zvěře.

(3) Uživatelé honiteb jsou povinni provádět v době nouze dostupná a přiměřená opatření k záchraně zvěře, zejména ve spojitosti se záplavami, povodněmi, lesními požáry a extrémně vysokou sněhovou pokrývkou.

Jsem snad na mysliveckých stránkách. Co tedy dělat, když se myslivci nestarají o drobnou zvěř, ponědž se mj. nesmí lovit (koroptve), či zajíci pro nízké stavy a tudíž zvěř nepřinese profit, či požitek z lovu?
Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. mj. říká: § 3

Zásady chovu

(1) K zachování VŠECH druhů zvěře v přírodě činí orgány státní správy myslivosti potřebná opatření. Přitom se poskytuje podpora a ochrana geograficky původním druhům zvěře. Chovem zvěře se rozumějí odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.

Autor: Vašík Hůla | 30.01.2013 22:27
Konec tohoto pěkného fóra se kvapem blíží. Pokud se sem k proudovi a antiproudovi ještě nacpe Nekola,tak je zkáza dokonána. Radku procitni,než bude pozdě.

Autor: PosluchacV | 30.01.2013 20:09
A co koroptve? To není zvěř? Té si netradiční mysl. sdružení nevšimnou po celý rok, pokud ji někteří rovnou jako velkovýrobní zemědělci hromadně neničí životní prostor.

Autor: antiproud | 30.01.2013 20:07
A kdo teda zná odpověď?

Autor: Michal Brabec | 30.01.2013 20:07
Konečně rozumný slovo, díky Fesoji. Termín "doba nouze" by snad ani nemusel být kvalifikován, tudíž ani vysvětlován. Kdo do lesa chodí a všímá si zvěře, takovouhle blbost ani neřeší. Bez ohledu na výšku sněhu či teplotu..

Autor: antiproud | 30.01.2013 20:06
Hele proude, asi odmítáš mojí nabídku na mír. To se mi teda sice nelíbí, myslel jsem že sme kámoši, ale jak myslíš. Dělej jak chceš. Ale jsem slušnej, tak nevím, proč mě napadáš. Asi jsi zlej člověk, co se nemumí srovnat sám se sebou.

Autor: Fesoj | 30.01.2013 19:55
Celá tato diskuze je na hovno ! Diskutovaným ustanovením se zákonodárce snažil povýšit na zákon něco, co patří do myslivecké etiky. Dobu nouze nelze exaktně stanovit, bude se lišit případ od případu, honitba od honitby, rok od roku, dokonce i krmelec od krmelce. Smyslem tohoto ustanovení je zajistit zvěři klid. Jakmile založím do krmelce, i kdyby to mělo být v době, když má zvěř ještě pastvy dost /a právě v té době by se mělo začít přikrmovat jádrem/, je nemyslivecké a neetické v jeho okolí lovit, i když zvěř třeba zatím ještě nebere. A bylo by smutné, kdybychom měli chodit kolem krmelce s pravítkem a zjišťovat, zda dle výšky sněhové pokrývky zde ještě můžeme lovit nebo už ne.

Autor: Pavel Toman | 30.01.2013 19:51
Milan to není,proude buď v klidu,máš tu jinýho fandu :-)

Autor: prroud | 30.01.2013 19:47
Prominte ostatni,cejtim se tak trosku za tohle "extempore" vinnej,je to neci pubertacka pomsta za nevim co,na kazdej pad me to nejspis ma poskodit,mozna vim i ci,domejslim se.Ale rad bych abyste vedeli,ze se od tohohle cloveka distancuju.Muj styl neni skodit i kdyz jsem dost svuj,myslim to dobre.Tenhle spam je svinarna ktery nedelam,z puberty jsem uz hodne dlouho venku a nazory druhejch respektuju kdyz me vulgarne nenapadaj:-(.Omlouvam se za toho cloveka......proud

Myslim,ze pro Radka neni problem srovnat IP adresy a zjistit ktera bije........

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:41
Jaroslave Tataláku, na sjezdovky nechodím, hlavou jsem tedy narazit nemohl. Ale znáš odpověď???? Jen si dělám svůj názor. Co budeme proboha dělat?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:28
Kdo vlastně zná odpověď?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:27
Nebo nikdy nikdo?

Autor: Jaroslav Tatalák | 30.01.2013 19:27
Antiproude,nyl jsi na sjezdovce a nenarazil hlavou do stromu?Nebo že by nějaký frťánek?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:27
Nebo pozítří?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:27
Tak třeba zítra?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:27
Asi nikdo.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:26
Kdo odpoví?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:26
Nebo maj?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:26
Třeba zvířátka žádnou nouzi nemaj.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:26
A co když doba nouze nebude? Co potom? Co si počnem?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:25
Napadlo vás to vůbec někdy?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:25
Už jste se nad tím někdo zamyslel?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:25
Je to zásadní otázka. Co je to vlastně doba nouze?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:24
Třeba to někdo vysvětlí.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:24
Ale tohle nechápu.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:23
To bych ještě pochopil.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:23
Třeba proč se na to někdo ptá. Takový zkušený. Já to neznám, kdybych se ptal já....

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:22
Ale rád se to dozvím.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:22
Já zdejší podmínky tak úplně neznám.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:21
Možná by k tomu mohl někdo zkušený říci více.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:21
Ale ono to asi není tak jasné.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:21
Teda trošku mě překvapuje, že se na to ptá někdo zkušený.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:20
A poradí teda někdo jak je to s tou dobou nouze?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:20
Dělám si jen názor, ale mám spoustu otázek.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:19
A co kdyby umřel Novák? Změní se to? Nebo je to jen jeden zákon?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:19
A teď mě ještě napadlo, co kdyby Čechura umřel, nezměnilo by se to? No to nic, to mě jen tak napadlo. No ale co kdyby?

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:16
A ještě jsem si vzpomněl...., no to nic, to já jen abych tady nerušil....

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:15
A pak taky budu vykládat zákon....

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:15
Tak já si taky nějakou knížku koupím....

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:15
Ale když sis Fido koupil tu knížku.....

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:15
A ještě si myslím, že by fakt bylo dobré si neplést zákon a jeho výklad soukromou osobou. Ale já tomu nerozumím.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:14
A taky si myslím, že by bylo dobře se dobrat té pravdy. Protože je to opravdu důležité. Bez toho není možno existovat.

Autor: antiproud | 30.01.2013 19:13
Víš Fido, já se chci jen dobrat pravdy, pravda je důležitá. Hodně lidí dneska třeba podceňuje sílu léčivých bylinek. A stejné je to i se zákony. Není nad pravdu. Když tak sem přidám ještě nějaké odkazy na youtoube, ať všichni víme, jaká je ta pravda s tím zákonem.

Autor: antiproud | 30.01.2013 18:57
Fido, nikoho nekritizuji, asi jsi zlý člověk, když to takhle bereš, ale nikoho asi nezajímá výklad zákona soukromou osobou, kterou bezpochyby je pan Čechura, pan Novák a další. Mohl bys prosím citovat konkrétní paragraf konkrétního zákona, který dobu nouze definuje? Tak jak uvádíš ve svém původním příspěvku? A zkus si prosím neplést výklad zákona soukromou osobou versus znění zákona. Já si tady dělám nějakej názor, stejně jako prroud (kterýmu fandím), a stejně jako on se rád nechám poučit (prroud to snad ocení, tu snahu dobrat se pravdy, taky kdo jinej). Děkuji. PS - já si někdy nějakou knihu koupím, ale nějakou fakt pořádnou :-).

Autor: Fido z Řáholce | 30.01.2013 18:06
Antiproude,já jsem si před x lety koupil "Komentář k zákonu o mysliosti" autorů, Čechura, Novák, Vaněk za cca 200 Kč. § 45 odst. 1, písm. n) hovoří o zákazu lovu zvěře v době ouze a ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a slanisk. Je to str. 159. Na straně 169 je komentář k písm. n), kde se mimo jiné uvádí,cituji:"Doba nouze je vysvětlována např. sněhovou pokrývkou vyšší 30cm, bez ohledu na to pak vždy, jestliže je krmném zařízení krmivo a zvěř jej bere".
Takže, příště si kup pořádnou knihu a zajímej se trochu více o zák. o myslivosti, než-li hodláš někoho kritizovat.

Autor: Čestmír Kunetka | 30.01.2013 17:22
Doba nouze se probírala už mnohokrát a vždy to bylo nerozhodně. Je to jeden z mnoha neurčitých pojmů, jak už je v našem právním řádu zvykem. Prostě aby se vlk nažral ale koza zůstala celá - myslivci mohou, ale nemusí.
Podle mě jsou ty tzv. "doby nouze" dvě:
1. je to doba bezprostředně po žních, kdy zvěř zvyklá na dostatek potravy na poli, druhý den přijde a na poli ani klas a zvěř je zmatená.
2. zimní období, kdy vrstva sněhu vlivem teploty nad nulou odtaje, znovu zamrzne a vytvoří se silná ledová krusta, která udrží i auto. Zvěř se nedostave k potravě a navíc je ledem zraňována.
Takže pokud se má přikrmovat, tak se přikláním k pouze těmto obdobím a přimlouvám se velice za kvalitní krmivo, bez pšenice a kukuřice.

Autor: Jarin Beskydak | 30.01.2013 16:56
Nyní již doba nouze není definováná v žádné naší platné právní normě. Lesu, lovu

Autor: antiproud | 30.01.2013 15:42
Fido, a nekecáš tak trošku? Jenom tak trošku a maličko? Co? Už si někdy ten zákon přečetl?

Autor: Jan Rys | 30.01.2013 14:47
Fido: můžeš, prosím, napsat sem odkaz na zdroj, ze kterého cituješ? Díky.

Autor: kesl | 30.01.2013 12:19
Hmm, takže asi řešit v provozním řádu.

Autor: Miroslav Šafr | 30.01.2013 10:53
Už to řešili zde: http://myslivost.com/Myslivecke-forum-%281%29/Radime-si.aspx?forumid=52&threadid=6658 , a taky to jednoznačně nevyřešili.

Autor: Fido z Řáholce | 30.01.2013 10:51
Doba nouze je v zák.o myslivosti vysvětlena např. sněhovou přikrývkou ve výši30 cm, bez ohledu na to pak vždy, jestliže je v krmném zařízení krmivo a zvěř jej bere.

Autor: kesl | 30.01.2013 10:15
Aha, já to potřeboval rychle, ale když jsem to v té rychlosti hledal, tak jsem to možná přehlédl. Ale jak to je u nás? Na netu jsem to také nenašel. Pomůže někdo?

Autor: Elo | 30.01.2013 09:54
Neviem, ako je to definované u Vás v ČR v zákone, ale u nás na Slovensku je to v zákone stanovené ako obdobie od 1. 11. do 28. 2. nasledujúceho roku.

Autor: kesl | 30.01.2013 09:32
Vážení kolegové, je někde uvedeno, od kdy do kdy je období nouze pro zvěř? Jak toto máte stanoveno či ošetřeno u vás? L a L!