KukuřiceVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Čestmír Kunetka | 09.10.2013 20:38
Marale, zákon sice říká A, ale už jaksi neřeší to podstatné B. Pokud jde o nás, s radostí bychom na takovém lánu vysadili několik remízků, ALE. Takovýto lán se skládá z desítek parcel, jejichž majitelé je pronajali ZD či Agropodniku a tomu se lépe hospodaří na 80-ti hektarovém lánu rovném jako stůl bez jediné překážky. A kdo a jak tohoto nájemce donutí k souhlasu s výsadbou remízků. A to mohu říci že naše MS s hospodařícím subjektem vychází v dobrém. Je hezké, že zákon ukládá povinnosti uživatelům honiteb, ale kdo uloží povinnosti majitelům pozemků či těm, kdo na nich hospodaří ve prospěch přírody a zvěře a hlavně kdo pak tyto povinnosti a jak vymůže. V tomto ohledu naše zákony silně pokulhávají.

Autor: Radek Chadim | 09.10.2013 07:12
Tak sbírají to patrně kvůli jednomu z důvodů, které jsem uvedl, i když pochybuju, že ten už několik měsíců černej kukuřičnej bordel někdo dává kravám. U nás to nesbírají a že by se to možná i vyplatilo :-).

Autor: ValíkVlastimil | 08.10.2013 20:26
Radku pleteš se . Do bioplynu jde ta nejlepší siláž a pak jsou na řadě krávy...

Autor: Radek Chadim | 08.10.2013 17:10
U nás leží kukuřice dlouho ještě před posečením na siláž a pak i po něm, takže je celkem dost času na sesbírání domorodci a mnou :-). Družstevníci rozhodně nic nesbírají, ale je to na krmnou siláž, tak asi proto, pač do bioplynek by to asi taky sbírali. Letos klasů na sesbírání moc nebylo, protože bylo relativně málo poleháno a vypadaných klasů taky moc nebylo, patrně protože kukuřice byla jen seschlá a ještě dost nezralá, ale jsou žaludy, takže těch pár pytlů stejně skrmím jen stěží. Když to jde, nenechám na poli nic, abych za a) měl co krmit a za b) to pole černá nechala na jaře na pokoji.

Autor: Maral | 08.10.2013 09:00
Čestmír Kunetka - řešení je v § 11 odst. 1 z. č. 449/2001Sb. ... V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních honiteb povinni pečovat o zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř a uživatelé lesních honiteb o zakládání políček pro zvěř na pozemcích, na kterých jim to vlastník, popřípadě uživatel honebních pozemků na jejich žádost písemně povolí;...
Jenže tohle dokáže jen několik urputných a zatvrzelých jedinců, ostatní se mračí, stěžují si, ale to je tak vše. Přiložit ruku k dílu je těžší. A mnohem těžší je to vyřídit papírově a vše vyběhat.

Autor: strejda zajíc | 07.10.2013 21:15
A nejen pro něj!

Autor: Čestmír Kunetka | 07.10.2013 20:53
V loňském roce mělo jedno z kukuřičných polí u nás výměru asi 80 ha. Na jeho sklizeň jsem se byl podívat a žasl jsem jak rychle bylo sklizeno. A k mé radosti mnoho klasů zůstalo na zemi jako žír pro zvěř. Ale moje radost trvala jen do druhého dne. Přijel zametací stroj, který celé pole zametl do pásů a po něm sklízecí stroj, který vše doslova vysál, takže zůstalo 80 ha hladové plochy bez jediného zrnka. Byla to katastrofa a pro zvěř vlastně doba nouze po sklizni, v říjnu.
A hluboká orba v dnešní době? Maximálně postříkat močůvkou, podiskovat, povláčet a zasít ozimy, to je vše. Na takovém poli nemá zajíc šanci přežít, protože se nemá kam schovat, žádná brázda, jen rovný stůl kde je jak na dlani. Smutná pespektiva pro zajíčka.

Autor: Ellhenicky | 07.10.2013 07:32
V současné době u nás probíhá sečení kukuřice. Tam, kde již ke sklizni došlo zůstává mraky palic na zemi, což dříve nebývalo.Údajně vzhledem k podmínkám byla nízká a klasy se vylámaly dříve, než byla sklizena. A to je v celém okolí.Dříve probíhalo paběrkování od drobných chovatelů,ale těch už moc není.Z loňské zkušenosti, když byla krátce po sklizni zaoraná a ihned byl proveden výsev obilí, budeme jako myslivci provádět brigádu na sběr palic, protože uvedené pole bylo v krátké době přeorané černou. Jak jste na tom u Vás.